Cloud Migration


Definicja migracji do chmury

Migracja do chmury obliczeniowej (cloud computing) jest kamieniem milowym w cyfrowej transformacji firm. Coraz więcej systemów informatycznych i aplikacji opiera się na usługach hostowanych w centrach danych obsługiwanych przez dostawców chmury. Wiąże się to z bardzo dużymi korzyściami dla firm.

Move-to-cloud

Co to jest migracja do chmury?

Firmy ustalają strategię migracji do chmury zgodnie z potrzebami biznesowymi. Migracja polega na przeniesieniu aplikacji i środowisk hostowanych lokalnie (on premises) do infrastruktury dostawcy rozwiązań cloud. Pozwala na dostęp do usług i danych przez Internet i ma wiele zalet, takich jak obniżenie kosztów długoterminowych, skalowalność, większa wydajność, etc.

Przyjęcie strategii migracji do chmury

Opracowanie strategii migracji do chmury jest doskonałą okazją do dokonania przeglądu katalogu aplikacji, systemu informatycznego oraz infrastruktury. Szczegółowa analiza pozwoli zidentyfikować mocne i słabe strony Twoich systemów IT, dzięki czemu będziesz mógł określić potrzeby w zakresie usług cloud.

Aby ułatwić migrację i zmniejszyć koszty związane z przeniesieniem aplikacji, warto przeprowadzić inwentaryzację i wspomnianą wyżej analizę. W jej wyniku usunięty może zostać przestarzały kod i nieużywane aplikacje oraz zarchiwizowane mogą zostać zbędne dane.

Określenie celów migracji ułatwi jej realizację i pomoże wyznaczyć kierunki działania. Przejście do chmury to projekt składający się z kilku etapów. Wymaga inwestycji, która zwróci się w dłuższej perspektywie czasu.

Kluczowe strategie, które zapewnią udaną migrację do chmury

Każda aplikacja posiada określoną architekturę, którą należy dokładnie poznać, aby zapewnić jej migrację w najlepszych warunkach. 6 R to sprawdzone strategie migracji aplikacji do chmury, które doskonale sprawdzą się w najczęściej spotykanych w firmach sytuacjach.

Rehosting

Rehosting, inaczej lift and shift, jest jedną z najprostszych strategii. Polega na przeniesieniu istniejącego środowiska do chmury, zazwyczaj chmury publicznej. Jej wdrożenie jest szybkie i umożliwia przeniesienie różnych elementów w ich aktualnym stanie, bez konieczności modyfikowania kodu i bez inwestowania dużych środków. Istnieją narzędzia ułatwiające migrację, ale można ją przeprowadzić również ręcznie. Należy pamiętać, że rehosting nie pozwala w pełni wykorzystać atutów chmury. Ponieważ nie wymaga on optymalizacji kodu aplikacji, niektóre funkcje, takie jak elastyczność czy dodawanie zasobów na żądanie, nie są całkowicie wykorzystywane. Natomiast istotną zaletą systemu lift and shift jest przejście z modelu CAPEX na model OPEX. Jednym z głównych zadań związanych z tym rodzajem strategii migracji jest wdrożenie w chmurze zasad bezpieczeństwa IT firmy.

Repurchasing

Przejście do chmury jest doskonałą okazją, aby dokonać przeglądu używanych aplikacji i innych usług. Strategia ta polega na zastąpieniu aplikacji niezwiązanych z kluczową działalnością firmy ich odpowiednikami w trybie SaaS (Software as a Service). Wymaga to przeszkolenia zespołów w zakresie nowych narzędzi, co jest wygeneruje niewielki koszt w porównaniu ze spodziewanymi korzyściami. Aplikacje SaaS są często wybierane ze względu na łatwość wdrożenia i utrzymania przez dostawcę usług w chmurze.

Replatforming

Migracja do nowej platformy pozwala na przeniesienie istniejącego środowiska i wykorzystanie pełni możliwości, jakie daje chmura. Nie chodzi więc tylko o hostowanie aplikacji w chmurze, ale o użycie jej do optymalizacji elementów, które da się zoptymalizować bez konieczności przeprojektowywania całego kodu lub architektury. Dostosowanie baz danych przed migracją pozwala na korzystanie z funkcji chmury i na uzyskanie lepszej wydajności. Chociaż metoda ta wymaga częściowego przeglądu architektury aplikacji, to z reguły wymaga ona jedynie niewielkich zmian.

