OVHcloud Deals


Do - 30% na wybrane produkty

Wyjatkowe Promocje

  Serwery dedykowane

  Prywatne serwery wirtualne (VPS)

Do - 30%

Bezpieczeństwo, dostępność i wydajność w różnorodnych zastosowaniach.

VPS ESSENTIAL

Do - 30%

Umowa na 24 miesiące

 

2 vCore
4 GB RAM
80 GB SSD NVMe
500 Mbps przepustowości do sieci publicznej
Opcja automatycznych kopii zapasowych gratis*

56 PLN 39,03 PLN netto/miesiąc przez dwa lata 48,01 PLN brutto/miesiąc

* Warunki oferty: najniższa cena (netto) na stronie OVHcloud w ciągu ostatnich 30 dni.

Serwery dedykowane

Rise-STOR-1 / Rise-GAME-1 / Rise-GAME-2

Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu na podstawowe konfiguracje (bez opcji dodatkowych) serwerów dedykowanych Rise-STOR-1, Rise-GAME-1 i Rise-GAME-2: rabat 20% w przypadku dzierżawy miesięcznej, rabat 25% w przypadku podpisania umowy na 12 (dwanaście) miesięcy i rabat 30% w przypadku podpisania umowy na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. Oferta ważna tylko dla nowych zamówień (z wyłączeniem odnowienia) złożonych w dniach między 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 a 07 lutego 2023 r. o godz. 14.00 (czasu paryskiego), przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta ważna do momentu zakończenia usługi.

SYS-4-SAT-16 / SYS-4-SAT-32 / SYS-5-SAT-32

Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu 25% na serwer dedykowany So you Start SYS-4-SAT-16, SYS-4-SAT-32 i SYS-5-SAT-32. Oferta ważna tylko dla nowych zamówień (z wyłączeniem odnowienia) złożonych w dniach między 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 a 07 lutego 2023 r. o godz. 14.00 (czasu paryskiego), przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta ważna do momentu zakończenia usługi.

KS-5 / KS-6 / KS-7 / KS-8 / KS-9 / KS-10 / KS-11 / KS-12 / KS-GAME-1 / KS-GAME-2

Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu 25% na serwer dedykowany Kimsufi KS-5, KS-6, KS-7, KS-8, KS-9, KS-10, KS-11, KS-12, KS-GAME-1 i KS-GAME-2. Oferta ważna tylko dla nowych zamówień (z wyłączeniem odnowienia) złożonych w dniach między 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 a 07 lutego 2023 r. o godz. 14.00 (czasu paryskiego), przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta ważna do momentu zakończenia usługi.

Prywatne serwery wirtualne (VPS)

VPS Essential

Oferta promocyjna umożliwia skorzystanie z rabatu na prywatne serwery wirtualne (VPS) Essential w jednym z naszych dostępnych centrów danych: rabat 20% w przypadku braku umowy terminowej lub podpisania umowy na 12 (dwanaście) miesięcy i rabat 30% w przypadku podpisania umowy na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. Oferta ważna tylko dla nowych zamówień (z wyłączeniem odnowienia) złożonych w dniach między 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 a 07 lutego 2023 r. o godz. 14.00 (czasu paryskiego), przy spełnieniu warunków promocji oraz dostępności wybranego serwera. W przypadku sporów brana jest pod uwagę godzina zarejestrowania zamówienia w systemie OVHcloud. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów. Odnowienie serwera w cenie i na warunkach wskazanych w dniu odnowienia na stronie www.ovh.com/pl. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością uprzedniej akceptacji regulaminów OVHcloud.

* Opcja automatycznych kopii zapasowych gratis.

