Open source: kształtując chmurę publiczną

Ekosystem Public Cloud

Open source: kształtując chmurę publiczną

Aktualnie niektóre z największych firm na świecie wykorzystują ogólnodostępne projekty open-source i upubliczniają własny kod. Na przykład w 2018 r. Netflix udostępnił społeczności platformę do zarządzania kontenerami „Titus”. Tworzenie oprogramowania jako open-source jest obecnie bardzo popularne, a niektórzy z głównych graczy nie trzymają już swojego kodu w największej tajemnicy. Zatem czy bitwa o otwarty kod została już wygrana?

Zalety Public Cloud

Zagrożenia dla open source

Na rynku rozwiązań cloud, związek między chmurą a oprogramowaniem open-source jest nieco bardziej skomplikowany; nie jest też wolny od nadużyć. Duzi gracze zostali ostro skrytykowani za to, że używają kodu źródłowego do opracowywania wersji własnych narzędzi, ale jednocześnie nie wnoszą nic wartościowego na rzecz społeczności open source.

W rezultacie, społeczności skupione wokół open source, które opracowały oryginalny kod, są zmuszone obserwować ich koncepcje wykorzystywane w celach komercyjnych, często wbrew ich wyraźnym zastrzeżeniom. Niestety powoduje to zniechęcenie części deweloperów. W skrajnych przypadkach może to nawet doprowadzić do sytuacji, w której giganci branży przejmą kontrolę nad oprogramowaniem jego twórców, co jest całkowicie sprzeczne z głównym założeniem oprogramowania open source i prowadzi do uzależnienia od dostawcy („vendor lock-in”).

 

Licencjonowanie otwartego kodu

Tak agresywne działania są trudne do kontrolowania, ponieważ nic, co robią te firmy, nie jest z technicznego punktu widzenia nielegalne. Brakuje solidnych, ustandaryzowanych licencji na wykorzystanie otwartego kodu.

Teoretycznie jednym z celów organizacji, takich jak Open Source Initiative (OSI), jest ochrona twórców oprogramowania open source. Tymczasem rzeczywistość rozmija się z tymi założeniami, gdyż aktualny system licencjonowania nie zabezpiecza twórców przed ryzykiem dokooptowania i odsprzedawania ich pracy w modelu „as a Service”.

 

Inna filozofia open source

Inna filozofia open source

Istnieje jednak alternatywne podejście do rozwiązań open-source’owych… Takie, w którym dostawcy usług w chmurze stosują koncepcje interoperacyjności i odwracalności oraz proponują prawdziwą strategię „no lock-in”.

Z oczywistych względów wszystkie firmy chcą wprowadzać innowacje i rozwijać się, ale może to nastąpić szybko i przy niewielkich nakładach tylko wtedy, gdy programiści mogą bez problemów poruszać się między różnymi infrastrukturami i korzystać z dobrodziejstw chmury hybrydowej.

Podczas wdrażania strategii chmurowej może się okazać, że Twoje aplikacje będą pasować do różnych systemów. Do niektórych obciążeń będą doskonale pasowały rozwiązania konkretnego dostawcy chmury publicznej, podczas gdy dla innych aplikacji odpowiedniejszy będzie hosting lokalny lub u alternatywnego dostawcy. Gdy zainwestujesz w swój projekt znaczne środki i wyskalujesz go, podejście mono-cloud może być ryzykowne. Im więcej danych powierzysz dużemu dostawcy chmury, tym trudniej będzie Ci je odzyskać, gdy będziesz chciał je migrować do innego dostawcy.

OVHcloud oferuje chmurę publiczną, alternatywną i ... otwartą

OVHcloud doskonale wpisuje się w filozofię open source.

Rozwijany przez OVHcloud ekosystem Public Cloud oparty na OpenStack jest doskonałym przykładem naszej wizji technologii open-source’owej. Od 2012 roku OVHcloud wykorzystuje w pełni otwartą platformę OpenStack i nieprzerwanie dostarcza odwracalną i interoperacyjną chmurę publiczną, a także szereg innych usług.

Odkryj ekosystem Public Cloud

Poznaj nasze rozwiązania Public Cloud

Odwracalność

O odwracalności chmury mówimy, gdy w każdym momencie możesz pobierać swoje dane, przenosić je i odzyskiwać. Jeśli zbudowałeś wiele aplikacji w oparciu o infrastrukturę jednego dostawcy, co się stanie, kiedy będziesz chciał je przenieść? W OVHcloud jest to technicznie łatwe i niedrogie, ponieważ akceptujemy wiele formatów dysków wirtualnych i umożliwiamy eksport przechowywanych danych. Ponadto, dokładając starań, aby jeszcze bardziej rozwinąć koncepcję odwracalności, podjęliśmy decyzję, aby nie pobierać opłat za ruch generowany w ramach Public Cloud. Doskonale rozumiemy, że koszty ruchu przychodzącego i wychodzącego mogą powstrzymywać klientów przed przenoszeniem danych między usługami chmurowymi. Pobieramy jedynie opłatę za przepustowość dla usług realizowanych w regionie Azja-Pacyfik, Object Storage i Archive Storage.

