OVHcloud Deals


Poznaj ofertę serwerów dedykowanych w edycji limitowanej

Logo Spring Sales March

Serwery dedykowane

Edycja limitowana

Korzystając z usług OVHcloud, czerpiesz z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie infrastruktury bare metal. Skorzystaj z szerokiej gamy serwerów, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby!

Dedicated Illustration

Edycja limitowana

Korzystając z usług OVHcloud, czerpiesz z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie infrastruktury bare metal. Skorzystaj z szerokiej gamy serwerów, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby!

Dedicated Illustration
RISE-LE-1

Edycja limitowana

Z umową terminową lub bez

 

Intel Xeon-E 2274G
4 c/8 t - 4 GHz/4,9 GHz
2 x 960 Go SSD NVMe ou 3 x 4 To HDD SATA Soft RAID
32  GB DDR4 ECC 2666 MHz
500 Mbps przepustowości do sieci publicznej

Cena już od 240,25 PLN netto/miesiąc 295,51 PLN brutto/miesiąc
SYS-LE-1

Edycja limitowana

Z umową terminową lub bez

 

Intel Xeon D-1521
4 c/8 t - 2,4 GHz/2,7 GHz
2 x 6 TB HDD SATA Soft RAID
32  GB DDR4 ECC 2133 MHz
250 Mbps przepustowości do sieci publicznej

114,93 PLN netto/miesiąc 141,36 PLN brutto/miesiąc
SYS-LE-2

Edycja limitowana

Z umową terminową lub bez

 

Intel Xeon D-2123IT
4 c/8 t - 2,20 GHz/3,00 GHz
2 x 960 GB SSD NVMe Soft RAID
32 GB DDR4 ECC 2400 MHz
250 Mbps przepustowości do sieci publicznej

137,99 PLN netto/miesiąc 169,73 PLN brutto/miesiąc
KS-LE-1

Edycja limitowana

Z umową terminową lub bez

 

Intel Xeon E5-1620v2
4 c/8 t - 3,7 GHz/3,9 GHz
2 x 4 TB HDD SATA Soft RAID
32  GB DDR3 ECC 1333 MHz
100 Mbps przepustowości do sieci publicznej

91,93 PLN netto/miesiąc 113,07 PLN brutto/miesiąc
KS-LE-2

Edycja limitowana

Z umową terminową lub bez

 

Intel Core i7-4790K
4 c/8 t - 4,00 GHz/4,40 GHz
2 x 960 GB SSD SATA Soft RAID
32 GB DDR3 ECC 1600 MHz
100 Mbps przepustowości do sieci publicznej

114,93 PLN netto/miesiąc 141,36 PLN brutto/miesiąc
ADV-1 Mumbaj

Oferta Discovery w Indiach

Oferta ważna tylko w centrum danych w Mumbaju i ograniczona do 300 pierwszych zamówień

 

Intel Xeon-E 2386G
6 c/12 t - 3,5 GHz/4,7 GHz
2 x 512 GB SSD NVMe lub 2 x 4 TB HDD SATA Soft RAID
Od 32  GB do 128  GB DDR4 ECC 3200 MHz
1 Gbps - Ruch limitowany 25 TB przepustowości

Cena już od459,99 PLN 252,99 PLN netto/miesiąc 311,18 PLN brutto/miesiąc

* Warunki oferty: najniższa cena (netto) na stronie OVHcloud w ciągu ostatnich 30 dni.

Serwery dedykowane

RISE-LE-1:
Oferta dostępna w dniach 21 marca 2023 godz. 14:00 - 4 kwietnia 2023 godz. 14:00 (czasu paryskiego). przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

SYS-LE-1 / SYS-LE-2:
Oferta dostępna w dniach 21 marca 2023 godz. 14:00 - 4 kwietnia 2023 godz. 14:00 (czasu paryskiego). przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

KS-LE-1 / KS-LE-2:
Oferta dostępna w dniach 21 marca 2023 godz. 14:00 - 4 kwietnia 2023 godz. 14:00 (czasu paryskiego). przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

ADV-1:
Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu 45% na podstawowe konfiguracje serwera dedykowanego ADV-1 (bez opcji dodatkowych), zlokalizowanego w centrum danych w Mumbaju (Indie). Oferta ograniczona do pierwszych 300 (trzystu) zamówień i ważna tylko dla nowych zamówień (z wyłączeniem odnowienia) złożonych w dniach 21 marca 2023 godz. 14:00 - 4 kwietnia 2023 godz. 14:00 (czasu paryskiego). przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Cena preferencyjna obowiązuje do momentu zakończenia usługi.

