Zgodność i certyfikacja

Zgodność i certyfikacja

Zgodność i certyfikacja

Zaufanie naszych klientów jest dla nas kwestią priorytetową. Techniczne doświadczenie oraz profesjonalizm naszych zespołów stanowią podstawę pragmatycznego i skutecznego bezpieczeństwa, które pozwala naszym użytkownikom zrozumieć naszą filozofię, zachowując jednocześnie kontrolę.

Wdrożone środki muszą być przejrzyste i przynosić wymierne rezultaty. Muszą one również być dostosowane do zmieniających się zagrożeń i porównywalne między dostawcami. Dlatego też podchodzimy do certyfikacji naszych rozwiązań zgodnie z najbardziej wymagającymi standardami bezpieczeństwa.

ISO27001
ISO 27001

Certyfikacja i ISMS (z ang. information security management system) w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji dla usług chmurowych ISO/IEC 27001:2013

ISO27017
ISO 27017

Certyfikacja dotycząca kontroli bezpieczeństwa informacji dla usług chmurowych ISO/IEC 27017:2015

ISO27018
ISO 27018

Kodeks dobrej praktyki w zakresie ochrony danych osobowych dla usług chmurowych ISO/IEC 27018:2014

ISO27701
ISO 27701

Certyfikacja i PIMS dotyczące zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych ISO/IEC 27701:2019

RODO
RODO

Zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/679, zwanym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO)

SOC
SOC 1

Certyfikat AICPA dotyczący kontroli sprawozdań finansowych SSAE 16/ISAE 3402 typ II

SOC
SOC 2

Certyfikat AICPA dotyczący kontroli bezpieczeństwa, dostępności i poufności SSAE 16/ISAE 3402 typ II

SOC
SOC 3

Sprawozdanie publiczne AICPA dotyczące kontroli SSAE 16/ISAE 3402 typ II

CSA
CSA STAR

Samoocena dobrych praktyk organizacji Cloud Security Alliance (CSA) poziom 1

CISPE
CISPE

Członek założyciel Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), który podpisał kodeks postępowania

G-Cloud
G-Cloud UK

Digital Marketplace programu G-Cloud na rzecz świadczenia usług chmurowych dla sektora publicznego w Wielkiej Brytanii

Health data in EU (dane dotyczące zdrowia w UE)
Dane dotyczące zdrowia w Europie

Zgodność wymagana do hostingu danych zdrowotnych obywateli Francji, Anglii, Włoch, Niemiec i Polski.

EBA European Banking Authority (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego)
EBA

Zgodność z wytycznymi (Outsourcing Guidelines) Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) dla operatorów usług finansowych w Europie

PSEE
ACPR PSEE

Zgodność z przepisami w odniesieniu do podstawowych usług świadczonych na zasadzie outsourcingu przez francuski organ nadzoru - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikacie i sprawozdania

Na życzenie nasi klienci mogą mieć dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikacji. Mogą również, pod pewnymi warunkami, uzyskać dokumenty dotyczące naszych certyfikatów i świadectw.

Audyty na miejscu

Zezwalamy wyłącznie na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych stron. Skontaktuj się z działem handlowym, aby uzyskać dostęp do tego typu usług