Veeam Backup Managed

Backup as a Service do tworzenia kopii zapasowych wirtualnych maszyn

Ochrona wirtualnych maszyn i kopie zapasowe są niezbędne dla zapewnienia niezawodności infrastruktury. Dlatego oferujemy Ci rozwiązanie do zarządzania kopiami zapasowymi oparte na technologii Veeam Backup & Replication. Dzięki temu rozwiązaniu przywrócisz dane w prosty sposób. Wystarczy, że wcześniej włączysz opcję automatycznych kopii zapasowych dla Twoich wirtualnych maszyn.

 Veeam Backup Managed, notre solution de Backup as a Service pour la sauvegarde de vos VM

Backup as a Service

Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych jest w pełni zautomatyzowane i monitorowane przez OVHcloud. Możesz dzięki temu przywracać maszyny w dowolnym momencie.

Przestrzeń dyskowa w ofercie

Kopie zapasowe Twoich danych przechowywane są w dedykowanych i komplementarnych infrastrukturach. Link administracyjny umożliwia łatwy dostęp do kopii.

Codzienny monitoring

Codziennie otrzymujesz spersonalizowany raport. Wyszczególniona jest nim lista oraz statusy wszystkich kopii zapasowych.

Funkcje

  Standard Advanced Premium
Spersonalizowane raporty dotyczące kopii zapasowych  Tak  Tak Tak
Szyfrowana kopia zapasowa Tak Tak Tak
Ustawienie godziny rozpoczęcia tworzenia kopii zapasowych Nie Tak Tak
Liczba retencji (1 punkt = 1 dzień) 14 punktów 35 punktów 35 punktów
Liczba kompletnych kopii zapasowych 2 5 5
Replikacja w innym centrum danych Nie Tak Tak
Wybór dni, w które mają być tworzone kopie zapasowe Nie Tak Tak
Retencja długoterminowa (GFS Retention) Nie Nie Tak (11 punktów)
1 backup proxy / host Nie Nie Tak
Automatyczne, transparentne i poza Twoją przestrzenią dyskową

Automatyczne, transparentne i poza Twoją przestrzenią dyskową

Kopie zapasowe są wykonywane dla wybranych wirtualnych maszyn przy użyciu maszyny OVHcloud Veeam Server. Sieć vLan zarządzająca Twoją infrastrukturą umożliwia przeniesienie danych do repozytorium zamontowanego w konfiguracji RAID i w pełni zarządzanego przez zespół OVHcloud. Dzięki temu nadal możesz korzystać z całej przestrzeni dyskowej Twojej infrastruktury!

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne

Włączenie Veeam Backup Managed wymaga utworzenia maszyny wirtualnej działającej w oparciu o system Windows. Jeśli posiadasz licencję Windows Datacenter wykupioną w OVHcloud, koszt licencji będzie włączony do ceny usługi. Jeśli nie wykupiłeś takiej licencji, będzie ona dodatkowo płatna. Utworzenie VM z systemem Windows wymaga aktywacji usług HA i DRS w vSphere. Wirtualna maszyna będzie podlegać utworzonym przez Ciebie regułom DRS.

Niezawodność systemu kopii zapasowych

Niezawodność systemu kopii zapasowych

Mając na względzie niezawodność rozwiązania, usunęliśmy możliwość wykonywania backupu wirtualnych maszyn, których rozmiar przekracza 2TB. Jeśli wykonasz kopie zapasowe dla więcej niż 15 maszyn wirtualnych, może być konieczne uruchomienie dodatkowego serwera proxy umożliwiającego płynne wykonywanie kolejnych kopii zapasowych.