Czym jest serwer FTP?

Serwer FTP

Serwer FTP, po angielsku „FTP host”, to przestrzeń dyskowa. Jest konieczny do umieszczania w Internecie plików z Twoich witryn lub aplikacji. Wraz z pakietami hostingowymi OVHcloud otrzymujesz dostęp do serwera FTP.

Co to jest host FTP, inaczej serwer FTP? Do czego służy?

Definicja i zastosowanie protokołu FTP

Jak sama nazwa wskazuje, File Transfer Protocol (FTP) to protokół sieciowy służący do przesyłania plików. Umożliwia wymianę poleceń i danych między komputerem lub oprogramowaniem, klientem FTP i serwerem, czyli hostem FTP. Serwer FTP to rodzaj zdalnego katalogu. Przechowuje dane z Twojej witryny internetowej lub z Twoich aplikacji, aby ułatwić ich umieszczanie w sieci, ich migrację czy współdzielenie... tak, jak dzieje się to w przypadku centrum danych.

Protokół FTP pozwala na nawiązanie połączenia między serwerem i klientem za pomocą kanału poleceń FTP. W tym kanale webmaster może korzystać z wierszy poleceń, takich jak „get”, aby uzyskać dany plik lub „close”, żeby zamknąć bieżącą sesję FTP. Może również oszczędzić czas poprzez zastosowanie specjalnego oprogramowania do hostingu.

Wiele programów klienta FTP ułatwia wykonywanie tych poleceń. Najbardziej znanymi są FileZilla oraz Cyberduck.

Protokół FTP pozwala na przesyłanie plików, tekstów i obrazów z komputera zarządzającego witryną internetową do hostingu, czyli serwera FTP. Po zaimportowaniu do serwera dane te mogą zostać opublikowane. Tym samym stają się dostępne dla internautów za pośrednictwem ich przeglądarki internetowej.

Istnieje wiele przykładów zastosowań:

  • wykorzystanie serwera FTP do przesyłania danych z jednego komputera do drugiego;
  • instalacja intranetu w celu dzielenia się plikami o wysokiej dostępności lub zabezpieczenia dostępu;
  • przechowywanie danych na serwerze współdzielonym w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej na serwerze fizycznym;
  • stworzenie witryny internetowej lub migracja treści do nowej domeny;
  • sporządzanie kopii ważnych plików (backup);
  • centralizowanie informacji z kilku witryn i domen.

Różnice między FTP, FTPS i SFTP

Protokół FTP

Protokół FTP to standardowa metoda przesyłania danych między klientem FTP a serwerem FTP. Umożliwia regulację dostępu użytkowników za pomocą identyfikatora i hasła.

Natomiast, o ile połączenie z serwerem jest zabezpieczone, transmisja danych już nie jest. Dane przesyłane za pośrednictwem protokołu FTP nie są szyfrowane. Dlatego mogą zostać przechwycone przez nieupoważnione osoby trzecie. Z powodu tej luki opracowane zostały dwa nowe zabezpieczone protokoły: FTPS i SFTP.

Protokół FTPS

FTPS to zabezpieczona odmiana protokołu FTP. Zapewnia on dodatkowy poziom bezpieczeństwa Twojemu serwerowi FTP, a tym samym również Twojej witrynie internetowej. Dzięki szyfrowaniu SSL/TLS, dane (pliki, logi...) przesyłane pomiędzy klientem a serwerem FTP są chronione.

Protokół SFTP

SFTP znaczy „SSH File Transfer Protocol” lub „Secure File Transfer Protocol”. Tak jak FTPS, protokół SFTP ma na celu zabezpieczenie strumienia danych przesyłanych między klientem FTP a serwerem FTP. W tym celu wykorzystuje algorytm szyfrowania - bezpieczny tunel SSH - który chroni informacje. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo Twojej przestrzeni FTP, istnieje możliwość wprowadzenia systemu uwierzytelniania za pomocą identyfikatora oraz hasła: ten system to klucz SSH.

Podczas całego procesu transmisji danych za pośrednictwem zabezpieczonego tunelu SSH i synchronizacji folderów, informacje pozostają nieczytelne. Z kolei klucze SSH uniemożliwiają nieupoważniony dostęp do plików witryny lub witryn hostowanych na serwerze FTP.

