Co to jest cloud hosting?


Jeśli Twoja działalność opiera się na aplikacjach i wykorzystujesz stronę WWW jako główny interfejs dla swoich odbiorców, prawdopodobnie słyszałeś o hostingu w chmurze. Ale co dokładnie oznacza pojęcie cloud hosting?

Zamiast polegać na pojedynczym serwerze, jak w przypadku tradycyjnego modelu usług hostingowych, usługa cloud hosting wykorzystuje wirtualizację do dystrybucji danych strony WWW i aplikacji na wielu maszynach fizycznych i wirtualnych. Dzięki chmurze strony WWW i aplikacje są wysoko dostępne.

shared hosting and vps

Co to jest cloud hosting?

Wysoka dostępność jest możliwa dzięki temu, że hosty w chmurze są najczęściej rozmieszczone w różnych regionach geograficznych, w wielu centrach danych. Taki system wspiera operacje przełączania awaryjnego i pozwala szybko przywrócić systemy w ramach planu Disaster Recovery. Dodatkowo, cloud hosting wykorzystuje równoważenie obciążenia w przypadku znacznego wzrostu ruchu, może w związku z tym rozdzielić dodatkowe zapotrzebowanie na wiele serwerów w ramach architektury chmurowej.

Cloud hosting zapewnia znacznie większą elastyczność niż tradycyjny model hostingu. Lepsze skalowanie, większa wydajność, zwiększone bezpieczeństwo i odporność to tylko kilka przykładów kluczowych korzyści. Cloud hosting opiera się na jednej z kilku usług cloud computing, zwanej Infrastructure as a Service (IaaS). Pozwala to na zapewnienie zasobów na żądanie w zakresie mocy obliczeniowej, przechowywania danych i sieci, przy zastosowaniu modelu cenowego pay as you go.

Kto potrzebuje cloud hostingu?

Firmy często decydują się na cloud hosting, kiedy lokalny hosting współdzielony przestaje być wystarczalny. Dzieje się to zazwyczaj w momencie gdy coraz więcej użytkowników odwiedza stronę WWW i zaczynają się problemy z wydajnością. Cloud hosting zdecydowanie upraszcza planowanie i zarządzanie wzrostami ruchu, ponieważ pozwala na łatwe zwiększenie wydajności lub konfigurację automatycznego skalowania w celu dostosowania do nagłego przyrostu liczby użytkowników.

Chociaż każda strona WWW może ucierpieć z powodu zalewu ruchu, istnieje kilka typowych sytuacji, w których może to wystąpić - najczęściej dotyczy to sklepów internetowych. Ruch może wzrastać wykładniczo, zwłaszcza w przypadku promocji sprzedażowych, kampanii reklamowych lub programów marketingowych influencerów.

Inne najczęściej spotykane kategorie stron internetowych, których może dotyczyć duży wzrost ruchu, to przedsiębiorstwa prasowe i medialne, strony rozrywkowe, platformy streamingowe, portale społecznościowe, a także centra pomocy online oraz informacyjne.

Każdy, kto korzysta z popularnych platform internetowych, zauważy wymierne korzyści cloud hostingu. Na przykład cloud hosting WordPress zapewnia znacznie większe prędkości, ulepszone SEO i zwiększone bezpieczeństwo. Jako że 43% wszystkich stron internetowych opartych jest o WordPress, szansa, że odczujesz pozytywy cloud hostingu jest bardzo duża.

Czym się różni cloud hosting od hostingu?

Istnieje kilka opcji hostingu stron WWW i aplikacji - zarówno w lokalnym centrum danych, jak i przy użyciu komercyjnej usługi hostingowej.

Budowa i obsługa lokalnego centrum danych zapewnia firmom pełną kontrolę nad operacjami IT. Jest to przydatne, gdy potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami są duże, a dostęp do danych musi być ograniczony.

Usługi hostingowe są oferowane w trzech wariantach: hosting współdzielony, prywatny serwer wirtualny (VPS) i hosting dedykowany. Wszystkie te warianty wykorzystują pojedynczy serwer w centrum danych firmy hostingowej, z określonymi limitami dotyczącymi przechowywania, mocy obliczeniowej (CPU), pamięci (RAM) i przepustowości.

