Co to jest Deep Learning?


Terminy sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, Machine Learning (ML) oraz Deep Learning (DL) są często używane zamiennie. Opisują różne poziomy zaawansowania technologii, dzięki którym komputery mogą przetwarzać surowe dane w sposób zbliżony do działania człowieka.

deep_learning_hero

Co to jest sztuczna inteligencja?

Określenie sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do systemów komputerowych naśladujących ludzki sposób myślenia.

Co to są sieci neuronowe?

Sieci neuronowe wykorzystują połączone ze sobą węzły, które działają jak neurony w mózgu. Używają one algorytmów do rozpoznawania wzorców w surowych danych.

Co to jest Machine Learning?

Machine Learning opisuje, w jaki sposób sieci neuronowe mogą poprawiać w czasie swoją wydajność, „ucząc się” poprzez doświadczenie.

Co to jest Deep Learning vs Machine Learning?

Różnica między Deep Learning a Machine Learning polega na tym, że Deep Learning jest dalszym etapem rozwoju uczenia maszynowego, wykorzystującym wiele warstw (lub głębokości) węzłów sieci neuronowych do przetwarzania danych i tworzenia bardziej użytecznych i wartościowych wyników. Systemy Deep Learning stały się dostępne dla wielu użytkowników dopiero niedawno, dzięki wykładniczemu wzrostowi wydajności procesorów graficznych. Systemy te przyczyniają się do znacznych postępów w dziedzinie autonomicznych samochodów, wykrywania oszustw, systemów transakcyjnych i innych.

Rodzaje Deep Learning

Deep Learning naśladuje sposób ludzkiego myślenia poprzez łączenie wielu warstw algorytmów w celu przetwarzania danych. W miarę jak dane przechodzą przez każdą warstwę, algorytmy przekształcają niektóre elementy danych na format liczbowy, co ułatwia ich przetwarzanie w kolejnych warstwach.

Uczenie nadzorowane

Gdy dana osoba uczy się zadania pod nadzorem, jest przy niej obecny nauczyciel lub trener, który może ją poprawić, gdy popełni błąd. W przypadku komputera przetwarzane dane są odpowiednio oznakowane, dzięki czemu komputer jest informowany o popełnieniu błędu.

Wyróżniamy dwa typy nadzorowanych modeli Deep Learning - jest to klasyfikacja i regresja.

Klasyfikacja: Model Deep Learning można wytrenować, wykorzystując wiele obrazów zwierząt. Gdy model zobaczy nowy obraz, porównuje go z tym, czego się „nauczył” na podstawie przykładów treningowych, a następnie próbuje przewidzieć, czy na nowym obrazie jest zwierzę czy nie. Algorytm jest następnie oceniany na podstawie tego, jak dokładnie potrafi rozpoznać zwierzę na losowo wybranym obrazie.

Regresja: Alternatywnie, modelowi Deep Learning można podać wiele zmiennych, a następnie poprosić go o przewidzenie wartości. Jednym z przykładów jest bankowość i składanie wniosków o kredyt przez klientów. Model jest trenowany w oparciu o tysiące wniosków o pożyczkę, z których każdy zawiera takie dane, jak dochody wnioskodawcy, historia kredytowa, saldo, status zatrudnienia i inne szczegółowe informacje, a następnie sprawdza, czy wnioskodawcy otrzymali pożyczkę czy nie. W kolejnym kroku model otrzymuje dane nowego wnioskodawcy i jest proszony o ocenę, czy kwalifikuje się on do otrzymania kredytu.

Uczenie nadzorowane jest stosowane, gdy mamy do czynienia z dużym zbiorem punktów danych z etykietami - takich jak wizerunki zwierząt czy dane osób ubiegających się o kredyt.

Uczenie nienadzorowane

W tym przypadku modelowi Deep Learning nie podaje się żadnych etykiet dotyczących przetwarzanych danych, lecz daje mu się za zadanie samodzielne odkrywanie wzorców.

