Definities binnen cloud computing en hosting


Woordenlijst voor IT & technologie

Cloud computing zit vol technisch jargon en modewoorden uit de sector. De woordenlijst van OVHcloud is uw gids door deze verwarrende technische terminologie. Deze woordenlijst bevat termen en definities voor Cloud computing en OVHcloud. Blader eenvoudig door onze lijst met IT-termen en -definities met behulp van de onderstaande letters

Learn overview hero
A
Anonymous FTP:

“Anonymous FTP” oftewel anonieme FTP is een subcategorie van FTP (File Transfer Protocol) die toegang tot gegevens biedt zonder dat een gebruikers-ID of wachtwoord nodig is (onbeveiligde toegang). Dit protocol brengt beveiligingsproblemen met zich mee en de systeembeheerder dient ervoor te zorgen dat alleen gepaste gegevens kunnen worden benaderd.

Anti-DDoS:

Anti-DDoS-bescherming is een type oplossing dat tot doel heeft DDoS-aanvallen af te weren. Bij OVHcloud detecteert een VAC-systeem ongeautoriseerd verkeer en 'zuigt' dit weg. Anders zouden uw services onbeschikbaar worden. Anti-DDoS-bescherming wordt standaard toegepast op alle OVHcloud-services. Zie ook: DDoS-aanval.

Application programming interface:

Een Application Programming Interface (API) is een set definities en protocollen. Het zorgt voor de verbinding tussen twee of meer applicaties, waardoor ze met elkaar kunnen "praten". App 1 verzendt een verzoek naar de API, de API neemt contact op met de server voor app 2, haalt de gevraagde gegevens op en levert deze data van de server van app 2 terug aan app 1.

Availability rate:

"Availability rate" (mate van beschikbaarheid) is een maatstaf voor het tijdspercentage dat een cloudservice beschikbaar is. De formule hiervoor is: (Gegarandeerde tijd - Onderbreking) ÷ Gegarandeerde tijd. Meestal wordt het uitgedrukt in "negentallen", bijvoorbeeld "twee negens" = 99,00%, "vier negens" = 99,99%. Voor kritieke diensten is een hoge mate van beschikbaarheid essentieel.

B
Back-up:

Back-up is het maken van kopieën van een volledig IT-systeem of van afzonderlijke bestanden. Deze kopieën worden separaat opgeslagen, zodat ze kunnen worden teruggezet als het origineel verloren gaat of wordt vernietigd. Er zijn verschillende typen back-ups (bijvoorbeeld incrementele back-ups en snapshot back-ups) die bij elk budget en elk gebruiksscenario passen.

Bandbreedte:

“Bit rate” (bitsnelheid) is een maatstaf voor het volume gegevens (in bits) dat een systeem van één locatie naar een andere verstuurt. De eenheden zijn bps, Mbps en Gbps — 'bits per seconde', 'megabits per seconde', 'gigabits per seconde'. Bandbreedte verwijst naar de maximale bitsnelheid die een systeem kan leveren.

Bare-metal:

Bare metal is een technologie die zuiver hardware bevat en niets anders. Op bare-metal servers is geen besturingssysteem en geen virtualisatielaag geïnstalleerd en ze hebben geen vooraf geïnstalleerde applicaties. Gebruikers hebben volledige toegang tot de hardwareresources en kunnen elk gewenst besturingssysteem en alle programma's installeren.

Big data:

Big data verwijst naar datasets die te volumineus zijn om te verwerken op een enkele high-end machine met veel gekoppelde opslag. Er zijn 3 V's voor big data: het volume (de hoeveelheid verwerkte gegevens), de vaart (de snelheid waarmee de gegevens worden gegenereerd, ontvangen en verwerkt) en de verscheidenheid (soorten ontvangen gegevens).

