Deklaracja dotycząca polityki patentowej OVHcloud

Patent Pledge

OVHcloud, jako lider europejskiej chmury o globalnym zasięgu, przykłada wielką wagę do idei otwartości i suwerenności, a także do rozwiązań open source, które zajmują bardzo istotne miejsce w jej strategii. Zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami, takimi jak zaufanie, współpraca, interoperacyjność i odwracalność, wspieramy rozwój społeczności open source, ponieważ są częścią naszego ekosystemu. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej deklaracją, która odzwierciedla nasze przekonania.

Patent OVHcloud

Wraz z intensywnym rozwojem międzynarodowym zwiększa się ryzyko nadużyć ze strony trolli patentowych. OVHcloud postanowiła w związku z tym stopniowo budować własne portfolio patentów. Naszym celem jest ochrona przed zagrożeniami, ze szczególnym naciskiem na powstrzymanie agresywnych działań w obszarze rozwiązań open source.

Aby wzmocnić naszą strategię otwartych innowacji, podjęliśmy szereg inicjatyw: przystąpiliśmy do Open Invention Network (OIN), organizacji wspierającej swobodę działania w Linuksie czy do projektu GaiaX, którego jednym z celów jest zagwarantowanie standardów interoperacyjności.
Jednocześnie cały czas uważnie śledzimy wszystkie nowe inicjatywy, do których moglibyśmy przystąpić, aby jeszcze lepiej chronić nasze wartości i ekosystem.

W niniejszej deklaracji przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące patentów, aby rozwiać wątpliwości, które mogą pojawiać się w związku z tym tematem wśród członków naszej społeczności. Niniejsza deklaracja, wiążąca dla OVHcloud od momentu jej opublikowania i obowiązująca na całym świecie, będzie aktualizowana adekwatnie do bieżących działań prowadzonych na rzecz społeczności open source, minimum co 3 lata, bez możliwości zmiany uprzednio przyznanych praw.

Deklaracja OVHcloud:

Deklarujemy, że udostępniając oprogramowanie open source, korzystamy wyłącznie z licencji open source, które pomagają ograniczyć ryzyko związane z patentami na oprogramowanie (głównie licencje Apache 2.0, Eclipse Public License 2.0 i GNU General Public License 3.0). W związku z powyższym, i pod warunkiem przestrzegania odpowiedniej licencji open source, OVHcloud nie będzie występować przeciwko osobom fizycznym lub prawnym korzystającym z udostępnianego przez nią oprogramowania open source.

Ponadto, OVHcloud nie będzie sprzeciwiać się wykorzystaniu patentów na oprogramowanie w 100% należące do naszej firmy, przez osoby lub podmioty, które opracowałyby, rozpowszechniały, używały lub sprzedawały usługi bazujące na projekcie społeczności open source. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od tego zobowiązania - w celu zapewnienia ochrony OVHcloud, podmiotów powiązanych lub projektu społeczności open source - w odniesieniu do każdego beneficjenta, który wniósłby powództwo lub wszczął inną procedurę prawną podważającą prawa własności intelektualnej OVHcloud lub naruszającą interesy projektu społeczności open source.

OVHcloud nie może zagwarantować, że technologie objęte jej patentami nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich i nie udziela gwarancji dotyczących ważności lub wykonalności ich patentów.

Definicje:

„Licencja open source” oznacza każdą licencję zgodną z kryteriami określonymi przez Free Software Foundation lub/i licencję zgodną z zasadami określonymi przez Open Source Initiative, opublikowanymi na stronie https://spdx.org/licenses/.

„Oprogramowanie open source” oznacza dowolne oprogramowanie (w tym program komputerowy, przygotowawczy materiał projektowy, kod źródłowy, kod obiektu i wykonalny kod tego programu komputerowego oraz wszystkie elementy niezbędne do jego uruchomienia) udostępnione zgodnie z licencją open source.

„Patenty na oprogramowanie" oznaczają wszystkie patenty będące w posiadaniu OVHcloud dotyczące wynalazków wdrożonych za pomocą komputera i wymienione w załączniku.

„Projekt społeczności open source” oznacza dowolne oprogramowanie open source, udostępnione publicznie online w jego najnowszej wersji.

Załącznik 1: FAQ

Jakich patentów dotyczy niniejsza deklaracja?

Deklaracja obejmuje wszystkie patenty na oprogramowanie w 100% należące do OVHcloud, wymienione w Załączniku 2.

Czy OVHcloud jest jedyną firmą, która reprezentuje opisane powyżej stanowisko wobec kwestii związanych z projektami open source i patentami?

Nasze praktyki są zbliżone do działań podejmowanych od dawna przez podmioty, takie jak RedHat, IBM, Mozilla czy Google.

Jeśli OVHcloud ma zastrzeżenia do patentów, dlaczego nie wystąpi o ich unieważnienie?

Reforma patentowa to projekt długoterminowy, który nie stanowi gwarancji sukcesu. Tymczasem OVHcloud potrzebuje strategii, która jak najlepiej sprawdzi się w obecnych warunkach. Obydwa te cele nie są jednak ze sobą sprzeczne i wiążemy duże nadzieje z efektami długoterminowej reformy patentowej.

Korzystam z rozwiązania open source od OVHcloud dostępnego na GitHub. Czy powinienem wystąpić o zgodę na korzystanie z patentu?

Nie. Jeśli deweloper przestrzega warunków licencji open source, korzysta z licencji na ewentualny patent związany z tym rozwiązaniem.

