Czym jest bezpieczeństwo danych?


Bezpieczeństwo danych to praktyka zabezpieczenia ich przed kradzieżą, utratą i uszkodzeniem. Zagrożenia bezpieczeństwa danych obejmują phishing i złośliwe oprogramowanie. Firmy mogą zabezpieczyć swoje dane przy użyciu metod ochrony danych, takich jak oprogramowanie antywirusowe i zasady kontroli dostępu.

data_security_hero

Dlaczego bezpieczeństwo danych jest ważne?

Phishing

Phishing stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Jest to metoda cyberataku polegająca na próbach wykradzenia danych przy użyciu wiadomości e-mail, które wyglądają, jakby pochodziły od renomowanych firm, takich jak sprzedawcy detaliczni lub banki. Ofiara ufa nadawcy wiadomości i klika link, który następnie ściąga złośliwe oprogramowanie na jej komputer. Ataki typu phishing są również powszechnie spotykane w mediach społecznościowych, wiadomościach SMS i telefonach. Metody te działają w ten sam sposób - zdobywają zaufanie ofiary i przekonują ją do kliknięcia linku lub przekazania danych osobowych.

Wirusy

Wirusy to złośliwe oprogramowanie, które służy do kradzieży danych i uszkadzania infrastruktury. Zazwyczaj są one projektowane tak, aby zainfekować wiele komputerów i dostać się do systemu za pośrednictwem phishingu, portów USB, zewnętrznych dysków twardych, niestabilnych sieci, odsłoniętych punktów końcowych i innych wrażliwych punktów. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych wirusów jest koń trojański, który udaje legalny program, ale po jego zainstalowaniu pozwala hakerowi przejąć kontrolę nad urządzeniem, wyłączyć oprogramowanie antywirusowe i uzyskać dostęp do poufnych danych.

Spyware

Oprogramowanie szpiegujące to groźna forma złośliwego oprogramowania, która śledzi działania ofiary. Zazwyczaj uzyskuje dostęp do urządzenia za pośrednictwem phishingu lub złośliwej strony WWW. Oprogramowanie szpiegujące pozostaje w ukryciu i rejestruje wszystkie wpisane, przeglądane, pobrane i przeglądane dane. Haker może zobaczyć wszelkiego rodzaju wrażliwe informacje, w tym hasła i dane karty kredytowej. Zaawansowane oprogramowanie szpiegujące może nawet oglądać ofiary i je podsłuchiwać za pomocą kamery komputerowej i mikrofonu.

Ransomware

Oprogramowanie szantażujące (ransomware) jest jednym z najszybciej rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa danych. Jest to forma złośliwego oprogramowania, która blokuje urządzenie ofiary lub szyfruje jej dane, dzięki czemu haker może zażądać okupu za ich przywrócenie. Podobnie jak większość złośliwego oprogramowania, oprogramowanie szantażujące zazwyczaj wprowadza się do urządzenia poprzez phishing lub po odwiedzeniu złośliwej strony internetowej, ale czasami rozprzestrzenia się ono, wykorzystując słabe punkty sieci, systemów operacyjnych i portów. W 2017 roku, słynny program tego typu, WannaCry, zainfekował 200 000 komputerów osobistych i firmowych na całym świecie. Wykorzystał lukę w zabezpieczeniach systemu Windows, a za odblokowanie zainfekowanych komputerów hakerzy zażądali płatności w bitcoinach.

Ataki typu brute force

Ataki typu brute force polegają na łamaniu haseł i kradzieży danych metodą prób i błędów. Hakerzy zgadują hasła próbując różnych kombinacji lub używają zautomatyzowanych narzędzi, które mogą przetestować każdą możliwą kombinację i odszyfrować hasła za pomocą algorytmów. Ataki typu brute force stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, ponieważ nic tak naprawdę nie może powstrzymać pracownika firmy ani innych osób mających dostęp do danych przed wypróbowaniem haseł w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Polityka kontroli dostępu oraz uwierzytelnianie stały się jednak bardziej zaawansowane i zapewniają dobrą ochronę.