Besturingssysteem:

Een ”operating system (OS of besturingssysteem) is systeemsoftware die zich net boven de hardwarelaag van een server bevindt. Het beheert hardware-resources, maar ook de softwareapplicaties — het coördineert hoe rekenkracht aan elk programma en taak wordt toegekend. De meest gebruikte besturingssystemen zijn Windows, MacOS en Linux.

C
CDN Server:
Cloud:

De cloud verwijst naar IT-resources die via het internet worden geleverd in plaats van lokaal op de persoonlijke computer van een gebruiker te draaien. Deze resources worden on demand verkocht door een cloudbedrijf dat de hardware, stroomvoorziening en koeling onderhoudt. Dedicated servers en public cloud-instances zijn voorbeelden van cloud-producten.

Cloud-applicatie:

Een cloud-applicatie, of cloud-app, is een applicatie die gebaseerd is op cloudcomputing-resources en -services. Cloud-apps hebben geen constante internetverbinding nodig, maar kunnen, terwijl ze offline zijn, geen gegevens van of naar externe componenten ontvangen of versturen.

Cloud-architect:

Een cloud-architect is een IT-expert die de cloudcomputing-strategie van een bedrijf beheert. Ze ontwerpen een passende cloud-infrastructuur voor de technische eisen van een project en ze vinden oplossingen om de zakelijke uitdagingen van cloud-technologie te overwinnen. Zij kunnen ook deelnemen bij juridische onderwerpen, zoals contractonderhandelingen.

Cloud-automatisering:

Cloud-automatisering is het gebruik van automatiseringstechnologie voor het uitvoeren van taken zoals provisioning van resources, beheer en het maken van back-ups. Hierdoor zijn minder menselijke handelingen nodig en kunnen IT-teams zich richten op taken met toegevoegde waarde in plaats van repetitieve, tijdrovende admin-taken.

Cloud Backup:

Cloud-back-ups of externe back-ups maken is een strategie om kopieën van gegevens op een secundaire, externe plek op te slaan — meestal een datacenter dat door een cloudprovider wordt beheerd, die de klant de hoeveelheid gebruikte opslag in rekening brengt. Als de primaire server uitvalt, kan de klant een back-up ophalen die elders veilig is opgeslagen.

Cloud Bridge:

Een Cloud-bridge is een hardware-apparaat of softwareapplicatie die een on-premises systeem met een cloud-netwerk verbindt. Bedrijven kunnen daarmee een hybride strategie implementeren door hun infrastructuur naar de cloud uit te breiden.

Cloud bursting:

Cloud-bursting is een implementatietechniek bij hybride clouds die cloud-oplossingen (meestal public cloud-resources) gebruikt om bovenmatig dataverkeer of resourcesgebruik te managen. Zonder deze maatregel zou de on-site infrastructuur overweldigd raken. Cloud-bursting kan automatisch of handmatig worden geactiveerd door een capaciteitsdrempel toe te voegen.

Cloud computing:

Cloud-computing is het on demand leveren van IT-services via het internet. Deze services worden geleverd en onderhouden door een cloudprovider. Het alternatief is on-premises computing, waarbij IT-apparatuur lokaal door de gebruiker wordt gehost. Cloud-technologie biedt veel voordelen, bijvoorbeeld meer flexibiliteit en kostenbeheersing.

Cloud Desktop Infrastructure:

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) is een virtualisatieoplossing die grote aantallen virtuele desktops implementeert en managet. Deze desktops worden gehost door een cloud-provider en zijn op afstand vanaf lokale apparaten toegankelijk voor eindgebruikers.

Cloud Economics:

“Cloud Economics” of cloud-economie bestudeert de financiële kosten, voordelen en principes van cloud-computing. Cloud-economen analyseren het marktlandschap, vergelijken het investeringsrendement (ROI) van een cloud-strategie met dat van on-premises hosting en meten de totale eigendomskosten (TCO) van cloud-technologie.

