Zgodność i certyfikacja

Zgodność i certyfikaty

Zgodność i certyfikacja

Zaufanie naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Doświadczenie oraz profesjonalizm naszych zespołów stanowią podstawę bezpieczeństwa, które gwarantujemy naszym klientom.

Wdrażane środki muszą być transparentne i przynosić wymierne rezultaty. Muszą również być dostosowane do zmieniających się zagrożeń i porównywalne z ofertą innych dostawców. Dlatego procesy certyfikacji naszych rozwiązań realizujemy zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.

Icons/concept/todoList Created with Sketch.
Globalne zarządzanie bezpieczeństwem

Niezależni audytorzy regularnie monitorują i oceniają poziom bezpieczeństwa, poufności i zgodności oferowanych przez nas rozwiązań. Następnie wydają certyfikaty i dostarczają raporty z audytu, potwierdzające bardzo wysoki poziom ochrony naszych usług.

Icons/concept/Shield Created with Sketch.
Normy i przepisy lokalne/regionalne

Gwarantujemy poprzez zapisy umowne, że przestrzegamy regulacji prawnych obowiązujących na terytoriach, na których prowadzimy działalność. Ponieważ nasza firma ma siedzibę w Europie, stosujemy się do postanowień RODO, a prywatność danych jest dla nas kluczową wartością.

Icons/concept/Geolocalisation/Geolocalisation Plan Created with Sketch.
Zgodność dla sektorów podlegających specjalnym regulacjom

W niektórych sektorach obowiązują szczególne wymogi prawne i ograniczenia regulacyjne. Podejmujemy wszelkie kroki, aby odpowiedzieć na te potrzeby i zapewnić zgodność z przepisami, zwłaszcza w sektorze zdrowia, finansów, przemysłu oraz w sektorze publicznym.

Polityka bezpieczeństwa systemów informacyjnych

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych jest w OVHcloud podstawowym dokumentem wyznaczającym reguły cyberbezpieczeństwa. Definiuje ona pojęcia niezbędne do zrozumienia naszej strategii i pozwala dostosować środki do konkretnych sytuacji. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych określa:

  • kontekst działań OVHcloud, który pozwala zrozumieć główne zagrożenia bezpieczeństwa

  • zobowiązania OVHcloud wobec zainteresowanych stron, jak również zasady wdrażania i utrzymywania bezpieczeństwa systemów informatycznych

  • sposób wdrożenia tych zasad w OVHcloud.
Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikatach i raporty

Klienci mogą uzyskać na życzenie dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikatach. Mogą również, pod pewnymi warunkami, otrzymać dokumenty dotyczące certyfikatów i atestów.

Audyty na miejscu

Zezwalamy na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie wyłącznie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z działem sprzedaży OVHcloud, aby uzyskać dostęp do tego typu usług.