Refaktoring

Refaktoring uważany jest za najbardziej złożoną strategię. Wymaga przeglądu architektury aplikacji w celu dostosowania ich do chmury i pełnego wykorzystania ich funkcji. Koszty zasobów i czas poświęcony przez zespoły są jednak rekompensowane przez większą efektywność w dłuższej perspektywie. Metoda ta wymaga dobrej organizacji i ustalenia nowych celów, aby mogła być wdrożona w optymalny sposób.

Retiring

Przed dokonaniem migracji do chmury wskazany jest przegląd systemów, architektury i aplikacji. Niektóre usługi stają się przestarzałe i są zastąpione natywnymi i zautomatyzowanymi funkcjami w chmurze. Inne okazują się mniej użyteczne niż pierwotnie zakładano i można z nich zrezygnować w momencie zmiany.

Po przeprowadzeniu przeglądu i zidentyfikowaniu funkcji przeznaczonych do wycofania możesz przystąpić do migracji aplikacji i usług niezbędnych dla Twojej architektury. Jednak wycofanie funkcji nie musi oznaczać ich usunięcia. Bardziej ekonomicznym i logicznym rozwiązaniem może być archiwizacja danych za pomocą odpowiedniej usługi.

Retaining

Czasami konieczne jest zachowanie systemu lub aplikacji w niezmienionej postaci, na przykład ze względu na koszty, które nie mogą zostać poniesione w momencie migracji. W takim przypadku w pierwszej kolejności przełączane są najistotniejsze usługi. System, który musi spełniać standardy zgodności i podlega certyfikacji, będzie również wymagał dodatkowych predyspozycji, co spowoduje opóźnienie migracji danych do chmury. Aplikacje krytyczne, których działanie nie może zostać przerwane, są czasami przechowywane w infrastrukturze lokalnej. Równolegle rozwijana jest aplikacja zastępcza, która pozwala uniknąć przerw w świadczeniu usług i negatywnego wpływu na działalność firmy.

Migracja do chmury: korzyści dla Twojej firmy

Dostosowywanie do potrzeb w czasie rzeczywistym

W przypadku każdego systemu dostępnego w sieci w pewnym momencie występuje nagły wzrost ruchu lub wysycenie usługami. Bardzo często do tego momentu zasoby są uznawane za wystarczające i dopiero po niespodziewanym zdarzeniu podejmowane są działania zaradcze. Zdolność adaptacji do nowych sytuacji i reagowania na zmieniające się lub doraźne potrzeby jest jedną z mocnych stron chmury. Nie ma problemu z dodawaniem komponentów, sprzętu i połączeń sieciowych w centrum danych. Wszystkim zarządza - automatycznie lub przy pomocy zespołów technicznych - dostawca usług. W dziedzinie, w której szybkość reakcji ma kluczowe znaczenie, oszczędność czasu i skalowalność chmury pozwalają na podejmowanie i wdrażanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Kontrola nad budżetem

Współpraca z zewnętrznym dostawcą rozwiązań cloud computing ma wiele zalet. Przede wszystkim korzystasz z jego wiedzy eksperckiej i doświadczenia. Dokonujesz oszczędności, ponieważ nie musisz obsadzać wielu stanowisk, które niegdyś byłyby dla Ciebie kosztem. Operator zajmuje się utrzymaniem i rozwojem sprzętu na dużą skalę. Przekłada się to na atrakcyjne ceny usług. Nie musisz mobilizować zespołów do zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury. Pracownicy mogą zająć się w tym czasie kluczowymi aspektami Twojej działalności.

Nie musisz już również z wyprzedzeniem inwestować w zasoby ani płacić za funkcje, których później nie wykorzystasz. Przechodzisz z modelu CAPEX na model OPEX.

Uproszczenie pracy

Migracja do chmury pozwala uprościć obsługę aplikacji i pracę zespołów IT, które nie muszą już wykonywać żmudnych zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą sprzętową, aktualizacjami i monitorowaniem. Duży nacisk kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie prawami użytkowników oraz stworzenie architektury chroniącej wrażliwe dane przed ryzykiem zewnętrznym.

Dzięki otwartej, interoperacyjnej chmurze można łatwo migrować obciążenia, łączyć różne usługi i zwiększać odporność infrastruktury.