Cloud Engineer:

“Cloud engineer” of cloud-technicus is een overkoepelend begrip voor elke IT-expert onder wiens verantwoordelijkheid het ontwerp, het onderhoud, het beheer, de planning en de ondersteuning van cloud-infrastructuur valt. Zij hebben meestal een specialisme dat zichtbaar is in de titel van hun baan: bijvoorbeeld cloud software engineer, cloud security engineer of cloud network engineer.

Cloud governance:

Cloud-governance is een set opgelegde regels, beleidslijnen en werkwijzen, die bepalen hoe een bedrijf services in de cloud uitvoert. Het doel van een cloud-governanceframework is om betere IT-beveiliging te bieden, risico's te managen en veelvoorkomende valkuilen te vermijden.

Cloud IDE:

Een Cloud Integrated Development Environment (IDE) is een platformonafhankelijke programmeeroplossing op het internet. Omdat een IDE met een webbrowser wordt gebruikt, kunnen ontwikkelaars overal en met om het even welk apparaat code managen, zonder dat ze iets hoeven te downloaden of te installeren.

Cloud Management Platform:

Cloud-managementplatforms (CMP's) zijn geïntegreerde softwareproducten voor het monitoren en managen van publieke, privé en hybrid cloud-infrastructuren. Ze doen dienst als een centrale plek voor beheerders om bijvoorbeeld het totale resourcesgebruik, de facturering en de monitoring te controleren. Deze gegevens kunnen dan worden gebruikt om het IT-systeem te optimaliseren.

Cloud migration:

“Cloud migration” of migratie naar de cloud is het proces van het volledig of ten dele verplaatsen van de IT-infrastructuur van een organisatie (digitale middelen, gegevens, databases, applicaties, enzovoorts) naar de cloud. Deze term wordt ook gebruikt om het proces te beschrijven van het verplaatsen van IT-infrastructuur van de ene naar de andere cloud.

Cloud Native:

Cloud native” is het concept van het bouwen van applicaties die speciaal ontworpen zijn om in cloud-omgevingen te functioneren. Cloud native programma's worden typisch gebouwd met behulp van microservices — kleine, zelfstandige eenheden code die gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd en opgeschaald door bijvoorbeeld containerorkestrators te gebruiken.

Cloud operating system:

Het begrip “cloud operating system” of cloudbesturingssysteem beschrijft 2 verschillende types OS:
1) Een OS aan de klantzijde dat ontworpen is om alle applicaties vanuit de cloud (het internet of een lokaal netwerk) te laden.
2) Een OS aan de serverzijde dat ontworpen is om cloudomgevingen te managen en admin-taken uit te voeren (bijvoorbeeld de implementatie van VM’s of het toewijzen van resources).

Cloud Platform:

Een cloud-platform is een omgeving voor het ontwerpen, ontwikkelen en managen van applicaties in de cloud. De omgeving wordt geleverd als een dienst en omvat een reeks tools waarmee gebruikers hun alledaagse taken kunnen uitvoeren.

Cloud Portability:

“Cloud portability” of overdraagbaarheid van de cloud slaat op de mogelijkheid om een IT-systeem, applicaties en gegevens tussen cloudproviders te verplaatsen. Als een systeem goed overdraagbaar is, kan het naadloos tussen providers worden gemigreerd, zonder dat er integratieproblemen ontstaan. Lage overdraagbaarheid leidt tot integratieproblemen, incompatibiliteit en problemen met het “porten” (overzetten) van applicaties.

Cloud provider:

Een cloud-provider is een bedrijf dat zijn klanten producten levert die in de cloud gehuisvest zijn, op basis van pay-per-use of een abonnement. Deze producten vallen onder de overkoepelende begrippen IaaS, PaaS en SaaS. De cloud-provider onderhoudt de hardwarekant van zijn producten, zodat klanten zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren.

Cloud Pyramid:

Een piramidediagram met 3 niveaus voor de structuur van clouddiensten. Het laagste niveau is IaaS (de onderliggende infrastructuur). Het middelste niveau is PaaS (waar softwareontwikkelaars hun applicaties bouwen en uitvoeren). Het hoogste niveau is SaaS (het eindproduct voor eindgebruikers).