Oferta testowa umożliwia skorzystanie za darmo z opcji automatycznych kopii zapasowych: przez 1 (jeden) miesiąc w przypadku braku umowy terminowej, przez 3 (trzy) miesiące w przypadku zawarcia umowy na 12 (dwanaście) miesięcy lub przez 6 (sześć) miesięcy w przypadku zawarcia umowy na 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. Oferta ważna dla zamówień na prywatny serwer wirtualny (VPS) Essential złożonych w dniach 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 - 07 lutego 2023 r. o godz. 14.00 (czasu paryskiego). Oferta dopuszcza wykupienie w cenie promocyjnej 1 (jednej) usługi w ramach jednego konta klienta i jest ważna tylko w przypadku, kiedy nie korzystasz jeszcze z opcji automatycznych kopii zapasowych powiązanej z usługą VPS. Korzystanie z usługi podlega odpowiednim warunkom świadczenia usług opisanym na stronie internetowej OVHcloud, z wyłączeniem zastosowania warunków SLA. Cena promocyjna ważna jest przez 1 (jeden) miesiąc począwszy od dnia aktywacji opcji, a odpowiadająca jej kwota zostanie automatycznie odjęta od kwoty, na którą będzie opiewać kolejna faktura. Do skorzystania z oferty wymagany jest zarejestrowany ważny sposób płatności na koncie klienta OVHcloud. Możesz zrezygnować z tej opcji w dowolnym momencie w ciągu pierwszego miesiąca jej użytkowania, bez żadnych konsekwencji finansowych. Jeśli nie zrezygnujesz z opcji, w kolejnych miesiącach będzie pobierana za nią opłata zgodnie z cennikiem i na warunkach wskazanych na stronie www.ovh.com/pl. Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością uprzedniej akceptacji regulaminów OVHcloud.

Public Cloud

Oferta "Public Cloud Free Trial"

Limitowana oferta promocyjna „Public Cloud Free Trial” ma zastosowanie w przypadku wdrożenia i wykorzystania pierwszego projektu usługi Public Cloud (każdy klient, nowy lub nie, może złożyć wniosek o skorzystanie z tej oferty pod warunkiem, że nie stworzył projektu Public Cloud w przeszłości, niezależnie od tego, czy projekt jest nadal w użyciu czy nie). Ofertę można aktywować od dnia 24 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 (czasu paryskiego). Voucher należy aktywować podczas tworzenia pierwszego projektu Public Cloud. Voucher ważny jest wyłącznie w przypadku zakupu usług Public Cloud świadczonych przez OVHcloud i zamówionych bezpośrednio na stronie WWW OVHcloud. Ponadto ważny jest we wszystkich regionach Public Cloud, z wyłączeniem ofert bezpłatnych (np. bezpłatnych usług w fazie testów beta). Voucher nie łączy się z innymi aktualnymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi usług, o których mowa w regulaminie, w tym z ofertą promocyjną Public Cloud Free Trial. Voucher stosuje się do standardowych stawek opublikowanych na stronie OVHcloud, które nie są objęte żadnymi rabatami. Wartość vouchera, netto, jest wyrażona w walucie opublikowanej jako obowiązująca dla rynku/kraju, w którym ważna jest oferta Public Cloud uwzględniająca voucher. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie do opłaty usług, których cena wyrażona jest w tej samej walucie. Voucher uprawnia do korzystania z usług dostępnych na rynku, do którego przypisany jest identyfikator klienta. Voucher jest przyznawany konkretnej osobie fizycznej lub prawnej, która posiada już konto klienta w OVHcloud i jest powiązany z unikalnym identyfikatorem (w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna posiada kilka identyfikatorów, voucher jest powiązany z jednym identyfikatorem, nie ma możliwości zmiany identyfikatora ani skorzystania z kilku voucherów). Jedna osoba fizyczna lub prawna może wykorzystać tylko jeden voucher, nawet jeśli posiada ona kilka różnych identyfikatorów. W przypadku wykorzystania vouchera przez osobę posługującą się identyfikatorem innym niż identyfikator, z którym powiązany jest voucher, OVHcloud zastrzega sobie prawo do anulowania i wyłączenia, bez formalności prawnych ani przyznania odszkodowania, usług uzyskanych w ten sposób i bez możliwości ponownego wystawienia vouchera. Użycie vouchera jest możliwe tylko w przypadku akceptacji bez zastrzeżeń niniejszych warunków, a także Ogólnych oraz Szczegółowych warunków korzystania z usług dostępnych pod adresem. W drodze wyjątku, kwota odpowiadająca wartości vouchera nie podlega warunkom SLA czy wynikającym z nich potencjalnym karom. Oznacza to, że jeśli posiadacz vouchera zużyje kwotę mniejszą lub równą wartości vouchera za dany miesiąc, w przypadku naruszenie SLA obowiązującego dla usługi nie zostanie zapłacona żadna kara, natomiast jeśli zużyje kwotę wyższą, przy naliczaniu kar będą brane pod uwagę jedynie kwoty przekraczające wartość vouchera. Vouchera nie można wymienić, zwrócić ani odsprzedać, nawet częściowo. Nie można go odstąpić, sprzedać ani przekazać osobie trzeciej z jakiegokolwiek powodu, bezpłatnie lub za opłatą (nie mogą go sobie również odstępować odrębne podmioty prawne należące do tej samej grupy spółek). Voucher może być użyty do realizacji jednego projektu Public Cloud, ale można go wykorzystać jednorazowo lub kilka razy w ramach tego samego projektu, dodatkowo, w razie potrzeby, w połączeniu z innym sposobem płatności, aż do wyczerpania salda lub upływu terminu ważności vouchera. Aby skorzystać z vouchera, jego posiadacz musi dysponować ważnym sposobem płatności zarejestrowanym na swoim koncie klienta OVHcloud. Voucher, od momentu aktywacji na koncie klienta należącym do posiadacza vouchera, jest ważny przez okres 1 (jednego) miesiąca i jego równowartość zostaje automatycznie odliczona od faktur związanych z projektem Public Cloud, dla którego voucher został aktywowany. Voucher nie podlega wymianie w przypadku utraty, kradzieży, zniszczenia, wygaśnięcia lub nieuczciwego użycia. Ponadto, w przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków lub nieuczciwego wykorzystania vouchera (w szczególności wykorzystania wielu voucherów przez tę samą osobę), OVHcloud zastrzega sobie prawo do zakończenia usług opłaconych za pomocą voucherów i/lub ich anulowania. Posiadacz vouchera będzie w każdym przypadku zobowiązany do zapłaty OVHcloud pełnych kwot za usługi, w tym kwoty odpowiadającej wartości vouchera/voucherów, również ewentualnego odszkodowania, którego OVHcloud może się domagać. W granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo odpowiedzialność OVHcloud w związku z niniejszą ofertą promocyjną jest ograniczona do kwoty vouchera. Vouchery zostaną wystawione i dostarczone przez powiązane spółki OVH Groupe SA (537 407 926 RCS Lille Métropole, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francja) w zależności od tego, w której spółce Grupy OVHcloud klient zamawia usługę Public Cloud uprawniającą do uzyskania vouchera (podmiot ten jest nazywany jest „OVHcloud”). Określenie spółki „powiązane” użyte w niniejszych warunkach oznacza wszystkie spółki kontrolowane przez OVH Groupe SA, spółki, które kontrolują OVH Groupe SA, lub które wraz z OVH Groupe SA kontrolowane są przed podmiot trzeci. Pojęcie kontroli rozumiane jest zgodnie z definicją zawartą w art. L233-3 francuskiego kodeksu handlowego, w świetle którego kontrola może być bezpośrednia lub pośrednia. „Grupa OVHcloud” jest zdefiniowana jako spółka OVH Groupe SA i wszystkie powiązane z nią spółki. Do niniejszych warunków stosowane jest prawo francuskie, a wszelkie spory, które nie zakończą się polubownym rozwiązaniem, będą podlegać jurysdykcji sądów francuskich.