SFTP to zatem najbezpieczniejszy protokół do przesyłania danych między klientem FTP a serwerem FTP.

Uzyskanie pozwolenia na dostęp do hostingu FTP

Każde rozwiązanie hostingowe OVHcloud dysponuje jednym lub kilkoma dedykowanymi dostępami FTP lub multi-FTP.

Aby zalogować się do Twojej bezpiecznej przestrzeni dyskowej FTP, potrzebujesz następujących elementów:

  • identyfikatora użytkownika FTP lub aktywnej nazwy użytkownika SSH;
  • przypisanego do nich hasła;
  • adresu serwera FTP;
  • portu łączenia z serwerem.

Wszystkie te elementy uwierzytelniania są wysyłane do Ciebie e-mailem po zainstalowaniu hostingu. W przypadku zapomnienia hasła FTP, adresu hosta lub identyfikatora, informacje te pozostają dostępne lub można je zmienić w dowolnym momencie z poziomu Panelu klienta OVHcloud.

Interfejs ten pozwala Ci również - jako administratorowi witryny - na utworzenie konta dla nowego użytkownika oraz na zarządzanie prawami dostępu do katalogu głównego, danej nazwy domeny lub do baz danych. Ułatwia to zarządzanie współdzielonymi treściami na hostingu.

Konfiguracja serwera FTP

W momencie zamawiania oferty hostingowej OVHcloud, serwer FTP jest już skonfigurowany. Dzięki dostępnym opcjom możesz utworzyć w Panelu klienta nowe sposoby dostępu lub dostęp dla użytkowników.

Konfiguracja klienta FTP w celu połączenia go z serwerem FTP

Połączenie z serwerem FTP odbywa się przy użyciu dedykowanego narzędzia - klienta FTP. Dwa najczęściej używane darmowe programy FTP to FileZilla (open source’owe oprogramowanie dla użytkowników z systemem Windows lub Linux)

connexion_filezilla

Korzystanie z oprogramowania FileZilla na Twoim hostingu


i Cyberduck (darmowe oprogramowanie dla użytkowników macOS).

connexion_cyberduck

Wykorzystanie Cyberduck (MAC)
 

Po zainstalowaniu, program FTP wyświetli ekran logowania umożliwiający wpisanie Twoich danych identyfikacyjnych i uzyskanie dostępu do usługi hostingu.

Niezależnie od tego, jakie jest Twoje oprogramowanie klienta FTP, łączy ono Twój komputer z przestrzenią dyskową serwera FTP. Aby utworzyć witrynę internetową lub zarządzać strukturą Twojej przyszłej aplikacji, wystarczy skopiować dokumenty, które chcesz importować. Możesz również przenieść je z interfejsu użytkownika na serwer FTP za pomocą techniki „przeciągnij i upuść”, tak jak w przypadku klasycznego eksploratora plików.

Gdy wszystkie foldery i skrypty są przeniesione na serwer hostingowy Twojej witryny, możesz przystąpić do umieszczenia jej w Internecie. W ten sposób Twój interfejs i strony www staną się dostępne dla internautów, podobnie jak wszystkie treści hostowane w katalogu „public_html” Twojego serwera wirtualnego.

Jak odnaleźć moją nazwę serwera FTP lub mój adres hosta FTP?

Nie pamiętasz loginu FTP lub nazwy serwera powiązanego z domenami i subdomenami Twoich kont FTP? Informacje te znajdziesz bez problemu w Panelu klienta OVHcloud.

Jak mogę odnaleźć moje hasło FTP?

Aby uniemożliwić wszelki nielegalny dostęp, nie można wyświetlić hasła administratora FTP w Twoim Panelu klienta OVHcloud. Możesz je jednak zmienić z poziomu tego interfejsu. W tym celu, udaj się do zakładki „FTP - SSH” w sekcji Hosting Twoich witryn lub aplikacji internetowych.

Zapoznaj się również z naszymi przewodnikami, aby dowiedzieć się więcej o naszych serwerach www.