Cloud Security:

“Cloud security” of cloud-beveiliging is een brede term voor de reeks procedures, best practices en technologieën die worden geïmplementeerd om bescherming te bieden tegen zowel interne als externe bedreigingen voor een cloud-infrastructuur. Zowel providers van cloudhosting als klanten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een optimale beveiliging. Klik hier voor meer informatie over beveiliging van de cloud.

Cloud service provider:

Zie: Cloud provider.

Cloud storage:

“Cloud storage” of cloud-opslag is het gegeven dat data op afstand worden opgeslagen door een cloud-hostingprovider. De gegevens worden vervolgens aan gebruikers ter beschikking gesteld via het internet of via een privénetwerkverbinding. Omdat de cloud-provider de hardware, de beveiliging, de stroomvoorziening en het netwerk managet, is dit een kosteneffectieve en flexibele oplossing.

Cloud testing:

“Cloud testing” oftewel cloud testen is een overkoepelend begrip voor het scala aan tests dat op producten in de cloud wordt uitgevoerd. Ze kunnen bijvoorbeeld worden getest op beschikbaarheid (voorkomen van downtime), latency (laadtijden wereldwijd), beveiliging (penetratietests), noodherstel (om verlies/vernietiging van gegevens te voorkomen) en browsercompatibiliteit.

Cloud-Oriented Architecture:

Een “cloud-oriented architecture” of cloudgeoriënteerde architectuur (COA) is een conceptueel, abstract cloudmodel dat alle aspecten van de cloud omvat — d.w.z. de algemene structuur van een IT-systeem in de cloud en de wijze waarop alle onderliggende componenten met elkaar verbonden zijn.

Container:

Containers zijn standaardeenheden software die alle code en afhankelijkheden bevatten die nodig zijn voor het uitvoeren van een app. Dit betekent dat ze probleemloos in elke computeromgeving werken en dat ontwikkelaars zich niet hoeven te bekommeren om problemen met compatibiliteit. Containers worden uitgevoerd door runtimes zoals Docker, binnen een orkestrator zoals Kubernetes.

Containers as a Service:

Containers as a Service (CaaS) is een cloudservice waarmee softwareontwikkelaars en IT-teams containers kunnen uploaden, beheren, implementeren, organiseren en opschalen met behulp van containergebaseerde virtualisatietechnologie.

Content delivery network:

Een “Content Delivery Network” (CDN) is een groep servers die over de hele wereld verdeeld is. Het cachet inhoud van een primaire server en levert het zo snel mogelijk aan internetgebruikers wereldwijd. Als een gebruiker in de VS gegevens opvraagt van een primaire server die in Zweden wordt gehost, dan kan het verzoek worden omgeleid naar een CDN-server in Noord-Amerika.

Customer Relationship Management:

CRM (“Customer Relationship Management”) oftewel klantrelatiebeheer is een overkoepelend begrip voor hoe een bedrijf de interacties met klanten managet en hoe het de klantervaring optimaliseert. CRM-tools zijn softwareprogramma's die door bedrijven worden gebruikt als onderdeel van deze strategie.

D
Datacenter:

Een datacenter is een gebouw (of ruimte in een gebouw) dat ontworpen is om alle componenten te huisvesten die nodig zijn om een computerinfrastructuur te exploiteren. Hiertoe behoren de hardware zelf (d.w.z. fysieke servers die door technici worden geassembleerd en in racks worden gemonteerd), de elektrische voeding van de servers en de netwerkverbinding.

Dedicated server:

Een dedicated server is een fysieke server die aan één gebruiker is toegewezen. De klant is verantwoordelijk voor het serverbeheer en krijgt root-access tot zijn machine. De webhostingprovider voert alleen hardwareonderhoud uit en treedt verder op bij verzoeken van gebruikers om hardware te wijzigen (bijvoorbeeld door resources toe te voegen).