Przykładem może być wprowadzenie do modelu Deep Learning tysięcy utworów muzycznych, a następnie pozostawienie mu swobody ich pogrupowania. Kiedy ludzie słuchają muzyki, rozpoznają jej strukturę, instrumenty, tempo, wokal i liczbę uderzeń na minutę, a następnie kategoryzują ją, przypisując do gatunków, takich jak punk, muzyka klasyczna czy techno. Nienadzorowany model Deep Learning nie wie, co to jest gatunek lub instrument, więc używa swojego matematycznego „mózgu”, aby znaleźć wzorce w utworach i stworzyć nowe kategorie.

Uczenie częściowo nadzorowane

Jest to połączenie pierwszego uczenia nadzorowanego i nienadzorowanego. Modele Deep Learning czerpią z kombinacji danych etykietowanych i nieetykietowanych. Dostarczane im są niektóre struktury i wytyczne, ale poza tym ich zadaniem jest znalezienie własnych wzorców. W przykładzie z muzyką utwory miałyby pewne etykiety danych dla każdego utworu, np. datę pierwszego wydania, co mogłoby pomóc w tworzeniu wzorca przez model Deep Learning i uzyskaniu pożądanego wyniku.

Przykłady zastosowań Deep Learning i AI

W ciągu ostatniej dekady liczba zastosowań Deep Learning gwałtownie wzrosła i znaczenie tej technologii będzie rosnąć wraz ze zwiększaniem się złożoności algorytmów i mocy obliczeniowej.

Różne formy sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Sztuczna inteligencja wkrada się w każdy aspekt naszego życia, ponieważ ta metoda przetwarzania danych sprawia, że komputery są bardziej wydajne i lepiej radzą sobie z interakcją z ludźmi.

W realnym świecie jeszcze nie tak dawno temu filtry antyspamowe były prymitywne i wykrywały potencjalny spam, blokując wiadomości zawierające określone słowa kluczowe. Po wprowadzeniu sztucznej inteligencji filtry spamu są w stanie sprawdzić różne aspekty wiadomości e-mail - miejsce jej wysłania, nadawcę, kontekst samej wiadomości - zanim zdecydują, czy wysłać ją do skrzynki odbiorczej adresata czy do folderu spam.

Weźmy inny przykład i wyobraźmy sobie model Deep Learning analizujący surowe dane z kamery skierowanej na plac przed stacją benzynową. Kamera wytwarza w każdej sekundzie około 25 oddzielnych obrazów, które są przekazywane do modelu za pomocą kombinacji różnych systemów uczenia opisanych powyżej.

Załóżmy, że jest to wiejska stacja benzynowa i nie ma na niej dużego ruchu. Przez większość czasu obrazy z kamery pokazują pustą stację benzynową z pompami i placem przed stacją. Po pewnym czasie system uznaje, że pusta stacja benzynowa jest normą. Kiedy nadjeżdża samochód, model Deep Learning „widzi” pojazd i wie, że coś się zmieniło. Po dalszym udoskonaleniu model umie rozróżnić samochód, motocykl i ciężarówkę. Jeśli system zostanie następnie połączony z kasą, stwierdzenie, czy kierowca pojazdu, który właśnie wyjechał z parkingu zapłacił czy nie, nie będzie już stanowiło wielkiego problemu. W ten sposób dodaje się kolejne warstwy wprowadzania i przetwarzania danych, dzięki czemu system staje się bardziej „inteligentny” i użyteczny w realnym świecie.

Podobne modele Deep Learning są wykorzystywane na lotniskach na całym świecie do wykrywania bagażu pozostawionego bez nadzoru. Model Deep Learning analizuje dane z kamer monitorujących i rozpoznaje osoby przechodzące z walizkami i torbami. Dzięki wielu precyzyjnym warstwom można nauczyć algorytm, aby wysyłał alert do ochrony, gdy zauważy, że dana osoba odłożyła torbę i oddaliła się na dłużej niż kilka minut.

