Konfigurator Load Balancera


* Po wykorzystaniu całego transferu zawartego w pakiecie, OVHcloud rozpocznie naliczanie opłat za zużyty transfer. Opłaty będą naliczane za każdy gigabajt dodatkowego skumulowanego ruchu (przychodzącego i wychodzącego) według stawki 0,1332 PLN netto .