API SMS


API SMS

Prosta i niezawodna usługa do wysyłania wiadomości SMS na całym świecie.

Zintegruj wysyłkę SMS-ów ze swoimi algorytmami i procedurami biznesowymi i korzystaj z błyskawicznego sposobu komunikacji.

 

Przykłady zastosowania

Przypomnienia i umawianie wizyt przez SMS

Dzięki przypomnieniom wysyłanym w wiadomościach SMS klienci Twojej firmy będą pamiętać o umówionych wizytach, a ponadto poprawi się ich punktualność.

Przypominamy o wizycie w dniu 15 września o godz. 11:00 w przychodni MediCenter.

Marketing SMS

Ciesz się wysokim wskaźnikiem odczytu SMS-ów i optymalizuj wyniki Twoich kampanii. Wysyłaj grupowe wiadomości SMS natychmiast lub zaprogramuj późniejszy termin wysyłki.

Wszystkiego najlepszego! W miesiącu Twoich urodzin podwajamy liczbę punktów lojalnościowych:)

SMS-y transakcyjne

Bądź w stałym kontakcie z Twoimi klientami, automatycznie informuj odbiorców o wysłanej paczce i zarządzaj zadaniami zespołów za pomocą SMS-ów. Wysyłaj również przypomnienia oraz alerty z potwierdzeniem odbioru.

Twoja paczka o numerze 13618678 czeka w wybranym przez Ciebie punkcie odbioru.

Alerty SMS - Monitoring SMS

Monitoruj sprzęt, wyposażenie, serwery, etc. Za pośrednictwem naszego API przekształcaj przedmioty podłączone do Internetu w obiekty komunikujące się za pomocą SMS-ów.

Alarm został uruchomiony w dniu 08.04.2022 o godz. 14:48 w strefie C, bud. 3.

Zalety:

API Rest

Icons/concept/Pen Created with Sketch.

Personalizacja nazwy nadawcy

Icons/concept/Cloud/Cloud Eye Created with Sketch.

Potwierdzenie odbioru

Programowanie daty i godziny wysyłki SMS-ów

Icons/concept/Envelop/Envelop Created with Sketch.

200 000 SMS-ów

Icons/concept/Gear/Gear Arrow Created with Sketch.

Wysoka dostarczalność, redundantne trasy przesyłu

Icons/concept/Hands/Hand World Created with Sketch.

Światowy zasięg dzięki ponad 600 operatorom

Dowiedz się więcej na temat wysyłania wiadomości SMS przez aplikacje

Wysyłka pierwszego SMS-a

POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs
{
 "message": "Test message",
 "receivers": ["+33601020304"],
 "senderForResponse": true
}

Odbiorca otrzyma wiadomość SMS o treści „Test message”, wysłaną ze skróconego numeru.
API zwróci komunikat zawierający liczbę wykorzystanych kredytów, prawidłowe i nieprawidłowe numery telefonów odbiorców, a także identyfikatory SMS-ów pozwalające śledzić ich status.

 

Programowanie wysyłki SMS-a

POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs
{
 "message": "Test message",
 "receivers": ["+33601020304"],
 "differedPeriod": 120,
 "senderForResponse": true
}

Możesz zaprogramować późniejszą wysyłkę SMS-a.


Skorzystaj z pola „differedPeriod”, aby przesunąć wysłanie wiadomości o 120 minut.

 

Śledzenie wysyłki SMS-a

Status SMS-a sprawdzisz w polu „deliveryReceipt”:

GET https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/outgoing/123456

Pole „deliveryReceipt” może zawierać następujące wartości:

 • 0 → trwa wysyłanie
 • 1 → wysłany
 • 2 → odrzucony lub wygasł
 • 4 → oczekuje w sieci operatora odbiorcy
 • 8 → przekazany do sieci operatora odbiorcy
 • 16 → nie może zostać niedostarczony.

Pole „ptt” zawiera dodatkowe informacje.

Pole „ptt” zwróci kod, którego opis dostępny będzie po zastosowaniu następującego wywołania:

https://api.ovh.com/1.0/sms/ptts
{
 "ptt": 4
}

Powiadomienia o zmianie statusu wiadomości SMS

OVHcloud może powiadamiać Cię w czasie rzeczywistym o zmianie statusu SMS-ów, za pośrednictwem połączenia HTTP.