Public Cloud

Oferta „Public Cloud Free Trial”

Limitowana oferta promocyjna „Public Cloud Free Trial” ma zastosowanie w przypadku wdrożenia i wykorzystania pierwszego projektu usługi Public Cloud (każdy klient, nowy lub nie, może złożyć wniosek o skorzystanie z tej oferty pod warunkiem, że nie stworzył projektu Public Cloud w przeszłości, niezależnie od tego, czy projekt jest nadal w użyciu czy nie). Ofertę można aktywować od dnia 1 lipca 2022 godz. 00:00 (czasu paryskiego). Voucher należy aktywować podczas tworzenia pierwszego projektu Public Cloud. Voucher ważny jest wyłącznie w przypadku zakupu usług Public Cloud świadczonych przez OVHcloud i zamówionych bezpośrednio na stronie WWW OVHcloud. Ponadto ważny jest we wszystkich regionach Public Cloud, z wyłączeniem ofert bezpłatnych (np. bezpłatnych usług w fazie testów beta). Voucher nie łączy się z innymi aktualnymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi usług, o których mowa w regulaminie, w tym z ofertą promocyjną Public Cloud Free Trial. Voucher stosuje się do standardowych stawek opublikowanych na stronie OVHcloud, które nie są objęte żadnymi rabatami. Wartość vouchera, netto, jest wyrażona w walucie opublikowanej jako obowiązująca dla rynku/kraju, w którym ważna jest oferta Public Cloud uwzględniająca voucher. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie do opłaty usług, których cena wyrażona jest w tej samej walucie. Voucher uprawnia do korzystania z usług dostępnych na rynku, do którego przypisany jest identyfikator klienta. Voucher jest przyznawany konkretnej osobie fizycznej lub prawnej, która posiada już konto klienta w OVHcloud i jest powiązany z unikalnym identyfikatorem (w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna posiada kilka identyfikatorów, voucher jest powiązany z jednym identyfikatorem, nie ma możliwości zmiany identyfikatora ani skorzystania z kilku voucherów). Jedna osoba fizyczna lub prawna może wykorzystać tylko jeden voucher, nawet jeśli posiada ona kilka różnych identyfikatorów. W przypadku wykorzystania vouchera przez osobę posługującą się identyfikatorem innym niż identyfikator, z którym powiązany jest voucher, OVHcloud zastrzega sobie prawo do anulowania i wyłączenia, bez formalności prawnych ani przyznania odszkodowania, usług uzyskanych w ten sposób i bez możliwości ponownego wystawienia vouchera. Użycie vouchera jest możliwe tylko w przypadku akceptacji bez zastrzeżeń niniejszych warunków, a także Ogólnych oraz Szczegółowych warunków korzystania z usług dostępnych na stronie OVHcloud. W drodze wyjątku, kwota odpowiadająca wartości vouchera nie podlega warunkom SLA czy wynikającym z nich potencjalnym karom. Oznacza to, że jeśli posiadacz vouchera zużyje kwotę mniejszą lub równą wartości vouchera za dany miesiąc, w przypadku naruszenia SLA obowiązującego dla usługi nie zostanie zapłacona żadna kara, natomiast jeśli zużyje kwotę wyższą, przy naliczaniu kar będą brane pod uwagę jedynie kwoty przekraczające wartość vouchera. Vouchera nie można wymienić, zwrócić ani odsprzedać, nawet częściowo. Nie można go odstąpić, sprzedać ani przekazać osobie trzeciej z jakiegokolwiek powodu, bezpłatnie lub za opłatą (nie mogą go sobie również odstępować odrębne podmioty prawne należące do tej samej grupy spółek). Voucher może być użyty do realizacji jednego projektu Public Cloud, ale można go wykorzystać jednorazowo lub kilka razy w ramach tego samego projektu, dodatkowo, w razie potrzeby, w połączeniu z innym sposobem płatności, aż do wyczerpania salda lub upływu terminu ważności vouchera. Aby skorzystać z vouchera, jego posiadacz musi dysponować ważnym sposobem płatności zarejestrowanym na swoim koncie klienta OVHcloud. Voucher, od momentu aktywacji na koncie klienta należącym do posiadacza vouchera, jest ważny przez okres 1 (jednego) miesiąca i jego równowartość zostaje automatycznie odliczona od faktur związanych z projektem Public Cloud, dla którego voucher został aktywowany. Voucher nie podlega wymianie w przypadku utraty, kradzieży, zniszczenia, wygaśnięcia lub nieuczciwego użycia. Ponadto, w przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków lub nieuczciwego wykorzystania vouchera (w szczególności wykorzystania wielu voucherów przez tę samą osobę), OVHcloud zastrzega sobie prawo do zakończenia usług opłaconych za pomocą voucherów i/lub ich anulowania. Posiadacz vouchera będzie w każdym przypadku zobowiązany do zapłaty OVHcloud pełnych kwot za usługi, w tym kwoty odpowiadającej wartości vouchera/voucherów, również ewentualnego odszkodowania, którego OVHcloud może się domagać. W granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność OVHcloud w związku z niniejszą ofertą promocyjną jest ograniczona do kwoty vouchera. Vouchery zostaną wystawione i dostarczone przez powiązane spółki OVH Groupe SA (537 407 926 RCS Lille Métropole, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francja) w zależności od tego, w której spółce Grupy OVHcloud klient zamawia usługę Public Cloud uprawniającą do uzyskania vouchera (podmiot ten jest nazywany jest „OVHcloud”). Określenie spółki „powiązane” użyte w niniejszych warunkach oznacza wszystkie spółki kontrolowane przez OVH Groupe SA, spółki, które kontrolują OVH Groupe SA lub które wraz z OVH Groupe SA kontrolowane są przed podmiot trzeci. Pojęcie kontroli rozumiane jest zgodnie z definicją zawartą w art. L233-3 francuskiego kodeksu handlowego, w świetle którego kontrola może być bezpośrednia lub pośrednia. „Grupa OVHcloud” jest zdefiniowana jako spółka OVH Groupe SA i wszystkie powiązane z nią spółki. Do niniejszych warunków stosowane jest prawo francuskie, a wszelkie spory, które nie zakończą się polubownym rozwiązaniem, będą podlegać jurysdykcji sądów francuskich.