Na czym polega promocja OVHcloud Deals?
Oferujemy regularne promocje, dzięki którym poznasz i przetestujesz nasze rozwiązania. OVHcloud Deals to zatem doskonała okazja, aby zamówić w niższej cenie serwer dedykowany, VPS czy domenę.

Jak skorzystać z wyprzedaży w OVHcloud?
Podczas wyprzedaży wejdź na stronę www.ovhcloud.com/pl, zapoznaj się z ofertą promocyjną i złóż zamówienie! Interesuje Cię jedno z naszych rozwiązań? Sprawdź, czy jest objęte ofertą promocyjną polegającą na braku opłaty instalacyjnej lub rabacie na dzierżawę/abonament. Ponieważ promocje na niektóre rozwiązania są limitowane, określ z wyprzedzeniem Twoje potrzeby. Dzięki temu nie przegapisz momentu, kiedy produkt dostępny będzie w cenie promocyjnej.

Kiedy dostępna będzie kolejna promocja w OVHcloud?
Informacje o ofertach specjalnych OVHcloud są regularnie publikowane na naszej stronie WWW. Przez cały rok organizujemy wiele akcji promocyjnych, takich jak OVHcloud Deals czy Black Friday. Nie przegap żadnej z nich! Aby nie ominęły Cię nasze rabaty, pamiętaj również, żeby regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową - wysyłamy na nią powiadomienia o wyprzedażach. Informacje o zbliżającej się akcji OVHcloud Deals znajdziesz też w naszych serwisach społecznościowych.

