vScope - wizualizacja centrum danych

 Avec vScope, visualisez en temps réel votre datacenter

Korzystaj z vScope do wizualizacji centrum danych w czasie rzeczywistym

W zarządzaniu infrastrukturą ważna jest możliwość wizualizacji w czasie rzeczywistym stanu i zasobów wirtualnych maszyn. Rozwiązanie Hosted Private Cloud wyposażone jest w zestaw narzędzi monitorujących. Możesz dzięki temu lepiej planować działania podejmowane w Twoim prywatnym centrum danych.

Narzędzie zaprojektowane specjalnie dla usługi Hosted Private Cloud

vScope to interfejs zaprojektowany przez OVHcloud, który ułatwia zarządzanie infrastrukturą. Jest on zawarty domyślnie w usłudze Hoted Private Cloud.

Prosty i przejrzysty widok

Czasami zrozumienie danych z monitoringu jest trudne. Dlatego opracowaliśmy bardzo prosty interfejs. Pozwala on uzyskać wszystkie ważne informacje niezbędne do zarządzania platformą.

Różne filtry

vScope umożliwia ustawienie widoku ogólnego, ale także widoku zawierającego bardziej precyzyjne informacje. Dzięki temu możesz zaznaczyć wybrane przedziały czasu i szczegółowo przeanalizować zdarzenia.

Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Kluczowe cechy vScope

Monitoring de votre Hosted Private Cloud

Monitoring usługi Hosted Private Cloud

W narzędziu vScope udostępniamy dashboard, na którym zgromadzone są wszystkie informacje o Twoich zasobach. W odniesieniu do każdego hosta zobaczysz liczbę rdzeni i wirtualnych, obciążenie procesora i pamięci RAM oraz ruch sieciowy. W celu ułatwienia odczytu dane zostały zaznaczone innym kolorem (zielonym, pomarańczowym, czerwonym lub czarnym). Umożliwia to błyskawiczną ocenę stanu centrum danych i zaplanowanie rozmieszczenia nowych zasobów.

Vue globale et vue détaillée

Widok ogólny i widok szczegółowy

Podwójne kliknięcie hosta lub maszyny wirtualnej pozwala uzyskać dokładne dane o jej zasobach. Masz również dostęp do historii użytkowania z ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. Możesz przeglądać wybrany przedział czasu, używając do tego myszki komputerowej - nie musisz instalować żadnego oprogramowania.