Na czym polegają promocje Deals w OVHcloud?
Oferujemy regularne promocje, dzięki którym poznasz i przetestujesz nasze rozwiązania. OVHcloud Deals to zatem doskonała okazja, aby zamówić w niższej cenie serwer dedykowany, VPS czy domenę.

Jak skorzystać z wyprzedaży w OVHcloud?
Podczas wyprzedaży wejdź na stronę www.ovhcloud.com/pl, zapoznaj się z ofertą promocyjną i złóż zamówienie! Interesuje Cię jedno z naszych rozwiązań? Sprawdź, czy jest objęte ofertą promocyjną polegającą na braku opłaty instalacyjnej lub rabacie na dzierżawę/abonament. Ponieważ promocje na niektóre rozwiązania są limitowane, określ z wyprzedzeniem Twoje potrzeby. Dzięki temu nie przegapisz momentu, kiedy produkt dostępny będzie w cenie promocyjnej.

Kiedy dostępna będzie kolejna promocja w OVHcloud?
Informacje o ofertach specjalnych OVHcloud są regularnie publikowane na naszej stronie WWW. Przez cały rok organizujemy wiele akcji promocyjnych, takich jak OVHcloud Deals czy Black Friday. Nie przegap żadnej z nich! Aby nie ominęły Cię nasze rabaty, pamiętaj również, żeby regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową - wysyłamy na nią powiadomienia o wyprzedażach. Informacje o zbliżającej się akcji OVHcloud Deals znajdziesz też w naszych serwisach społecznościowych.