W świecie finansów systemy Deep Learning monitorują rynki i próbują zrozumieć ruchy różnych towarów. Potrafią one w czasie rzeczywistym tworzyć powiązania między ogromną liczbą danych wejściowych i powoli zaczynają rozumieć, w jaki sposób określone ruchy wpływają na inne. Dane wejściowe mogą być różnorodne - np. ostrzeżenia o ekstremalnych warunkach pogodowych, informacje o zatargach politycznych czy ceny rynkowe. Z czasem systemy potrafią rozpoznawać wcześniej zidentyfikowane wzorce i przewidywać, co stanie się dalej. Na przykład model Deep Learning może przewidzieć, że potężny cyklon występujący na obszarze geograficznym, na którym znajduje się znaczna liczba plantacji bananów, prawdopodobnie spowoduje wzrost cen bananów w następnym sezonie. Taka wiedza może okazać się niezwykle cenna dla traderów.

Modelowanie Deep Learning jest również wykorzystywane w elektrowniach jądrowych, fabrykach oraz centrach danych. Systemy monitorują sygnał wejściowy z czujników IoT (Internet of Things) i kamer umieszczonych w pobliżu obiektu. Kiedy model zna standardowe działanie urządzenia, może wysyłać ostrzeżenia w przypadku zauważenia nietypowego zachowania. Do nietypowych zachowań należą na przykład nieprawidłowe działanie sprzętu, gwałtowna burza na zewnątrz lub nieobecność personelu. Mniejsze problemy mogą się kumulować i prowadzić do powstania większego problemu. Modele Deep Learning są znacznie bardziej niezawodne niż ludzie w rozpoznawaniu kombinacji drobnych czynników, których skutkiem mogą być poważne konsekwencje. Pomagają one inżynierom zapobiec poważnym problemom.

Ograniczenia i wyzwania

Jakość danych:  Systemy Deep Learning obserwują dane i są bardzo wyczulone na ich ilość i jakość. Jeśli nie ma wystarczającej ilości danych lub dane zawierają odchylenie, algorytm może być niedokładny i odtworzy to odchylenie w wynikach. Na przykład modelowi Deep Learning przedstawiono tysiące zdjęć ptaków, a następnie kazano mu przejrzeć nowe zdjęcia i znaleźć te, na których są ptaki. Jeśli oryginalne dane zawierają zdjęcia ptaków na wolności, w dżungli, z drzewami w tle, to system Deep Learning - o ile nie został specjalnie zaprogramowany do ignorowania tła i otoczenia - może mieć problemy z rozpoznaniem ptaka na zdjęciu zrobionym na obszarze miejskim lub w zamkniętej przestrzeni.

Brak elastyczności:  Wytrenowany model Deep Learning jest zazwyczaj w stanie uzyskać dokładne wyniki tylko w przypadku tego samego problemu z wykorzystaniem tego samego typu danych. W powyższym przykładzie, gdyby jakość zdjęć ptaków uległa zmianie, system mógłby nie być w stanie ich precyzyjnie porównać. Jeśli użytkownik chciałby, aby system zamiast ptaków zidentyfikował inne zwierzę, model musiałby zostać ponownie wytrenowany. Dlatego nawet w przypadku podobnych zadań, modele Deep Learning wymagają precyzyjnego treningu - nie są bowiem elastyczne.

Zasoby obliczeniowe:  Modele Deep Learning wymagają ogromnej mocy obliczeniowej. Powodem, dla którego głębokie uczenie jest dziś bardziej popularne niż dekadę temu, jest w dużej mierze dostępność wielordzeniowych procesorów i układów GPU. Modele Deep Learning wymagają również dużej ilości zasobów w zakresie RAM i przestrzeni dyskowej. Ponieważ dane zmieniają się bardzo szybko, tradycyjne dyski twarde mogą nie nadążać z ich obsługą, dlatego konieczne są dyski SSD.

OVHcloud i Deep Learning

Głębokie uczenie to technika data science, która może pomóc systemom komputerowym w efektywnym przetwarzaniu ogromnych ilości danych w celu uzyskania wiarygodnych wyników biznesowych.

W OVHcloud dostrzegliśmy potencjał Deep Learningu i jego możliwości w rozwiązywaniu realnych problemów w różnych branżach.

Skupiamy się na dostarczaniu najnowocześniejszych narzędzi niezbędnych do wspierania systemów Deep Learning i pomagamy firmom zdobywać przewagę konkurencyjną.