Zerto

Zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoim danym

Rozważ wszystkie opcje ochrony krytycznego środowiska przed utratą danych, usterkami technicznymi lub przerwami w świadczeniu usług. Platforma Zerto, zarządzana przez OVHcloud, gwarantuje odporność Twoich danych w wybranym przez Ciebie centrum.

Zerto

Uproszczone wdrożenie

Uzyskaj dostęp do interfejsu Zerto Virtual Manager (ZVM) za pośrednictwem kont OVHcloud vSphere. Dzięki API Zerto ZVM dostosujesz odpowiednio Twój Disaster Recovery Plan. RESTful API daje możliwość automatyzacji zadań niezbędnych do zarządzania odzyskiwaniem danych po awarii bez konieczności korzystania z interfejsu użytkownika Zerto..

Ciągła synchronizacja

Wirtualne maszyny są kopiowane ze średnią prędkością 90 Mbps *. Sieć OVHcloud jest 10 razy szybsza od standardowych sieci działających na rynku, dzięki czemu dane mogą być kopiowane niemal w czasie rzeczywistym.

*Średnia prędkość odnotowana w ciągu 1 tygodnia synchronizacji między centrami danych OVHcloud w Roubaix i Strasburgu. Niegwarantowana zapisami umownymi.

Bezpieczny przesył danych

Synchronizacja danych pomiędzy centrami danych OVHcloud realizowana jest za pomocą prywatnej sieci światłowodowej. Natomiast transfer danych między odległymi obiektami - za pomocą VPN, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłu.

 

Chroń Twoje krytyczne dane dzięki platformie Zerto

Zerto DRP 6.5

Rozwiązanie Zerto przeznaczone jest dla firm, które chcą chronić swój system informatyczny przed awariami, utratą danych i przerwami w dostępności usług. Niezależnie od tego, czy posiadasz własne środowisko czy też korzystasz z Managed Bare Metal Essentials, możesz zapewnić ochronę danym, hostując je w jednym z naszych centrów.

Reprise d'activité depuis n'importe quel site primaire chez OVHcloud

Disaster Recovery w dowolnym centrum danych OVHcloud

Rozwiązanie Zerto przeznaczone jest dla firm, które chcą chronić swój system informatyczny przed awariami, utratą danych i przerwami w dostępności usług. Niezależnie od tego, czy posiadasz własne środowisko czy też korzystasz z Managed Bare Metal Essentials, możesz zapewnić ochronę danym, hostując je w jednym z naszych centrów.

Reprise d'activité depuis premier un Hosted Private Cloud vers un second

Disaster Recovery - przeniesienie aplikacji z głównej infrastruktury Managed Bare Metal Essentials do infrastruktury zapasowej

W przypadku awarii aplikacje hostowane w głównej infrastrukturze Managed Bare Metal Essentials zostaną przeniesione do infrastruktury zapasowej .

Szybka konfiguracja Zerto DRP

Wdrożenie rozwiązania Zerto składa się z kilku etapów. Najpierw uruchom zapasową infrastrukturę Managed Bare Metal Essentials w centrum danych innym niż główne centrum. Następnie przejdź do bezpiecznego interfejsu Zerto Virtual Manager i włącz rozwiązanie Disaster Recovery dla wirtualnych maszyn. Na koniec przełącz dane do innej infrastruktury. Od tej chwili Twoje dane są bezpieczne i dostępne w infrastrukturze zapasowej.

Recovery Point Objective et Recovery Time Objective optimisés

Zoptymalizowane RPO i RTO (Recovery Point Objective, Recovery Time Objective)

Dzięki Zerto oraz stałej, szybkiej synchronizacji zmniejszasz do minimum ryzyko utraty danych przed przełączeniem. Czas przywrócenia działalności (RTO) jest również zoptymalizowany, ponieważ podczas przełączania wirtualne maszyny są automatycznie restartowane w infrastrukturze zapasowej.

Dobre praktyki Disaster Recovery

System monitorowania musi być niezależny od monitorowanej infrastruktury, a powiadomienia muszą być przesyłane co najmniej dwoma kanałami (na przykład pocztą elektroniczną i w wiadomości SMS). W celu wdrożenia DRP w Twojej firmie należy wprowadzić procedurę działań, zidentyfikować osoby, których procedura dotyczy oraz ustanowić system eskalacji, który pozwoli na optymalne zarządzanie krytycznymi sytuacjami. Zalecamy ponadto wykonywanie w każdym miesiącu testu przełączenia.