Luki dnia zerowego

Wrażliwe punkty dnia zerowego stanowią niepokojące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, ponieważ wykorzystują nieznane dotąd słabości oprogramowania i infrastruktury. Luki te można kupić na czarnym rynku lub zidentyfikować za pomocą botów i kodowania. Kiedy hakerzy znajdą jakiś słaby punkt, uwalniają złośliwe oprogramowanie, aby wyodrębnić dane. Do czasu odkrycia tej słabości przez firmy i programistów, jest już za późno, ponieważ złośliwe oprogramowanie zdążyło już wyrządzić szkody. W 2014 roku ofiarą ataku dnia zerowego padła Sony Pictures Entertainment. Hakerzy odkryli słabość sieci Sony i wykorzystali złośliwe oprogramowanie do wycieku wrażliwych danych, w tym e-maili, biznesplanów i kopii niepublikowanych filmów.

Zagrożenia wewnętrzne

Wewnętrzne zagrożenia mogą pochodzić od pracowników, wykonawców i klientów. Źródłem tego typu zagrożeń są najczęściej źle poinformowani pracownicy, którzy na przykład nie rozumieją, jak ważne jest tworzenie silnych haseł. Bardziej niebezpieczne zagrożenie stanowią jednak osoby wewnątrz firmy, które mają złe intencje, na przykład niezadowoleni pracownicy lub osoby o przestępczych zamiarach. Są osadzone w środowisku biznesowym i znają wrażliwe punkty, dzięki czemu łatwiej jest im wykradać dane i wyrządzać szkody.

Wdrożenie usług w chmurze

Przedsiębiorstwa zwiększyły wykorzystanie chmury, aby skorzystać z większej elastyczności, oszczędności kosztów i możliwości zdalnej pracy. Należy jednak pamiętać, że tempo wdrażania rozwiązań chmurowych przewyższa tempo wdrażania zabezpieczeń. Usługi w chmurze stwarzają więcej potencjalnych punktów wejścia dla hakerów, zwłaszcza w połączeniu ze zdalną pracą, co może narazić urządzenia na kontakt z niezabezpieczonymi sieciami i nieautoryzowanymi użytkownikami. Aby chronić infrastrukturę chmurową, firmy powinny odpowiednio skonfigurować ustawienia chmury i wdrożyć rygorystyczną politykę kontroli dostępu, rozwiązania bezpieczeństwa chmury oraz politykę bezpieczeństwa danych.

Zarządzanie bezpieczeństwem danych

Zarządzanie bezpieczeństwem danych oznacza połączenie różnych technologii i strategii organizacyjnych. Solidne podejście do zarządzania bezpieczeństwem danych powinno obejmować cały obszar ataku - od zdalnych urządzeń, usług w chmurze i infrastruktury lokalnej, po strony internetowe, pocztę elektroniczną, oprogramowanie i sprzęt. Ponieważ często przyczyną naruszeń są zachowania ludzi, należy je również uwzględniać. Poniżej przedstawiamy kilka technik używanych do zarządzania bezpieczeństwem danych:

Szyfrowanie

Szyfrowanie polega na wykorzystaniu algorytmów do utajniania wrażliwych danych, tak aby mogli je odczytać tylko użytkownicy posiadający klucz szyfrujący. Jest to skuteczna metoda zabezpieczeń danych, ponieważ nawet jeśli hakerowi uda się uzyskać dostęp do danych, nigdy ich nie odczyta. Coraz bardziej powszechną metodą szyfrowania jest tokenizacja, polegająca na zamianie wrażliwych danych na losowo wygenerowane dane zastępcze, zwane tokenem, które są następnie bezpiecznie udostępniane online pomiędzy zainteresowanymi stronami. Jest to rozwiązanie bardzo popularne wśród platform płatności online, takich jak PayPal.

Zapory

Zapory sieciowe to sprawdzona metoda zabezpieczania sieci. Są one niezbędne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Monitorują i kontrolują ruch przychodzący i wychodzący z sieci, pełniąc rolę ochronnej tarczy pomiędzy prywatnymi sieciami wewnętrznymi a sieciami publicznymi, takimi jak Internet. Zapory mogą być zarówno programowe, jak i sprzętowe. Wiele firm stosuje je w celu zapewnienia najlepszej ochrony.