Skonfiguruj adres URL, który ma być wywoływany:

PUT https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1            {              "callBack": "http://www.monsite.com/callbackSmsOvh.php"            }          

Po skonfigurowaniu powiadomień, w przypadku każdej zmiany statusu SMS-a następuje wywołanie adresu URL przy użyciu następujących parametrów:

 • Id → ID SMS-a
 • dlr: status „deliveryReceipt”
 • ptt → status „ptt”
 • data → data aktualizacji statusu
 • sender → nadawca SMS-a
 • receiver → numer odbiorcy SMS-a.

Ręczne doładowanie konta SMS

Możesz złożyć zamówienie za pośrednictwem API OVHcloud:

POST https://api.ovh.com/1.0/order/sms/sms-aa1-1/credits            {              "quantity":   100            }          

Automatyczne doładowanie konta po wykorzystaniu określonego limitu

Konto może zostać doładowane automatycznie, kiedy osiągniesz określony limit kredytów.


Wygenerowane zostanie zamówienie, a opłata zostanie pobrana automatycznie przy użyciu sposobu płatności skonfigurowanego na koncie klienta OVHcloud.


Ustaw automatyczne doładowanie 100 kredytów, gdy na koncie pozostanie Ci mniej niż 10 kredytów:

PUT https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1            {              "automaticRecreditAmount":       100,              "creditThresholdForAutomaticRecredit": 10,            }          

Weryfikacja cen SMS-ów wysyłanych do różnych destynacji

Aby z wyprzedzeniem sprawdzić, ile kosztuje wysłanie wiadomości, wykonaj następujące wywołanie:

GET https://api.ovh.com/1.0//sms/sms-aa1-1/seeOffers)            {              "countryDestination": "pl",              "countryCurrencyPrice": "pl",              "quantity": 1000,            }          

To połączenie zwróci strukturę, dzięki której poznasz cenę 1000 SMS-ów w walucie kraju docelowego (np. PLN dla Polski).

Wysyłanie SMS-ów do dużej liczby odbiorców

Aby zoptymalizować wysyłkę grupowych SMS-ów, możesz wstępnie załadować listę odbiorców do pliku CSV.

Utwórz plik z listą odbiorców:

POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/receivers            {              "csvUrl":    "http://monsite.com/mes_destinataires.csv",              "description": "Liste de mes clients",              "slotId":    1            }          

Plik musi zawierać co najmniej jedną kolumnę „number” z numerami telefonów odbiorców. Opcjonalnie możesz utworzyć dodatkowe kolumny, które będą używane do wstawiania zmiennych dla kolejnych wysyłek. Przykładowy plik:

number;name;age            +48601000000;Krzysztof;47            +48601000000;Anna;36            +48601000000;Ewa;39          

Aby wysłać wiadomość SMS do wszystkich odbiorców tego pliku, wystarczy skorzystać z następującego wywołania:

POST https://api.ovh.com/1.0/sms/sms-aa1-1/jobs            {              "message":       „Dzień dobry #NAME, wszystkiego najlepszego z okazji #AGE# urodzin!",              "receiversSlotId":   1,              "senderForResponse":  true              "tag": "MojaKampania" }          

Dzięki temu wywołaniu wszyscy trzej odbiorcy otrzymają spersonalizowaną wiadomość.
Na przykład Krzysztof otrzyma wiadomość „Dzień dobry Krzysztof, wszystkiego najlepszego z okazji 47 urodzin!”.

Jeśli dodasz parametr „tag”, możesz wyszukać SMS-y przyporządkowane do tej wysyłki za pomocą następującego wywołania:

GET https://api.ovh.com/1.0//sms/sms-aa1-1/outgoing)              {                "tag": "MojaKampania"              }          

Pamiętaj, że metoda nie zwróci w tym trybie ID SMS-ów. Wysyłka zostanie przeprowadzona w sposób asynchroniczny.

SDK PHP do utworzenia aplikacji umożliwiającej wysyłkę SMS-ów