Wat is automatisering?


Automatisering beschrijft het vervangen van menselijke arbeid door technologie. Bedrijven gebruiken automatisering om hun efficiëntie en precisie te verbeteren en tegelijkertijd kosten en stress te reduceren. Bekende automatiseringsmethoden zijn robotica, software voor procesautomatisering en intelligente automatiseringsoplossingen, zoals AI en machine learning.

what_is_automation

De geschiedenis van automatisering

De term "automatisering" werd bedacht in de jaren veertig, toen een ingenieur van de Ford Motor Company het gebruikte om de toegenomen mechanisatie bij productielijnen voor auto’s te beschrijven. Het concept van automatisering bestaat echter al veel langer.

De oude Grieken en Egyptenaren ontwierpen zelfgestuurde machines voor praktisch gebruik en vermaak, waaronder waterklokken en mechanische dieren. Deze ideeën werden verder ontwikkeld in de Middeleeuwen en de Renaissance, toen Ismail al-Jazari en Leonardo di Vinci machines uitvonden om handmatige taken te automatiseren, zoals kettingpompsystemen, de geautomatiseerde spoelwinder en een zelfaangedreven kar.

Maar de automatisering kwam pas echt op gang tijdens de Industriële Revolutie. De verdere ontwikkeling van water-, stoom- en kolenenergie in de 18e eeuw leidde tot het uitvinden van nieuwe machines, zoals mechanische weefgetouwen en spinmachines, die ontworpen waren om menselijke arbeid te vervangen en de productie te maximaliseren. Dit leidde tot de achteruitgang van ambachtelijke en landbouwactiviteiten en veranderde het werk- en gezinsleven voor miljoenen mensen voorgoed.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van staal, elektronica en digitale technologie veroorzaakten verdere industriële revoluties in de 19e en 20e eeuw. Deze zorgden voor nog meer automatisering, maar verbeterden ook de levensstandaard over de hele wereld. We beleven nu de vierde industriële revolutie – een tijdperk dat gekenmerkt wordt door intelligente automatisering, aangedreven door oplossingen als de cloud, robotica en AI.

Typen automatisering

Er bestaan veel verschillende soorten automatisering. Industriële automatisering, zoals machines en robotica, vervangt handmatige menselijke arbeid en is daarom gebruikelijk in de productie-industrie, de automobielindustrie, de energiesector en de landbouwsector. Bedrijfsautomatisering, zoals IT-procesautomatisering en Business Process Automation (BPA), vervangt menselijke cognitieve capaciteit en is populair in vele verschillende industrieën, met inbegrip van IT, financiën, gezondheidszorg en klantenservice.

Dit is een definitie van elk soort automatisering:

Artificiële intelligentie (AI)

AI is een intelligente vorm van automatisering, waarbij software wordt gebruikt om menselijke intelligentie na te bootsen of zelfs te overtreffen. Het gebruikt algoritmen en logica om patronen in gegevens te vinden en menselijke cognitie te simuleren, zoals bijvoorbeeld het oplossen van problemen. Een van de meest voorkomende vormen van AI is machine learning, dat leert en beter wordt op basis van ervaring, zonder dat programmeren of menselijk ingrijpen nodig is.

Bedrijven gebruiken AI en machine learning voor het volgende:

 • Klantenservice vereenvoudigen, bijvoorbeeld chatbots
 • Financieel risico, fraude of prestaties voorspellen
 • Kwaadwillige of ongewone netwerkactiviteit detecteren
 • Gegevens analyseren om sales- en marketingtrends te vinden
 • Mensen of voorwerpen identificeren in beelden en video's
 • Medische diagnoses en gezondheidsvoorspellingen maken
 • Positieve en negatieve gevoelens in tekst ontdekken
 • Spraak herkennen en acties uitvoeren of talen identificeren
 • Klantvoorkeuren en aan te bevelen producten voorspellen
 • Een APIbeter maken door AI-capaciteiten toe te voegen, waardoor de API slimmer en veiliger wordt

Hoewel het een controversieel onderwerp kan zijn, heeft AI het potentieel om de mensheid te ondersteunen op manieren die we nooit voor mogelijk hielden. Omdat het ingewikkelde taken kan automatiseren en berekeningen kan maken die het menselijk brein niet kan maken, zal AI op een gegeven moment zorgen voor vooruitgang op cruciale gebieden als gezondheidszorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, cyberveiligheid en duurzaamheid.

Voorbeelden van AI-oplossingen voor bedrijven zijn IBM Watson, TensorFlow, Salesforce Einstein en Azure Machine Learning Studio.

Robotgestuurde procesautomatisering (RPA)

Robotic Process Automation oftewel robotgestuurde procesautomatisering (RPA) is software waarmee bedrijven softwarerobots kunnen maken en beheren. Deze bots zijn geprogrammeerd om eenvoudige backoffice taken te automatiseren, zoals het vullen van spreadsheets of het sturen van e-mails. Dit bespaart tijd en stelt teams in staat zich op innovatiever werk te richten. RPA-bots leren vaak door processen op te nemen of door “screen scraping” (d.w.z. door informatie van een scherm op te slaan en dit later te gebruiken om formulieren in te vullen). Andere voorbeelden van RPA-oplossingen zijn Blue Prism en Power Automate.