W przypadku hostingu współdzielonego firma płaci za określoną ilość miejsca przeznaczonego na stronę WWW i aplikacje, przy czym inne podmioty współużytkują ten sam serwer. Typowymi klientami są małe i średnie firmy, ponieważ koszty są niskie, a dostawca hostingu wykonuje określone działania związane z zarządzaniem i utrzymaniem serwera. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli wykorzystanie sieci jest stałe i przewidywalne.

VPS jest ulepszoną wersją modelu hostingu współdzielonego. W tym przypadku pojedynczy serwer jest podzielony na kilka odrębnych serwerów wirtualnych. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa i uniemożliwia dostęp do danych firmy innym użytkownikom. Opcja ta jest wybierana, gdy mała firma staje się średnim przedsiębiorstwem.

Hosting dedykowany jest idealny, kiedy firma osiąga znaczne rozmiary i potrzebuje większej wydajności i bezpieczeństwa. Możliwość korzystania z serwera dedykowanego w płatnym środowisku hostingowym wiąże się z wyższymi kosztami, ale gwarantuje większą kontrolę firmy nad własnymi zasobami.

Wszystkie te modele mają swoje zalety i wady. W przypadku lokalnego centrum danych po osiągnięciu limitu pojemności konieczne są nowe inwestycje w sprzęt. Skalowanie i wydajność mogą być ograniczone przez zainstalowany sprzęt, a modernizacja może zająć dużo czasu. Ponadto, całością prac konserwacyjnych i zarządzaniem zajmuje się lokalny zespół IT, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowo, centrum danych jest pojedynczym punktem kontroli, a jego modernizacja jest czasochłonna. Może to hamować rozwój firmy.

W przypadku tradycyjnego hostingu jest bardzo prawdopodobne, że będziesz płacić za niewykorzystaną przepustowość, zwłaszcza przy wahaniach ruchu. We współdzielonym środowisku hostingowym nagłe wzrosty ruchu w sieci lub naruszenia bezpieczeństwa, które dotykają którąkolwiek firmę korzystającą z serwera, mogą doprowadzić do do przestojów w działaniu sieci i problemów z dostępnością.

Jakie są zalety cloud hostingu?

Cloud hosting ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnego modelu hostingu, zwłaszcza dlatego, że nie istnieje pojedynczy punkt podatności na awarię. Zamiast korzystać ze scentralizowanego modelu pojedynczego serwera, hosting w chmurze wykorzystuje klaster lub sieć serwerów. Jeśli jeden ulegnie awarii lub nie będzie dostępny, inny serwer domyślnie zajmie jego miejsce.

Elastyczność i koszty

W przypadku hostingu w chmurze firma płaci tylko za wykorzystane zasoby, nie musi zajmować się zarządzaniem własnym sprzętem ani płacić za niewykorzystaną przestrzeń. Usługa cloud hosting umożliwia automatyczne przydzielanie zasobów, gdy wymagane są one do utrzymania poziomu wydajności strony WWW. Nie musisz dzięki temu wykonywać ręcznych aktualizacji.

Niezawodność

Niezależnie od tego, czy korzystasz z serwera dedykowanego czy współdzielonego, dzięki cloud hostingowi Twoja strona nie zniknie. Strony WWW i aplikacje są rozproszone w sieci maszyn. Eliminuje to problem pojedynczego punktu awarii występujący w tradycyjnym hostingu.

Skalowalność

Zaletą hostingu w chmurze jest skalowalność. Jeśli firma spodziewa się wzrostu ruchu w związku z planowaną kampanią marketingową lub promocją, może zgłosić zapotrzebowanie na przepustowość na określony czas lub ustawić automatyczne skalowanie, gdy wzrost zapotrzebowania jest mniej przewidywalny. W każdym z tych przypadków znacznie łatwiej będzie zapewnić, że strony WWW nie ulegną awarii, a aplikacje pozostaną dostępne dzięki cloud hostingowi.