Zwiększenie wydajności

Rozwiązania cloud znacznie usprawniają wykorzystanie dostępnych zasobów. W środowisku chmurowym można je alokować na żądanie. Maksymalna ilość zasobów jest przydzielana tym obciążeniom, które zużywają je najbardziej intensywnie. Taka optymalizacja przynosi korzyści na wielu poziomach. Budżet jest lepiej kontrolowany, zmienne zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest obsługiwane w prosty sposób, zwiększa się ponadto wydajność hostowanych usług internetowych i aplikacji.

Dlaczego warto wybrać OVHcloud jako dostawcę usług cloud?

Dostawca usług chmurowych powinien spełniać kryteria gwarantujące bezpieczeństwo usług i suwerenność. W OVHcloud wszystkie rozwiązania chmurowe IaaS, PaaS i SaaS opierają się na wartościach, takich jak: otwartość, odwracalność, interoperacyjność i transparentność.

Bezpieczeństwo, certyfikaty i zgodność

Bezpieczeństwo leży u podstaw wszystkich naszych produktów - poczynając od serwerów, a na usługach kończąc. Przestrzegamy przepisów lokalnych, spełniamy standardy zgodności i posiadamy odpowiednie certyfikaty (w zależności od oferty i centrum danych): SecNumCloud (zaufana chmura), PCI DSS (dane bankowe) oraz HDS (dane medyczne).

Odwracalność danych

Nasz ekosystem jest otwarty i odwracalny. Migrację przeprowadzisz w prosty sposób do rozwiązań OVHcloud, ale również do rozwiązań dostawców zewnętrznych. Odwracalność danych jest również bardzo istotna, jeśli chcesz wdrożyć strategię chmury hybrydowej lub multicloud.

Ochrona danych

Każdy rodzaj danych traktujemy bardzo odpowiedzialnie i gwarantujemy ich ochronę, niezależnie od tego, czy są to dane krytyczne, wrażliwe czy osobowe. Przestrzegamy postanowień RODO i sprzeciwiamy się wszelkim formom ich nadużywania. Nie podlegamy ustawodawstwu eksterytorialnemu, które mogłoby zagrozić poufności danych klientów.

Transparentność

OVHcloud zawsze komunikuje się w sposób transparentny. Zasadę tę stosujemy na wszystkich poziomach. Zapewniamy przejrzyste i precyzyjne rozliczenia, gwarantujemy poufność danych, udostępniamy informacje o lokalizacji obiektów data center.

Migracja do Public Cloud

Do hostowania aplikacji i usług IT używasz infrastruktury lokalnej? Dzięki migracji do chmury publicznej zyskasz dostęp do ekosystemu zasobów obliczeniowych, przestrzeni dyskowej w chmurze, sieci, a także do zarządzanych usług do orkiestracji, baz danych, Data Analytics, sztucznej inteligencji i Machine Learning. Nie musisz już wykonywać czasochłonnych zadań związanych z zarządzaniem sprzętem i infrastrukturą, możesz skupić się na kluczowych aspektach Twojej działalności. Usługi chmury publicznej są dostępne na żądanie, rozliczane są w modelu pay as you go i pozwalają dzięki temu kontrolować budżet.

Zalety Public Cloud

Icons/concept/Cloud/Cloud Padlock Created with Sketch.

Elastyczność i bezpieczeństwo

Public Cloud to kompletne rozwiązanie, które umożliwia swobodny rozwój projektów. Nie musisz martwić się o niedobory infrastruktury, ponieważ dostosowuje się ona do Twoich bieżących potrzeb. Public Cloud gwarantuje bezpieczeństwo, dzięki czemu możesz bez obaw przechowywać wrażliwe dane. Przestrzegamy obowiązujących norm i przepisów w każdym miejscu, w którym zlokalizowane są nasze centra danych.

Zasoby na żądanie

Zasoby można łatwo i szybko dodawać i usuwać, co zapewnia maksymalną elastyczność. Funkcja Infrastructure as Code (IaC) umożliwia automatyzację wdrożeń oraz skalowanie w dowolnym czasie.

Płatności według zużycia

Płacisz tylko za wykorzystane zasoby. Dzięki fakturowaniu niektórych usług w trybie za godzinę lub za minutę nie musisz inwestować w zasoby, których potem nie wykorzystasz. Prosty i przewidywalny cennik pozwala kontrolować budżet.