Automatisering van bedrijfsprocessen (BPA)

Software voor Business Process Automation oftewel automatisering van bedrijfsprocessen (BPA) is ontworpen om complexe bedrijfsprocessen met meerdere bouwstenen te automatiseren. Het wordt bestuurd via een centrale API, omdat het geautomatiseerde workflows maakt en met andere delen van de IT-infrastructuur integreert. Bedrijven gebruiken vaak BPA om financiële en personeelsprocessen te automatiseren, zoals beginnend personeel trainen of facturen verwerken. Het is ook populair bij sales- en marketingteams, die CRM-oplossingen op basis van BPA gebruiken om verkooptrajecten, gespreksplanning, e-mailcampagnes en sociale media te automatiseren en te managen. Voorbeelden van BPA-oplossingen zijn HubSpot, Nintex, Kissflow en Mailchimp.

IT-procesautomatisering

Bij deze manier van automatiseren wordt software of scripts gebruikt om IT-taken en -processen te stroomlijnen. Het is een centraal onderdeel van digitale transformatie geworden; het bevordert flexibiliteit en stroomlijnt ingewikkelde workflows. Tools voor IT-procesautomatisering werken door het systeem te monitoren op vooraf gedefinieerde gebeurtenissen, zoals routinematige IT-taken, technische problemen of kwaadaardige activiteiten. Zodra de tool een gebeurtenis detecteert, start een geautomatiseerd werkschema en wordt de taak uitgevoerd of het probleem opgelost.

Een heleboel IT-taken kunnen worden geautomatiseerd, waaronder:

 •     Monitoring voor beveiliging
 •     SQL-query's schrijven
 •     DevOps-processen
 •     Cloud back-up
 •     Tickets voor een helpdesk
 •     Wachtwoordmanagement
 •     Cloud workload management
 •     Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
 •     Monitoring van bestanden en event logs
 •     Netwerk- en databasemanagement

Orkestratie, een geavanceerde vorm van IT-procesautomatisering, wordt ook steeds populairder. Orkestratie is het coördineren en managen van verschillende taken, systemen of applicaties tegelijk, wat resulteert in een enkel proces of workflow. Het wordt vaak gebruikt door DevOps-teams om time-to-market te versnellen, maar kan ook worden toegepast op de cloud, servers, containers, databases, incidentmanagement en nog veel meer.

Voorbeelden van oplossingen voor IT-procesautomatisering zijn Puppet, Ansible, Jenkins, Kubernetes, VMware, Darktrace en Selenium.

Industriële automatisering

Industriële automatisering gebruikt fysieke hardware, zoals machines en robotica. Het wordt veel gebruikt in fabrieken en magazijnen met als doel een efficiëntere massaproductie te bewerkstelligen of om complexe of gevaarlijke taken uit te voeren. Een voorbeeld van industriële automatisering is het gebruik van robotarmen in autofabrieken om auto's te lassen en te spuiten.

Er zijn drie categorieën industriële automatisering – vast, programmeerbaar en flexibel. Machines met vaste automatisering zijn geprogrammeerd om één taak uit te voeren. Dit kan soms inflexibel zijn, omdat er nieuwe machines moeten worden gekocht om een nieuwe taak te programmeren. Programmeerbare automatisering biedt meer flexibiliteit, doordat gebruikers nieuwe taken kunnen programmeren, als en wanneer dat nodig is. Het is gebruikelijk in de productie van batches, waar één batch bijvoorbeeld anders ontworpen is dan de volgende. Bij flexibele automatisering kunnen machines ook eenvoudig worden geherprogrammeerd, maar het heeft het extra voordeel van geen downtime tussen programma's en ondersteunt massaproductie zonder batches.

Voordelen van automatisering

De machines die tijdens de Industriële Revolutie werden gemaakt, veranderden het werk volledig, omdat ze werden gebouwd om menselijke arbeid te vervangen. Mensen werkten in fabrieken onder moeilijke omstandigheden. Ze bedienden machines die waren gebouwd om massaproductie te realiseren en de winst voor de fabriekseigenaar te maximaliseren. Deze verschuiving naar een industriële economie heeft diepgaande maatschappelijke veranderingen teweeggebracht, met gevolgen voor het gezin, gezondheid, huisvesting en vele andere aspecten van het dagelijks leven.

Terugkijkend op deze periode van verandering kan automatisering gemakkelijk angst inboezemen. Omdat technologieën als AI en robotica het vermogen hebben om net als mensen te denken en te bewegen, geloven sommigen dat de mens ooit overbodig zal worden. Maar hoewel automatisering zeker ontwrichtend is, brengt het veel positieve veranderingen met zich mee, die tot een veel betere toekomst voor ons allemaal zouden kunnen leiden.

Dit zijn enkele voordelen van automatisering:

 •     Verlaagt kosten, verhoogt efficiëntie en maakt snellere time-to-market mogelijk
 •     Verbetert de kwaliteit van goederen en diensten en verbetert daarmee de ervaring van de klant
 •     Vermindert tijdrovende of saaie taken, zodat personeel meer tijd krijgt om te innoveren
 •     Helpt bedrijven om complexe taken te voorspellen en uit te voeren, zoals in de gezondheidszorg
 •     Vervangt zware handmatige arbeid, die schadelijk is voor de gezondheid van mensen en vaak slecht betaald is
 •     Helpt bedrijven om gecompliceerde gegevens te begrijpen – essentieel wanneer de hoeveelheid gegevens toeneemt
 •     Creëert een nieuwe arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor onderhoud aan robots en voor AI-specialisten

OVHcloud en automatisering

Als provider van cloudoplossingen begrijpen we hoe we de kracht van automatisering kunnen benutten. Om u te helpen geautomatiseerde processen te bouwen en te orkestreren, bieden we een portfolio aan cloud-automatiseringstools voor de public cloud, inclusief Managed Kubernetes en Workflow Management.