Certyfikowany dostawca usługi Kubernetes


Wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta umożliwiające płynne wdrożenie strategii cloud native

Zespół Professional Services tworzą cloud architekci posiadający doświadczenie w różnorodnych technologiach i projektach, takich jak migracja do chmury, modernizacja aplikacji, sieć, bezpieczeństwo, wirtualizacja, kontenery, orkiestracja...

Architekci chmury są certyfikowani przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) w zakresie Kubernetes Certified Kubernetes Administrator (CKA) i Kubernetes Certified Application Developer (CKAD). Nasze zespoły pomogą Ci w zdefiniowaniu, wdrożeniu i optymalizacji infrastruktury, abyś mógł zapewnić skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność wymaganą dla Twoich aplikacji cloud native.

Kubernetes certified service provider

Przykłady usług stworzonych „na miarę”

Projektowanie i skalowanie klastrów Kubernetes

Konfiguracja prywatnej sieci (vRack) i reguł dostępu do sieci

Migracja istniejących obciążeń do chmury

Modernizacja aplikacji zorientowana na architekturę mikrousług

Migracja lokalnych obciążeń do interfejsu Managed Kubernetes Service

Usługi ekosystemu Public Cloud, takie jak Load Balancer, DBaaS, Registry

Nasze zespoły mogą również Ci pomóc we wdrożeniu technologii CNCF.

  • Budowa kompletnego stosu CI/CD (GitLab lub Drone runner)
  • Wdrażanie i operacje realizowane za pomocą GitOps (ArgoCD)
  • Zarządzanie certyfikatami i automatyczne dostarczanie zasobów DNS
  • Zarządzanie bezpieczeństwem (OPA, RBAC, SSO, Content Trust)
  • Monitoring i zarządzanie logami (stack Prometheus i Loki/Grafana)
  • Wdrażanie klastrów Kubernetes z Rancher
  • Backup i DRP z rozwiązaniami, takimi jak Kasten

Prośba o wycenę

Zleć naszym ekspertom spersonalizowaną analizę Twojego projektu.