OVHcloud - Hosting, Cloud, VPS i Serwery dedykowane

Jak sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem w środowisku multicloud

"Dawniej dane i obciążenia były chronione w ramach jednej struktury, niczym w twierdzy. Ponieważ dzisiaj rozproszone są wielu strukturach, wymagają bardziej elastycznego podejścia do bezpieczeństwa i zmiany dotychczasowego sposobu myślenia”.

Strategie multicloud są obecnie normą w cloud computingu, ale wiąże się z nimi szereg wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Multiticloud wymaga całkowicie nowego podejścia w zakresie ochrony danych, które można zastosować zarówno w danej chmurze, jak i między chmurami. W tym artykule wyjaśniamy, jak najlepiej obsługiwać środowiska wielochmurowe pod kątem bezpieczeństwa.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz darmowy artykuł →

Zagadnienia omówione w artykule:

  • korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z kilku chmur
  • przejście od strategii ochrony obwodowej do podejścia zwinnego
  • dlaczego model „Zero Trust” jest właściwy w środowisku multicloud
  • najlepsze praktyki obsługi środowisk multicloud.

Podgląd artykułu

Assets template

Jak sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem w środowisku multicloud

Pobierz artykuł, z którego dowiesz się, jak sobie radzić z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem w środowisku multicloud.

(1) Po zaakceptowaniu regulaminów dane przekazane za pośrednictwem tego formularza będą przechowywane przez OVH SAS występującą w charakterze administratora danych. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom grupy OVH oraz podwykonawcom działającym w imieniu, na rzecz i na zlecenie OVH wyłącznie w celach opisanych poniżej. We wszystkich tych przypadkach OVH SAS zapewnia odpowiedni mechanizm ochrony. W związku z tym przekazywanie danych do podmiotów z grupy OVH znajdujących się poza Unią Europejską regulują wiążące reguły korporacyjne OVH. Po uzyskaniu Twojej zgody dane gromadzone za pośrednictwem niniejszego formularza są przetwarzane przez OVH SAS przez 36 miesięcy. Celem przetwarzania jest przesyłanie ofert dotyczących infrastruktury, produktów i usług podmiotów należących do Grupy OVH.

Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Możesz również skorzystać z prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o przesłanie prośby bezpośrednio do zainteresowanego partnera, jeśli dotyczy Jeżeli skontaktowałeś się z nami i uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych i prywatności zostało naruszone, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki ochrony danych osobowych OVHcloud, kliknij tutaj.