Jakie rozwiązania objęte są wyprzedażą?
Podczas wyprzedaży OVHcloud większość naszych produktów oferujemy w cenach promocyjnych. Skorzystaj ze zniżek na domeny, hosting, serwery dedykowane Bare Metal, VPS-y i usługi Public Cloud. Oferta ta obejmuje wszystkie rodzaje zastosowań, a preferencyjne ceny pozwolą Ci przekonać się o jakości naszych rozwiązań hostingowych i chmurowych.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wybrać odpowiedni hosting WWW podczas promocji OVHcloud Deals?

Nawet jeśli czekasz na odpowiedni moment – na przykład na promocję hostingu – pamiętaj, że warto z wyprzedzeniem ustalić, która oferta będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Aby ułatwić Ci zadanie, stworzyliśmy różne gamy rozwiązań, z których każda jest dostosowana do konkretnego typu zastosowania. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć blog, firmową stronę WWW czy sklep internetowy, dajemy Ci gwarancję, że znajdziesz odpowiedni hosting. Podczas wyprzedaży obejmujemy również promocją domeny, co pozwala Ci na jeszcze większe oszczędności.

Jak wybrać odpowiedni serwer dedykowany?

Wybór serwera dedykowanego może wydawać się skomplikowany, ale w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób zamierzasz z niego korzystać. Dokładne wskazanie wymagań Twojego projektu oraz określenie niezbędnych usług i zasobów umożliwią podjęcie właściwej decyzji. Serwer dedykowany w promocji może być doskonałą okazją do rozpoczęcia działalności! Sprawdź naszą ofertę serwerów dedykowanych zaprojektowanych specjalnie do obsługi infrastruktury, przechowywania danych, przetwarzania dużych obciążeń czy hostingu gier wideo.

Co wybrać - VPS czy hosting?

Przed wyborem rozwiązania, sprawdź czym się one różnią. Hosting zapewnia środowisko odpowiednie do instalacji strony WWW lub serwisu e-commerce, wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania usługami. Jedna lub więcej domen, protokół SSL, konta e-mail i wiele innych funkcji – zawartych w cenie lub opcjonalnych – pozwolą Ci wydobyć pełnię potencjału z Twojej działalności. Rozwiązanie to jest idealne, jeśli nie posiadasz kompetencji w tworzeniu stron WWW oraz zarządzaniu serwerami lub sieciami.

Z kolei VPS jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych użytkowników, którzy posiadają kompetencje administracyjne umożliwiające instalację systemu operacyjnego, bieżące utrzymanie serwera oraz konfigurację stron WWW i zainstalowanych aplikacji. VPS zapewnia bardzo dużą swobodę w zarządzaniu serwerem oraz używanymi przez Ciebie językami programowania. Podsumowując, hosting jest idealny do wdrażania stron WWW, jeśli użytkownik ma niewielkie doświadczenie techniczne, natomiast serwer VPS sprawdzi się doskonale przypadku bardziej zaawansowanych użytkowników. VPS w cenie promocyjnej to świetna opcja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć pracę z serwerem po niższych kosztach. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź na naszą stronę poświęconą serwerom VPS.

Jak rozpocząć korzystanie z Public Cloud?

Chcesz uruchomić projekt w chmurze publicznej OVHcloud? Dzięki naszemu kompletnemu rozwiązaniu Public Cloud zrobisz to w bardzo prosty sposób. Rozpocznij już teraz i skorzystaj z naszego darmowego okresu próbnego!

Czym różni się Public Cloud od Private Cloud?

W OVHcloud rozwiązania chmury publicznej oraz chmury prywatnej noszą nazwę - odpowiednio - Public Cloud i Hosted Private Cloud. Usługi te, oparte na orkiestracji software’owej, pozwalają na korzystanie z zasobów na żądanie. Public Cloud bazuje na technologii OpenStack oraz infrastrukturze współdzielonej. Umożliwia obsługę obciążeń roboczych oraz projektów doraźnych. Płacisz tylko za wykorzystane zasoby. Hosted Private Cloud to rozwiązanie dedykowane, które zapewnia pełną izolację infrastruktury, a zatem jeszcze większe bezpieczeństwo. Tylko Ty użytkujesz usługę, a cały system jest wirtualizowany za pomocą VMware. W pewnym sensie jesteś administratorem klastra oraz infrastruktury.