Jaka jest wartość dodana Patent Pledge, jeśli rozwiązanie jest już oparte na otwartym źródle?

Patent Pledge umożliwia deweloperom używanie metody lub protokołu chronionego patentem. Zyskują oni jednocześnie prawo do jego swobodnego rozwoju.

Co się stanie z rozwiązaniami objętymi Patent Pledge w przypadku, gdy firma OVHcloud postanowiłaby wycofać się z tego zobowiązania?

Podobnie jak w przypadku zmiany licencji, OVHcloud nie może wycofać się z wcześniejszego zobowiązania ani sprzeciwić się korzystaniu z rozwiązania objętego patentem wymienionym w Patent Pledge, które to rozwiązanie zostało opracowane w chwili obowiązywania Patent Pledge.

Załącznik 2: Lista patentów na oprogramowanie

Tytuł Kraj Zgłoszenie patentowe - numer Artykuł na blogu
METHOD AND SYSTEM FOR DEFINING A WEB SITE DEVELOPMENT STRATEGY US 16/030,445  
METHODS AND SYSTEMS FOR DEFENDING AN INFRASTRUCTURE AGAINST A DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK EP 18315013.5  
SYSTEMS AND METHODS FOR DEVICE MIGRATION EP 18315018.4  
METHOD FOR IMPROVED AUTOMATED SOFTWARE UPDATE UPON DEPLOYMENT OF A NETWORKING APPARATUS EP 18315023.4  
SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING A NETWORKING DEVICE EP 18315022.6  
SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING A NETWORKING DEVICE EP 18315024.2  
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING SERVICE REDUNDANCY BETWEEN A MASTER SERVER AND A SLAVE SERVER EP 18315021.8  
SYSTEMS AND METHODS FOR APPLYING A CONFIGURATION EP 18315025.9  
SYSTEMS AND METHODS FOR CONNECTION MANAGEMENT EP 18315038.2  
METHOD AND DATA PACKET CLEANING SYSTEM FOR SCREENING DATA PACKETS RECEIVED AT A SERVICE INFRASTRUCTURE EP 18315043.2  
METHOD FOR ATTRACTING USERS TO A WEB PAGE AND SERVER IMPLEMENTING THE METHOD US 16/244,494  
SYSTEMS AND METHODS FOR CONFIGURING VIRTUAL NETWORKS EP 18315045.7  
SERVICE INFRASTRUCTURE AND METHODS OF PREDICTING AND DETECTING POTENTIAL ANOMALIES AT THE SERVICE INFRASTRUCTURE EP 18315048.1  
SYSTEMS AND METHODS FOR NETWORK MANAGEMENT EP 19315009.1  
SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING A DATA CENTER BASED ON A GENERATED MACHINE LEARNING PIPELINE EP 19315010.9  
METHOD OF DEPLOYING A NETWORK CONFIGURATION IN A DATACENTER HAVING A POINT OF PRESENCE EP 19315011.7  
METHOD OF AND SYSTEM FOR CLUSTERING SEARCH QUERIES (Priority only) US 16/518,170  
METHOD AND SYSTEM FOR SUPERVISING A HEALTH OF A SERVER INFRASTRUCTURE EP 19315028.1 https://blog.ovhcloud.com/alerting-based-on-ipmi-data-collection/
SELF-ENCRYPTING FLASH DRIVE US 14/191,687  
SELF-ENCRYPTING FLASH DRIVE US 1  
HIERARCHICAL FLASH TRANSLATION LAYER US 14/067,015  
MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY JOURNAL US 14/065,641  
MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY JOURNAL FOR MULTI-LEVEL CELL FLASH MEMORY US 14/065,589  
LOCK-FREE RAID IMPLEMENTATION IN MULTI-QUEUE ARCHITECTURE US 15/494,601  
LOCK-FREE RAID IMPLEMENTATION IN MULTI-QUEUE ARCHITECTURE US 16/163,236  
LOCK-FREE DATAPATH DESIGN FOR EFFICIENT PARALLEL PROCESSING STORAGE ARRAY IMPLEMENTATION US 15/600,405  
PCIE SWITCH WITH DATA AND CONTROL PATH SYSTOLIC ARRAY US 15/494,606  
PCIE SWITCH WITH DATA AND CONTROL PATH SYSTOLIC ARRAY US 16/288,924  
REMOTE VIRTUAL ENDPOINT IN A SYSTOLIC ARRAY US 15/844,487  
HIGH PERFORMANCE RAID OPERATIONS OFFLOAD WITH MINIMIZED LOCAL BUFFERING US 15/844,501  
GALOIS FIELD PIPELINED MULTIPLIER WITH POLYNOMIAL AND BETA INPUT PASSING SCHEME US 15/836,491  
AUTO ZERO COPY APPLIED TO A COMPUTE ELEMENT WITHIN A SYSTOLIC ARRAY US 15/844,505  
SYSTEM MEMORY CONTROLLER WITH ATOMIC OPERATIONS US 15/849,537  
SYSTEMS AND METHODS FOR ACCESSING NON-VOLATILE MEMORY AND WRITE ACCELERATION CACHE US 16/294,028  
Distributed State Machine for High Availability of Non-Volatile Memory in Cluster Based Computing Systems US 16/395,738  
Target Optimized Auto Provisioning of Storage in a Discoverable Storage Network US 16/565,889  
FLEXIBLE RAID DRIVE GROUPING BASED ON PERFORMANCE US 16/703,617  
EXTENT BASED RAID ENCODING US 16/703,620  
Elastic Scaling in a Storage Network Environment US 16/697,626