Public Cloud Volume Backup OVHcloud

Wykonuj regularnie kopie zapasowe, aby zwiększyć odporność Twoich danych

Aby zapewnić lepszą ciągłość działania Twoich aplikacji, należy regularnie sporządzać kopie danych, aby, w razie potrzeby, móc je przywrócić. Volume Backup pozwala na ograniczenie konsekwencji niepożądanej utraty danych aplikacyjnych. Dzięki kopiom Twoich volumenów Block Storage wykonanym za pomocą Volume Backup możesz przywrócić te dane.

Icons/concept/Transfer Created with Sketch.

Odporność danych

Kopie zapasowe wykonywane przez Volume Backup korzystają z potrójnej replikacji danych. Skopiowane dane są przechowywane w ramach osobnej usługi Object Storage, dzięki czemu Twoje dane zyskują na odporności.

Icons/concept/App/App Gear Created with Sketch.

Automatyzacja kopii zapasowych

Tworzenie kopii zapasowych jest jednym z pierwszych kryteriów, jaki należy wziąć pod uwagę przy automatyzacji infrastruktury. Dlatego OVHcloud uprościło wdrażanie scenariuszy tworzenia kopii zapasowych za pomocą rozwiązania Workflow Management, które jest dostępne bezpośrednio z poziomu Panelu klienta.

Icons/concept/App/Application Created with Sketch.

Prosta obsługa rozwiązania

Do wykonania kopii zapasowej wolumenów Block Storage wystarczy kilka kliknięć. OVHcloud wykonuje i zabezpiecza tę kopię aż do momentu, gdy zechcesz z niej korzystać. Dzięki tej usłudze nie musisz już zajmować się administrowaniem ani konserwacją kopii.

Icons/concept/Page/Page Certificate Created with Sketch.

Certyfikaty ISO/IEC 27001, 27701 i HDS

Nasza infrastruktura i usługi w chmurze posiadają certyfikaty ISO/IEC 27001, 27017, 27018 i 27701. Stanowią one gwarancję, że wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS) umożliwiający zarządzanie ryzykiem podatnościami i ciągłością działania oraz system zarządzania informacjami o prywatności (ang. PIMS). Certyfikat HDS umożliwia bezpieczne hostowanie danych medycznych w wielu krajach.

Zastosowanie

Tworzenie kopii zapasowej

$ openstack volume backup create VOLUME

 

Przywracanie kopii zapasowej

$ openstack volume backup restore BACKUP_ID VOLUME_ID

Rozpocznij pracę z Public Cloud

Załóż konto i zacznij od razu korzystać z usług

Cennik Public Cloud

Płatności za Volume Backup

Volume backups są rozliczane za GB za godzinę. Podane ceny to ceny za 1 pełny miesiąc przechowywania.

FAQ

Czym różni się Volume Backup od Volume Snapshot?

Kopie Volume Snapshot są przechowywane w tym samym klastrze Block Storage.
Kopie Volume Backup są hostowane w Object Storage, dzięki czemu Twoje dane są bardziej odporne.

Jaki poziom SLA OVHcloud gwarantuje w zakresie dostępności usługi Volume Backup?

SLA dotyczące dostępu do usługi Volume Backup wynosi 99,9%. Więcej informacji znajdziesz w regulaminach dotyczących świadczenia usług.

Jak długo mogę przechowywać kopie Volume Backup?

Nie ma ograniczeń co do czasu przechowywania Volume Backup.

Czy można utworzyć kilka kopii Volume Backup jednego wolumenu?

Tak, nie ma ograniczeń co do liczby Volume Backup dla danego wolumenu.

Jaki jest zalecany maksymalny rozmiar kopii Volume Backup?

Nie ma ograniczeń co do rozmiaru Volume Backup.