MX Plan: planowana migracja do nowej platformy

MX Plan: planowana migracja do nowej platformy

Usługa MX Plan oraz konta e-mail zawarte w pakietach hostingowych są modernizowane. Bez dodatkowych opłat.

Czemu służy ta zmiana?

Oferta MX Plan powstała w oparciu o pierwotną platformę techniczną OVHcloud. Usługa kont e-mail zawartych w pakietach hostingowych dostępna jest już od 17 lat. Zastosowane w tamtym czasie technologie nie pozwalają nam dzisiaj kontynuować rozwoju tej usługi.

Stale unowocześniamy naszą infrastrukturę, zastępując istniejące serwery nowymi maszynami. Jest to codzienna praca wykonywana przez naszych techników od dwudziestu lat. Teraz nadszedł czas na wykonanie modernizacji infrastruktury na większą skalę (przyłącza elektryczne, sieć, chłodzenie).

Aby ograniczyć wpływ tych prac na infrastrukturę, postanowiliśmy migrować wszystkie usługi MX Plan do Gravelines i Roubaix.

Dzięki migracji oferty będziesz mógł korzystać z wydajniejszej platformy, responsywnego interfejsu Webmail, a także skuteczniejszego interfejsu zarządzania filtrami oraz prostszej procedury odnawiania haseł.

Jak będzie przebiegać migracja?

Najpierw przeprowadzimy migrację Twoich usług zawierających konta e-mail wraz z kontaktami i aliasami. Usługi zawierające listy mailingowe zostaną zmigrowane w trzecim etapie.

Uprawnienia administracyjne przypisane do Twojej usługi lub konta e-mail nie będą migrowane. Uprawnienia te będziesz mógł ustanowić ponownie w Panelu klienta.

Jakie czynności powinienem wykonać, aby przeprowadzić migrację?

Nie musisz podejmować żadnego działania w związku z migracją. Zostanie ona przeprowadzona w sposób automatyczny i całkowicie dla Ciebie niezauważalny.

Jaki wpływ będzie miała migracja na działanie Twoich usług?

Elementy, które nie zmienią się po migracji:

Cena

Migracja jest bezpłatna i cena Twojej usługi pozostanie bez zmian.

Konfiguracja klientów poczty

Konfiguracja klienta lub klientów poczty nie zmieni się. Przykład: „ssl0.ovh.net” lub „ns0.ovh.net” pozostaną aktywne po migracji.

hasła do Twoich kont e-mail;

Nie resetujemy haseł, hasło wprowadzone podczas konfiguracji konta pozostanie ważne po zakończeniu konfiguracji.

Porty

Porty połączeń będą zawsze takie same: IMAP/IMAPS/POP/POPS/SMTP/SMTPS.

Link dostępowy do interfejsu Webmail

Link dostępowy do interfejsu Webmail nie zmieni się. Możesz dalej używać następującego linka:https://www.ovhcloud.com/pl/mail/

Elementy, które ulegną zmianie po migracji:

Webmail

Roundcube zostanie zastąpiony nowocześniejszym interfejsem Webmail. Outlook Web Access (OWA) za jego pośrednictwem będziesz mógł zmienić Twoje hasło, zarządzać filtrami, automatycznymi odpowiedziami i uprawnieniami;

Panel klienta Kimsufi

Panel klienta i API: zarządzanie kontami e-mail oraz aliasami realizowane będzie za pośrednictwem nowego API i nowej sekcji w Panelu klienta.

Limity konta

W każdym momencie będziesz mógł skonfigurować w Panelu klienta limity dotyczące konta MX Plan. Lista ta jednak ulega zmianom:

  • Dawne parametry: 2,5/5/25/100/250/500 MB i 1/1,5/2/5 GB;
  • Nowe parametry:  25/100/500 MB i 1/2/5 GB.>

Jeśli skonfigurowałeś nieistniejący już parametr, po zakończeniu migracji automatycznie zmienimy ten parametr na wyższy.

Uprawnienia

Aktualnie istnieją dwa rodzaje uprawnień administracyjnych: do usługi oraz do konta e-mail.

W nowej infrastrukturze zostaną one zastąpione trzema typami uprawnień, takimi jak dostęp do skrzynki e-mail, funkcja „Wyślij jako” i „Wyślij w imieniu”.

Plus-Addressing

Funkcja ta może zostać włączona dopiero po migracji. „Plus addressing” umożliwia tworzenie dowolnej liczby aliasów dla Twojej nazwy skrzynki pocztowej bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

Kiedy operacja się rozpocznie?

Migracja wszystkich kont e-mail potrwa kilka miesięcy. Najpierw otrzymasz e-mail z informacją o planowanej migracji Twojej usługi lub usług. Piętnaście dni przed rozpoczęciem migracji otrzymasz stosowną wiadomość, a 24 godziny przed operacją otrzymasz ostateczne przypomnienie.

Aktualnie migrujemy konta pocztowe (zawartość i drzewa) oraz aliasy. Jeśli w Twoich usługach ustawione są filtry i automatyczne odpowiedzi, zostaną one przeniesione w drugim etapie.

Jeśli jednak chcesz, aby Twoje usługi zostały migrowane w pierwszej kolejności, wyślij wiadomość na listę mailingową: email@ml.ovh.net  (email-subscribe@ml.ovh.net).

Jak będzie przebiegała migracja?

Migracja Twoich usług zostanie podzielona na trzy etapy. Procedura będzie przejrzysta i nie będzie wymagała od Ciebie żadnych działań.

  • Utworzenie kopii zapasowej danych powiązanych z Twoją usługą.
  • Utworzenie nowej usługi lub usług oraz konfiguracja konta e-mail. Czas trwania operacji: kilka minut.
  • Przekierowanie odbioru nowych wiadomości do nowej usługi. Czas trwania operacji: około 1 minuty.
  • Skopiowanie wiadomości ze starej do nowej usługi. Czas trwania operacji: w zależności od rozmiaru skrzynki lub skrzynek e-mail.

Podczas dwóch pierwszych etapów procesu nie będziesz mógł zarządzać usługą (nie będą możliwe operacje, takie jak: tworzenie i usuwanie konta, tworzenie aliasów, filtrów, automatycznych odpowiedzi).

Po zakończeniu drugiego etapu będziesz mógł znowu zarządzać Twoją usługą w następujących zakresach:

  • tworzenie i usuwanie kont e-mail oraz aliasów w części powiązanej z Twoją nową usługą;
  • zarządzanie filtrami i automatycznymi odpowiedziami bezpośrednio w nowym interfejsie Webmail;
  • zarządzanie przekierowaniami i listami mailingowymi pozostanie na razie niezmienione.

Podczas etapu kopiowania wiadomości e-mail będziesz miał dostęp do starego interfejsu Webmail tylko w trybie odczytu.

Po zakończeniu kopiowania kont e-mail będziesz miał dostęp jedynie do nowego interfejsu Webmail. Stary nie będzie już dostępny.

Jak mogę śledzić postęp migracji?

Status migracji możesz śledzić na stronie https://www.status-ovhcloud.com/ w sekcji "E-maile" lub za pośrednictwem interfejsu: https://migrationstatus.mail.ovh.net.

Aby zalogować się do interfejsu, wprowadź identyfikator klienta i przypisane do niego hasło.

Masz dodatkowe pytania?

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące procesu migracji, zachęcamy do dołączenia do listy mailngowej:  email@ml.ovh.net (email-subscribe@ml.ovh.net).