ANSSI SecNumCloud

ANSSI

ANSSI SecNumCloud: najwyższy poziom bezpieczeństwa danych wrażliwych i strategicznych

Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (ANSSI), pełniąca funkcję organu ds. bezpieczeństwa i ochrony systemów informatycznych we Francji, zaleca korzystanie z rozwiązań posiadających wizę bezpieczeństwa. Agencja opracowała również zbiór dobrych praktyk, SecNumCloud, w celu promowania, wzbogacania i ulepszania oferty dostawców usług chmurowych kierowanej do podmiotów publicznych, operatorów o kluczowym znaczeniu (fr. OIV) oraz operatorów usług kluczowych (fr. OSE). Dzięki temu podmioty te mogą zlecać hosting danych, aplikacji i systemów informatycznych zaufanym partnerom.

Icons/concept/padlock/transitPadlock Created with Sketch.
Gwarantowane bezpieczeństwo i suwerenność danych

Usługi OVHcloud z kwalifikacją SecNumCloud są hostowane w naszych dwóch nowych centrach danych. Centra zostały zbudowane we Francji, w Roubaix i w Strasburgu, i spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące ochrony wrażliwych i krytycznych danych. W obiektach tych zostały wzmocnione środki bezpieczeństwa. Hostowane w nich usługi są obsługiwane, utrzymywane i monitorowane wyłącznie przez personel pracujący na terenie Europy. Rozwiązania SecNumCloud gwarantują klientom, że żadne dane nie będą dostępne, przekazywane ani przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej.

Created with Sketch.
Cele SecNumCloud

Obecnie, w globalnym środowisku pełnym wzajemnych powiązań, suwerenność cyfrowa stanowi jedno z głównych wyzwań. W 2017 r. ANSSI opublikowała zbiór praktyk SecNumCloud oraz procedurę kwalifikacyjną dla „dostawców usług w chmurze”, na wzór procedur opracowanych dla dostawców zaufanych usług (certyfikacja elektroniczna, wykrywanie incydentów, znakowanie czasem, audyt bezpieczeństwa itp.). Celem ANSSI jest zarekomendowanie instytucjom administracji publicznej, operatorom o kluczowym znaczeniu oraz wszystkim europejskim podmiotom gospodarczym zaufanych dostawców technologii cloud.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Hosted Private Cloud Premier SecNumCloud

Hosted Private Cloud powered by VMware z kwalifikacją SecNumCloud

W grudniu 2020 r. OVHcloud uzyskała kwalifikację SecNumCloud dla rozwiązania Hosted Private Cloud. Usługa ta, posiadająca od 2012 roku certyfikat ISO 27001, składa się z wysoce zautomatyzowanej, dedykowanej infrastruktury w postaci VMware Software-Defined Data Center (SDDC) i zawiera funkcje vSphere, vCenter, NSX oraz vROps. Dane klientów nie podlegają regulacjom pozaeuropejskim.

strefa zaufania

Geneza SecNumCloud

SecNumCloud powstał w wyniku dialogu z zainteresowanymi podmiotami i jest zgodny z wytycznymi planu Cloud (jeden z 34 planów programu „Nowa Francja przemysłowa” z 2014 r.) oraz normą ISO 27001. Określa środki bezpieczeństwa, które należy wdrożyć, aby zapewnić bezpieczną usługę w chmurze przeznaczoną do przetwarzania danych o krytycznym znaczeniu. Struktura wymogów została zaktualizowana w czerwcu 2018 r. W nowej wersji usunięto poziom „Podstawowy” i „Zaawansowany” i zachowano tylko jeden poziom kwalifikacji. Ponadto dodano wymogi dotyczące prywatności z uwzględnieniem postanowień RODO.

ANSSI

Wizy bezpieczeństwa ANSSI

Wizy bezpieczeństwa wydawane przez ANSSI umożliwiają identyfikację niezawodnych rozwiązań bezpieczeństwa, uznanych za takie w wyniku oceny przeprowadzonej przez upoważnione laboratoria zgodnie z rygorystyczną i oficjalnie zatwierdzoną metodologią. Ocena ta przybiera formę szczegółowej analizy organizacji, procedur, architektury i konfiguracji technicznych i ma na celu sprawdzenie zgodności tych rozwiązań z odpowiednimi wymaganiami. W zależności od kontekstu i potrzeb, wiza bezpieczeństwa uzyskuje postać certyfikatu lub kwalifikacji. Wizy stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla użytkowników w ramach systemu zaufania wspieranego przez ANSSI (źródło: ANSSI)

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikatach i raporty

Klienci mogą uzyskać na życzenie dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikatach. Mogą również, pod pewnymi warunkami, otrzymać dokumenty dotyczące certyfikatów i atestów.

Audyty na miejscu

Zezwalamy na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie wyłącznie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z działem sprzedaży OVHcloud, aby uzyskać dostęp do tego typu usług.