Deep learning:

Deep learning” oftewel “diep leren” is een subcategorie van machine learning. Het werkt op basis van neurale netwerken met ten minste 3 lagen en is ontworpen om de leerpatronen van het menselijk brein na te bootsen. Een deep-learning algoritme wordt getraind met big data en verschilt van standaard machine learning door het verwerken van ongestructureerde data.

Disaster recovery plan:

Een “Disaster Recovery Plan” (DRP) of noodherstelplan is het proces dat preventief door een organisatie wordt gedefinieerd om te reageren op zowel natuurrampen als door de mens veroorzaakte noodgevallen die het IT-systeem schaden. Het beoogde doel is om de computerinfrastructuur zo snel mogelijk weer werkend te krijgen, toegang tot kritieke systemen te herstellen en gegevensverlies te voorkomen.

Distributed Denial of Service Attack:

Een “Distributed Denial-of-Service attack” (DDoS-aanval) is een type cyberaanval waarbij de dader de server of de IT-infrastructuur van het slachtoffer overspoelt met verzoeken vanaf meerdere externe locaties. Doordat de service rechtmatige verzoeken niet kan onderscheiden van door de aanvaller verstuurde verzoeken, wordt de dienst onbereikbaar.

DNS:

Het “Domain Name System” (DNS) is een protocol dat domeinnamen (bijvoorbeeld ovhcloud.com) vertaalt naar IP-adressen (54.39.46.56). Wanneer een internetgebruiker online naar een pagina zoekt, voert hij/zij een query uit. Hiermee begint de DNS-resolutie. De gegevens of de resource die aan het IP-adres zijn gekoppeld, worden vervolgens opgehaald en geladen op het apparaat van de internetgebruiker.

F
File Transfer Protocol:

File Transfer Protocol” (FTP) oftewel bestandsoverdrachtprotocol is een standaardproces voor het overdragen van bestanden tussen apparaten via het internet en is nu een populaire manier om bestanden in de cloud op te slaan. Webmasters kunnen bestanden van de ene locatie naar de andere verplaatsen met behulp van FTP-clientsoftware, zoals FileZilla en Cyberduck.

Firewall:

Een firewall is een apparaat voor netwerkbeveiliging dat het binnenkomende en uitgaande netwerkverkeer controleert en ongeautoriseerd verkeer blokkeert op basis van vooraf ingestelde beveiligingsregels. Het gebruikelijkste type firewall is “packet-filtering”. Dit analyseert of het bron- en het bestemmings-IP-adres van datapakketten aan de regels voldoen.

G
Green cloud:

Green cloud is de overstap naar een milieuvriendelijke aanpak bij het ontwikkelen en gebruiken van cloud-services. Een cloud-provider kan een groene cloudstrategie implementeren door zijn energieverbruik te minimaliseren, zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen en hardwarecomponenten te hergebruiken. Hierdoor vermindert de milieu-impact.

H
Hacken:

Hacken is een overkoepelend begrip voor activiteiten die de beveiliging van een IT-netwerk of -infrastructuur doorbreken — bijvoorbeeld het verkrijgen van onbevoegde toegang tot een systeem, onbevoegde controle over een apparaat of diefstal van gegevens. Grote bedrijven zetten ethische hackers in om kwetsbaarheden in hun IT-systemen te identificeren en te melden.

Host:

Een host is elk type hardwareapparaat (gewoonlijk een computer of een server) dat via een netwerk verbonden is met andere apparaten, een IP-adres heeft en gegevens kan verzenden, ontvangen en opslaan. Niet alle netwerkapparaten zijn hosts. Tussenliggende apparaten zoals routers en switches worden bijvoorbeeld geclassificeerd als nodes.

Hostserver:

Een hostserver is een fysieke server die gegevens, toepassingen of virtuele machines opslaat en deze resources aan gebruikers ter beschikking stelt. In het kader van cloud-technologie wordt de hardware van de server beheerd en onderhouden door de hostingprovider en is de klant verantwoordelijk voor de configuratie ervan.