Interoperacyjność

Interoperacyjność jest przede wszystkim zagadnieniem technicznym dotyczącym kompatybilności z narzędziami i interfejsami API. Cały stos oprogramowania Public Cloud oparty jest na platformie OpenStack, zatem wszystkie istniejące narzędzia, procedury i skrypty są w pełni z nią kompatybilne. OVHcloud używa i wspiera rozwój interfejsów API OpenStack, dzięki czemu środowiska chmurowe mogą bez problemu działać w trybie hybrydowym między Public Cloud od OVHcloud a chmurami innych dostawców.

Generalnie, w przypadku otwartych standardów stworzenie infrastruktury hybrydowej nie jest ogromnym wyzwaniem. Jest to bardzo korzystne, jeśli chcesz na przykład obsłużyć niektóre obciążenia u dostawcy PaaS, takiego jak AWS, i jednocześnie skorzystać z usług OVHcloud, gdy potrzebujesz lepiej kontrolować koszty. W przypadku rozwiązań Public Cloud stosujemy model płatności według zużycia, co oznacza przewidywalne, atrakcyjne ceny bez ukrytych kosztów i kontrolę nad budżetem.

OVHcloud wdraża kolejne innowacje w oparciu o rozwiązania open source

Należy podkreślić, że jesteśmy nie tylko jednym z najbardziej znanych użytkowników OpenStack, ale również stale przekształcamy tę technologię i wprowadzamy oscylujące wokół niej innowacje. Projekt OVHcloud to jedno z największych na świecie wdrożeń OpenStack jako chmury publicznej. Naszym głównym wkładem w rozwój tej technologii jest ogromne doświadczenie, jakie posiadamy w skalowaniu infrastruktury OpenStack. Zgłaszamy nasze uwagi na temat słabych punktów rozwiązania, współtworzymy kod i dostarczamy zasoby, pozostając wciąż bardzo blisko kodu źródłowego.

Zaangażowanie OVHcloud w społeczność OpenStack od 2014 roku pokazuje, że otwarta współpraca przynosi rezultaty. Z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy OpenStack związane z rozszerzeniem działalności w regionie Azja-Pacyfik. 

Mark Collier, COO w OpenStack Foundation

Kiedy uruchomiliśmy naszą usługę Public Cloud w 2014 r., zidentyfikowaliśmy wąskie gardła w sieci. Usunęliśmy zatem węzeł na osi sieci północ-południe i zwiększyliśmy jej niezawodność. Ponadto włączyliśmy nasze rozwiązanie vRack jako wsparcie dla komponentu sieciowego Neutron. Dzięki temu użytkownicy mogą łączyć i budować prywatne infrastruktury hybrydowe, korzystając z zasobów zlokalizowanych w wielu centrach danych na świecie. Przyczyniliśmy się też do rozwoju modułów puppet w OpenStack, które wykorzystujemy do zautomatyzowanego wdrażania naszej globalnej infrastruktury. Szeroki zakres tych działań znajduje odzwierciedlenie w złożonej i dostosowanej do potrzeb infrastrukturze, jaką MDDV buduje dla swoich klientów w oparciu o rozwiązania OVHcloud czy platformie do publikacji kontentu stworzonej przez Edinet.

W ostatnim czasie podwoiliśmy wykorzystanie OpenStack jako warstwy abstrakcyjnej, aby oferować jeszcze więcej usług w ramach ekosystemu Public Cloud, w tym usługę Kubernetes i (wkrótce) bazę danych w modelu „as a Service”. W maju 2019 r. z dumą odebraliśmy nagrodę DCS Open-source Innovation award przyznaną nam za zarządzaną usługę Kubernetes. Rozwiązanie OVHcloud oparte zostało na otwartych standardach i jest w pełni kompatybilne z flagowym oprogramowaniem do orkiestracji kontenerów. Na przykład klienci mogą w dalszym ciągu używać oryginalnych komponentów Kubernetesa do kontroli dostępu (RBAC). Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność Kubernetesa, dodajemy obecnie więcej komponentów z projektów OpenStack, takich jak Ironic. Dzięki temu możemy uruchamiać Kubernetesa na fizycznym serwerze z pominięciem warstwy wirtualizacji.

Project Management Public Cloud

Utrzymać otwartą chmurę

W 2019 r. pytaniem nie jest już dlaczego open source, ale jak? Podczas gdy niektórzy dostawcy wdrażają własne adaptacje narzędzi open source, a tym samym stwarzają problemy z niekompatybilnością i uzależnieniem klientów od jednego gracza, OVHcloud stosuje bardzo ostrożne podejście, gdyż rozumie, jak ważne jest zachowanie otwartości chmury.

ovh-loves-openstack

Dążenie do sukcesu w biznesie

Chcąc wspierać biznes, musimy zapewnić użytkownikom swobodę wyboru wielu chmur i łączenia usług zewnętrznych dostawców z własnymi lokalnymi rozwiązaniami. Historia OVHcloud z OpenStack i Public Cloud jest doskonałym przykładem nieustannego zaangażowania w tę filozofię.