Usługi i wsparcie

Chmura zapewnia dostęp do szerokiej gamy usług, które mogą wspierać aplikacje internetowe, w tym możliwość natychmiastowego zwiększenia mocy obliczeniowej, wbudowane zabezpieczenia i plany Disaster Recovery. Ponieważ dostawcy cloud hostingu często posiadają centra danych na całym świecie, firmy mogą łatwiej wejść na nowe rynki i korzystać z gwarancji zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi danych.

Dodatkowe korzyści z cloud hostingu

Większe bezpieczeństwo

Model cloud hostingu oferuje wbudowane zabezpieczenia wspierające działalność biznesową. Dotyczy to kilku warstw infrastruktury, w tym zasobów fizycznych, sieciowych, aplikacji i danych. Dodatkowe usługi obejmują szyfrowanie i izolację danych, segregację przestrzeni dyskowych i serwerów, zapory sieciowe i zarządzanie tożsamością.

Disaster Recovery

W przypadku pojedynczego serwera firmy są znacznie bardziej narażone na awarię. Wykorzystanie klastra serwerów wirtualnych i fizycznych w wielu lokalizacjach geograficznych sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jest znacznie szybsze i może być łatwo zautomatyzowane. Biorąc pod uwagę dużą liczbę plików używanych przez strony WWW i aplikacje, może to być niezwykle korzystne. Twoje dane to Twój biznes.

Korzystaj z najnowszych technologii

W tradycyjnych lokalnych centrach danych modernizacja sprzętu może pochłonąć znaczną część budżetu firmy. Dostawcy usług chmurowych zapewniają dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń. Firmy mogą łatwo upgrade’ować elementy usługi, z której korzystają - od procesorów po serwery.

Ekologia

Cloud hosting jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem, zwłaszcza w porównaniu z opcją utrzymywania własnego sprzętu w infrastrukturze lokalnej. Ponieważ centra danych w chmurze wykorzystują w pełni maszyny i obsługują zdalne workery, przyczyniają się do znacznie lepszego wykorzystania zasobów i zmniejszenia emisji.

Opcje chmury

Hosting w chmurze oferuje wiele opcji o strukturze zbliżonej do tradycyjnego hostingu, z pewnymi istotnymi różnicami.

Chmura publiczna

Tańszą opcją cloud hostingu jest chmura publiczna, która jest podobna do tradycyjnego modelu hostingu współdzielonego. Dane strony WWW lub aplikacji są współdzielone przez klaster maszyn wirtualnych z alokowanymi zasobami, a nie zapisane na jednej maszynie. W takim modelu CPU i RAM są dedykowane konkretnemu klientowi, a jedynym wspólnym elementem jest miejsce w szafie w centrum danych w chmurze.

Chmura prywatna

Jeśli nie chcesz współdzielić zasobów i potrzebujesz wyższego poziomu bezpieczeństwa i większej kontroli nad danymi, wybierz hosting private cloud. W tym scenariuszu wdrożony zostaje prywatny serwer w chmurze, co oznacza, że każdemu klientowi przydzielony zostaje odrębny zwirtualizowany sprzęt.

Bare metal cloud

W przypadku firm o bardzo wysokich wymaganiach dotyczących wydajności i bezpieczeństwa, lepszą opcją jest bare metal cloud, ponieważ całkowicie eliminuje problem „noisy neighbours” i zapewnia wydajność w skali chmury. Kluczową różnicą między tą opcją a hostingiem private lub public cloud jest wykorzystanie fizycznych, a nie zwirtualizowanych zasobów sprzętowych.

Cloud hosting i OVHcloud Services

OVHcloud oferuje wiele opcji cloud hostingu dla firm każdej wielkości. Oferujemy cloud hosting z pełnym wsparciem, który umożliwia małym, zwinnym firmom szybkie rozpoczęcie działalności dzięki szeregowi usług chmury publicznej stworzonych z myślą o aplikacjach internetowych i ekosystemach IT.

Większym przedsiębiorstwom oferujemy zarówno usługę Hosted Private Cloud, która przyspiesza transformację cyfrową, jak i usługi bare metal cloud, przeznaczone dla firm wymagających wysokiej wydajności.