Hybrid cloud:

Een hybrid cloud is een IT-infrastructuur die on-premises omgevingen met omgevingen op basis van de cloud combineert. Een hybrid cloud kan bijvoorbeeld een on-premises servercluster en een groep Public Cloud-instances bevatten. Hybride clouds zijn ideaal voor kostenbeheersing, verhoogde redundantie en optimale efficiëntie.

Hypervisor:

Een hypervisor, ook wel VMM (Virtual Machine Monitor) genoemd, is bepaalde software of hardware die op een fysieke server wordt geïnstalleerd. Het doel is om virtual machines (VM's) te creëren, te gebruiken, te monitoren en te managen door steeds een deel van de hardwareresources van de hostserver aan elke machine toe te wijzen.

I
Infrastructure as a Service:

Infrastructure as-a-Service (IaaS) is een type cloudcomputing-service dat gevirtualiseerde resources (bijvoorbeeld rekenkracht, opslagruimte, CPU-kracht, netwerkresources) via het internet levert. Het wordt gefactureerd op basis van een abonnement, pay-as-you-go of on-demand — dus klanten betalen alleen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken en wanneer ze het nodig hebben.

Internet of things:

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van apparaten die online met elkaar kunnen communiceren en data met elkaar kunnen uitwisselen. Smart-home technologie (bijvoorbeeld slimme verwarmingssystemen met sensoren, virtuele assistenten en speakers) is een voorbeeld van een IoT-netwerk.

IP-adres:

Een IP-adres (Internet Protocol-adres) is een unieke reeks getallen die aan een apparaat zijn gekoppeld, waardoor het apparaat op het internet identificeerbaar is. Elk adres bestaat uit een reeks van 4 cijfers met punten ertussen. De eerste 3 getallen in de reeks worden het "netwerk-ID" genoemd en het laatste getal is het "host-ID".

K
Kunstmatige intelligentie:

Artificiële intelligentie verwijst naar technologie die taken kan uitvoeren waarvoor gewoonlijk menselijke intelligentie nodig is (bijvoorbeeld besluitvorming, probleemoplossing). Actueel wordt AI onder andere toegepast voor stemherkenning, beeldherkenning en chatbots voor klantenservice.

L
Load Balancer:

Load balancing is het proces waarbij het verkeer gelijkmatig over een groep servers wordt verdeeld. Het optimaliseert efficiency en voorkomt dat één enkele server teveel verkeer moet verwerken. Wanneer een webgebruiker een query verstuurt, detecteert de Load Balancer automatisch welke server het verkeer kan verwerken.

Log:

Een log is een automatisch gegenereerd bestand dat een gedetailleerde, op tijd gerangschikte lijst bevat van gebeurtenissen die op een IT-systeem plaatsvinden (bijvoorbeeld processen, gebruikersactiviteit, fouten en ongebruikelijk gedrag). Dit is essentieel voor het controleren van webservices en om de daadwerkelijke oorzaken van mogelijke problemen of abnormale patronen te ontdekken.

M
Machine learning:

Machine learning is een subcategorie van artificiële intelligentie waarbij een machine wordt getraind om menselijk gedrag te imiteren. De machine 'leert' van grote volumes bestaande, meestal gestructureerde data — het uiteindelijke doel is de resultaten nauwkeurig te voorspellen zonder expliciet daartoe geprogrammeerd te zijn.

Mitigatie:

Mitigatie is het proces van het beperken, isoleren en minimaliseren van de impact van een cyberaanval op een IT-infrastructuur. De ingebouwde Anti-DDoS-bescherming van OVHcloud is een voorbeeld van mitigatietechnologie die IT-systemen beschermt tegen DDoS-aanvallen.