Icons/concept/server/ServerManaged Created with Sketch.

Usługi zarządzane

Zarządzanie sprzętem w chmurze i operacje na jej niższych warstwach wymagają wiedzy specjalistycznej, czasu i budżetu. Skoncentruj się na kluczowych aspektach Twoich projektów oraz strategii biznesowej. My zajmiemy się resztą.

Migracja do Hosted Private Cloud

Twoje lokalne centrum danych jest przestarzałe i drogie, a do jego obsługi musisz angażować zespoły projektowe? Rozważ migrację części lub całości Twojej infrastruktury, obciążeń czy serwerów storage do Hosted Private Cloud. Skorzystaj z bezpiecznych rozwiązań OVHcloud i stwórz prywatną chmurę z zasobami na żądanie, kompatybilną z naszymi innymi usługami w chmurze. Nasi partnerzy oraz zespół Professional Services udzielą Ci wsparcia w procesie migracji Twojej infrastruktury do centrów danych OVHcloud.

Zalety Private Cloud

Kompleksowe rozwiązania i znane Ci technologie

Wybierz platformę lub korzystaj z tej, którą aktualnie eksploatujesz - VMware, Nutanix lub Anthos. Nasza oferta obejmuje szereg usług, dzięki którym zyskasz własne, kompletne, prywatne centrum danych. Skup się na realizacji Twoich projektów, a my zajmiemy się wdrożeniem infrastruktury.

Zgodność i certyfikaty

Wszystkie nasze infrastruktury są projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Dotyczy to w szczególności rozwiązań chmurowych. Rozwiązanie Hosted Private Cloud spełnia wymogi najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i posiada odpowiednie certyfikaty. Jest ono na przykład doskonale dostosowane do hostingu danych bankowych i medycznych. Niektóre rozwiązania, w zależności od centrum danych, posiadają certyfikat SecNumCloud. Jest to dowód naszego zaangażowania w zapewnianie wysokiej jakości usług naszym klientom i partnerom.

Zasoby na żądanie

Wzrost ruchu, zmieniające się potrzeby - wszystkie sytuacje można szybko rozwiązać. Uruchamiaj dodatkowe zasoby w ciągu kilku minut bez tworzenia niepotrzebnych rezerw.

Icons/concept/Gear/Gear Arrow Created with Sketch.

Plan Disaster Recovery

Od Twoich usług zależy sukces prowadzonej przez Ciebie działalności, dlatego muszą być one odpowiednio chronione. Zagwarantuj ich ciągłość i dostępność danych dzięki planowi DRP.

Dowiedz się więcej o chmurze i migracji

Dlaczego firmy migrują do chmury?

Chmura zrewolucjonizowała sposób korzystania ze sprzętu i aplikacji. W dzisiejszych czasach systematycznie korzystamy z Internetu, aby uzyskać dostęp do usług. Firmy są zainteresowane przeniesieniem infrastruktur do chmury, gdyż chcą zachować wydajność i konkurencyjność. W erze cyfrowej operacje są uproszczone i o wiele bardziej dostosowane do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.

Jak przeprowadzić migrację do chmury?

Pierwszy etap migracji do chmury polega na określeniu celów i wyzwań, które wiążą się z tym procesem. Przed przyjęciem właściwej strategii cloud należy szczegółowo przeanalizować różnorodne elementy, w tym usługi i aplikacje, które mają zostać przeniesione oraz architekturę, która zapewne wymaga odpowiednich zmian. Istnieje wiele usług w chmurze oferowanych przez profesjonalistów, które odpowiedzą na Twoje potrzeby. Niektóre z nich umożliwiają nawet automatyczną lub wspomaganą migrację, dzięki czemu proces staje się łatwiejszy i zachowana zostaje ciągłość działania. Po przeprowadzeniu migracji oraz przeszkoleniu zespołu, będziesz mógł kontynuować rozwój Twojej infrastruktury w jednej lub kilku chmurach.

Co to jest usługa cloud?

Często słyszymy o cloud computingu, ale co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem i czym jest usługa w chmurze? Jest to usługa lub rozwiązanie, które zastępuje serwer fizyczny i pozwala przechowywać dane, pliki i aplikacje oraz udostępniać je za pomocą zwykłego połączenia z Internetem. Istnieją różne rodzaje usług cloud, takie jak chmura publiczna, prywatna, IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i SaaS (Software as a Service).