Jakie rozwiązania objęte są wyprzedażą?
Podczas wyprzedaży OVHcloud większość naszych produktów oferujemy w cenach promocyjnych. Skorzystaj ze zniżek na domeny, hosting, serwery dedykowane Bare Metal, VPS-y i usługi Public Cloud. Oferta ta obejmuje wszystkie rodzaje zastosowań, a preferencyjne ceny pozwolą Ci przekonać się o jakości naszych rozwiązań hostingowych i chmurowych.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wybrać odpowiedni hosting WWW podczas promocji OVHcloud Deals?

Nawet jeśli czekasz na odpowiedni moment – na przykład na promocję hostingu – pamiętaj, że warto z wyprzedzeniem ustalić, która oferta będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Aby ułatwić Ci zadanie, stworzyliśmy różne gamy rozwiązań, z których każda jest dostosowana do konkretnego typu zastosowania. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć blog, firmową stronę WWW czy sklep internetowy, dajemy Ci gwarancję, że znajdziesz odpowiedni hosting. Podczas wyprzedaży obejmujemy również promocją domeny, co pozwala Ci na jeszcze większe oszczędności.

Jak wybrać odpowiedni serwer dedykowany?

Wybór serwera dedykowanego może wydawać się skomplikowany, ale w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób zamierzasz z niego korzystać. Dokładne wskazanie wymagań Twojego projektu oraz określenie niezbędnych usług i zasobów umożliwią podjęcie właściwej decyzji. Serwer dedykowany w promocji może być doskonałą okazją do rozpoczęcia działalności! Sprawdź naszą ofertę serwerów dedykowanych zaprojektowanych specjalnie do obsługi infrastruktury, przechowywania danych, przetwarzania dużych obciążeń czy hostingu gier wideo.

Co wybrać - VPS czy hosting?

Przed wyborem rozwiązania, sprawdź czym się one różnią. Hosting zapewnia środowisko odpowiednie do instalacji strony WWW lub serwisu e-commerce, wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania usługami. Jedna lub więcej domen, protokół SSL, konta e-mail i wiele innych funkcji – zawartych w cenie lub opcjonalnych – pozwolą Ci wydobyć pełnię potencjału z Twojej działalności. Rozwiązanie to jest idealne, jeśli nie posiadasz kompetencji w tworzeniu stron WWW oraz zarządzaniu serwerami lub sieciami.

Z kolei VPS jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych użytkowników, którzy posiadają kompetencje administracyjne umożliwiające instalację systemu operacyjnego, bieżące utrzymanie serwera oraz konfigurację stron WWW i zainstalowanych aplikacji. VPS zapewnia bardzo dużą swobodę w zarządzaniu serwerem oraz używanymi przez Ciebie językami programowania. Podsumowując, hosting jest idealny do wdrażania stron WWW, jeśli użytkownik ma niewielkie doświadczenie techniczne, natomiast serwer VPS sprawdzi się doskonale przypadku bardziej zaawansowanych użytkowników. VPS w cenie promocyjnej to świetna opcja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć pracę z serwerem po niższych kosztach. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę poświęconą serwerom VPS.

Jak rozpocząć korzystanie z Public Cloud?

Chcesz uruchomić projekt w chmurze publicznej OVHcloud? Dzięki naszemu kompletnemu rozwiązaniu Public Cloud zrobisz to w bardzo prosty sposób. Rozpocznij już teraz i skorzystaj z naszego darmowego okresu próbnego!

Czym różni się Public Cloud od Private Cloud?

W OVHcloud rozwiązania chmury publicznej oraz chmury prywatnej noszą nazwę - odpowiednio - Public Cloud i Hosted Private Cloud. Usługi te, oparte na orkiestracji software’owej, pozwalają na korzystanie z zasobów na żądanie. Public Cloud bazuje na technologii OpenStack oraz infrastrukturze współdzielonej. Umożliwia obsługę obciążeń roboczych oraz projektów doraźnych. Płacisz tylko za wykorzystane zasoby. Hosted Private Cloud to rozwiązanie dedykowane, które zapewnia pełną izolację infrastruktury, a zatem jeszcze większe bezpieczeństwo. Tylko Ty użytkujesz usługę, a cały system jest wirtualizowany za pomocą VMware. W pewnym sensie jesteś administratorem klastra oraz infrastruktury.