N
Network Attached Storage:

Network Attached Storage (NAS) is een apparaat dat gegevens in een centrale locatie bijeenbrengt. Omdat het met een netwerk verbonden is, kunnen meerdere gebruikers en apparaten tegelijk over de gegevens beschikken — daarom is het perfect voor teamwerk. Een NAS-apparaat kan één harde schijf of een volledige RAID-array bevatten.

Network file system:

Een Network File System (NFS) is een mechanisme voor het opslaan en distribueren van bestanden en directory's binnen een netwerk. Omdat het een gedistribueerd bestandssysteem is, kunnen gebruikers die met het netwerk verbonden zijn, de bestanden en directory's gebruiken alsof deze lokaal zijn opgeslagen. Dit maakt het tot een gebruiksvriendelijk, voordelig opslagsysteem.

NSX:

NSX is een platform voor netwerkvirtualisatie en -beveiliging dat door VMware wordt uitgebracht. Het is in wezen ontworpen voor gebruikers die virtuele netwerkimplementaties willen beheren — maar men kan ook een heel scala aan diensten beheren die veiligheid en het gebruik van resources optimaliseren (bijvoorbeeld load balancing, gedistribueerde firewall en verdere beveiligingspraktijken).

NVMe-harddrive:

Een NVMe (Non-Volatile Memory Express) harde schijf is een Solid State-drive (SSD) die NVMe als protocol voor het opslaan en versturen van gegevens gebruikt. NMVe gebruikt flash storage via een PCI Express (PCIe) bus, die tienduizenden queues tegelijkertijd kan ondersteunen. Hierdoor zijn NVMe-harddrives veel sneller.

O
Opslagruimte:

Binnen computing is opslagruimte de op een server beschikbare ruimte voor het opslaan van alle soorten gegevens. De methoden om een opslagruimte te gebruiken, kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte technologie.

P
Platform as a Service:

Platform as-a-Service (PaaS) is een cloudcomputing-model waarbij de provider alles levert wat nodig is om applicaties te bouwen. Gebruikers van PaaS-services ontvangen niet alleen de basale hardware-resources, maar hoeven zich over het algemeen bijvoorbeeld ook geen zorgen te maken over het beheer van het besturingssysteem en de databasesoftware.

Private Cloud:

Een private cloud is een IT-service die software- en hardware-resources levert die uitsluitend aan één klant zijn toebedeeld. Deze afgeschermde single-tenant omgeving combineert de schaalbaarheid van de cloud met de beveiliging van een on-premises infrastructuur.

Public Cloud:

Een public cloud is een IT-model waarbij een externe provider een platform levert dat meerdere gebruikers via het internet delen. Resources worden geleverd op basis van pay-per-use of met vaste pakketten. Dit is heel nuttig voor organisaties die kortdurende, onvoorspelbare pieken in dataverkeer moeten verwerken.

R
Rack:

In IT is een rack een soort frame dat wordt gebruikt om fysieke servers in datacenters te plaatsen en met een netwerk te verbinden. OVHcloud biedt ook vRack (virtual rack) als optie om privéverbindingen tussen dedicated servers te maken.

Redirection:

Binnen IT is een redirection (omleiding) een manier om webgebruikers naar een andere webpagina te sturen dan die ze in eerste instantie opvragen. Dit wordt meestal gebruikt wanneer een webpagina niet meer beschikbaar is of wanneer de merknaam van een bedrijf is veranderd, waardoor de domeinnaam ook verandert.

S
Snapshot:

Een snapshot is een back-uptechniek waarbij op één specifiek moment een kopie van de actuele status van een IT-systeem wordt gemaakt. Deze zijn met name nuttig als er een storing optreedt in het systeem en dit in een eerdere staat moet worden hersteld.

Software as a Service:

Software as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van IT-diensten waarbij een externe provider softwareapplicaties host en deze op abonnementsbasis aan eindgebruikers levert. SaaS-oplossingen worden gewoonlijk via de webbrowser van de eindgebruiker gebruikt, zodat gebruikers geen software op hun eigen pc hoeven te installeren of te onderhouden.