Antywirus

Oprogramowanie antywirusowe chroni komputery i sieci przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Jest to silna pierwsza linia obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, wykrywającymi i usuwającymi infekcje, zanim spowodują problemy. Rozwiązania antywirusowe są stale aktualizowane i ulepszane przez producentów systemów bezpieczeństwa, aby sprostać zagrożeniom. Wiele z nich wykorzystuje uczenie maszynowe do nabywania wiedzy o zwykłych czynnościach i ostrzegania użytkowników o nietypowych zdarzeniach. Niektóre rozwiązania antywirusowe są również przeznaczone dla określonej części infrastruktury i stanowią dodatkową warstwę ochrony baz danych, poczty e-mail, chmury i punktów końcowych.

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. To pierwsza linia obrony przed złośliwymi zamiarami. Umożliwia kontrolowanie dostępu do urządzeń, kont e-mail, stron WWW, oprogramowania i innych zasobów. Uwierzytelnianie weryfikuje tożsamość użytkownika poprzez wezwanie do podania danych identyfikujących takich jak hasła, nazwy użytkowników, numery PIN i skany biometryczne. Inną skuteczną metodą jest weryfikacja dwuetapowa, która wymaga dwóch form identyfikacji, na przykład hasła i kodu PIN.

Zasady bezpieczeństwa danych

Nawet jeśli firma skorzystała z najnowszych technologii bezpieczeństwa danych, nie rozwiązuje to problemu zachowania ludzi. Jeśli pracownicy w dalszym ciągu klikają niebezpieczne łącza, tworzą słabe hasła i używają niestabilnych sieci bezprzewodowych, hakerzy nadal mogą się do nich dostać. Firmy muszą zatem opracować polityki, które zagwarantują, że w obliczu zagrożenia ich pracownicy podejmą właściwe działania.

Polityka haseł jest konieczna w procesie skutecznego zabezpieczania danych. Wymaga ona od pracowników tworzenia złożonych haseł, ich regularnej zmiany i nieudostępniania ich innym osobom. Strategie dozwolonego użytkowania są również bardzo ważne, ponieważ określają sposób, w jaki urządzenia i sieci powinny być używane. Może to na przykład pomóc firmom w zapobieganiu zagrożeniom wewnętrznym poprzez kontrolę wykorzystania zewnętrznej pamięci masowej i portów USB. Warto również zainwestować w szkolenia związane z bezpieczeństwem danych, aby pracownicy wiedzieli, jak identyfikować zagrożenia takie jak e-maile typu phishing, i jak sobie z nimi radzić.

Podejście Zero Trust również staje się coraz bardziej popularne. Zakłada ono, że nikt wewnątrz organizacji ani poza nią nie powinien być domyślnie traktowany jako podmiot zaufany. Każda osoba próbująca uzyskać dostęp do zasobów będzie musiała przeprowadzić ścisłe uwierzytelnianie. Zero Trust to dobry sposób zdefiniowania solidnego podejścia do bezpieczeństwa danych. Istnieje wiele narzędzi, które mogą to wspierać.

Zasady kontroli dostępu

Polityka kontroli dostępu stanowi doskonałą metodę bezpieczeństwa danych i zapewnia ochronę przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kontroluje dostęp do danych, plików i oprogramowania w oparciu o tożsamość użytkownika. Takie strategie często uwzględniają role konkretnych osób: na przykład firma może ustanowić reguły kontroli, które na dostęp do poufnych danych finansowych zezwalają tylko pracownikom zarządzającym lub finansowym.

Kopie zapasowe i odzyskiwanie

Strategie bezpieczeństwa danych muszą również gwarantować ochronę przed utratą danych w przypadku awarii systemu. Aby zmniejszyć takie ryzyko, firmy powinny stworzyć plan tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, w którym dane będą regularnie kopiowane i archiwizowane w celu ich odzyskania w przypadku utraty wynikającej z przypadkowych lub celowych działań. Skuteczne metody tworzenia kopii zapasowych to umieszczanie kopii zapasowych w chmurze i na serwerach zdalnych, które zapewniają ogromne ilości bezpiecznej przestrzeni dyskowej i są bardziej niezawodne niż przechowywanie danych w chmurze czy w przenośnych systemach, które można zgubić, ukraść lub uszkodzić. Niezależnie od wybranej metody, kluczowe znaczenie mają strategie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które zapewniają ciągłość działania w przypadku utraty danych.