SQL-injectie:

SQL-injectie is een type cyberaanval waarbij de hacker zijn eigen code injecteert in query's die van een applicatie naar een database worden gestuurd. Als een database bijvoorbeeld gevoelige gegevens opslaat waarvoor een gebruikersnaam/wachtwoord nodig is, dan zou de hacker in plaats daarvan een SQL-statement invoeren om de beoogde gevoelige gegevens op te vragen.

SSH:

Secure Socket Shell (SSH) is een netwerkprotocol dat gegevens versleutelt die tussen twee computers worden gedeeld. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat bestandsoverdrachten en gebruikerstoegang tot IT-systemen veilig blijven.

T
Types cloud-computing:

Er zijn 3 types cloud-computing: public cloud, private cloud en hybrid cloud. Public cloud-resources worden door meerdere gebruikers gedeeld. Private cloud-resources zijn volledig toebedeeld aan één gebruiker. Hybride clouds combineren on-site resources met cloudservices van een hostingbedrijf.

V
VAC:

Bij OVHcloud is de VAC een essentieel onderdeel van de anti-DDoS-technologie die in al onze oplossingen ingebouwd is. VAC is een afkorting van 'vacuüm'. Deze component filtert tijdens een DDoS-aanval ongeoorloofd verkeer weg, zodat alleen het legitieme verkeer de server van de gebruiker bereikt.

Vertical Cloud:

Een verticale cloud is een set cloudcomputing-services die ontworpen is voor één specifieke bedrijfstak of één bedrijfsmodel. De eisen voor IT-infrastructuur en beveiliging zullen bijvoorbeeld aanzienlijk verschillen tussen organisaties in de gezondheidszorg, overheidsafdelingen en onderwijsinstellingen.

Virtual machine:

Een virtual machine (VM of virtuele machine) is een 'gast'-server die gemaakt wordt op basis van een fysieke server (de host). Een hypervisor wijst een deel van de hardware van de host-resources (CPU, RAM, storage) toe aan elke VM en VM's kunnen ook op verschillende besturingssystemen draaien.

Virtual Private Cloud:

Een virtual private cloud (VPC) is een private cloud-omgeving die wordt geleverd binnen een public cloud. In tegenstelling tot VM's en VPS'en, die beperkt zijn tot één host (fysieke server), wordt een VPC geïmplementeerd op meerdere servers binnen een datacenter. Dit maakt het perfect voor gebruikers met sterk fluctuerende behoeften.

Virtual Private Server:

Een virtual private server (VPS) is een soort webhostingplatform dat functioneert op basis van virtualisatietechnologie. Gebruikers krijgen gegarandeerde resources toegewezen van een fysieke server. Ze zijn de hoofdgebruiker (“root”) van de VPS — dus ze hebben dezelfde mate van flexibiliteit en controle als met een dedicated server, maar voor een lagere prijs.

Virtual rack:

Het vRack (virtual rack) is een oplossing voor een privé netwerk, waarmee een virtuele switch de dedicated servers van een gebruiker met elkaar verbindt. Het werkt kort gezegd als een VLAN. Het is óf inbegrepen óf beschikbaar als optie, afhankelijk van de Bare Metal-server die u kiest.

Virtualisatie:

Virtualisatie is een type technologie dat de hardwareresources van een fysieke server in meerdere, afzonderlijke delen opdeelt. Deze delen kunnen dan voor verschillende doeleinden worden gebruikt — bijvoorbeeld om virtual private servers aan verschillende gebruikers te leveren. Gewoonlijk wordt een hypervisor gebruikt om hardwareresources te virtualiseren.

vSphere:

vSphere is het door VMware ontwikkelde virtualisatieplatform, dat een reeks producten bevat om implementatie van cloudinfrastructuren te optimaliseren en te vereenvoudigen. OVHcloud verschaft een gemanagede versie van dit platform en de licentie bij al haar Hosted Private Cloud-pakketten.