DNS subdomein

Een subdomein aan mijn DNS toevoegen

Het DNS-configuratiebestand dat alle adressen beheert die aan een domein gekoppeld zijn, wordt ook wel Domain Name System zone (DNS) genoemd. U kunt bijvoorbeeld subdomeinen of de locatie van een e-mailserver instellen. Deze DNS-zone bestaat uit technische informatie, ook wel records genoemd, die de gegevens naar de gewenste bestemming routeren.

Door een subdomein op uw DNS te configureren kunt u het openstellen voor internetgebruikers. U kunt dit met één klik vanuit uw OVHcloud Control Panel doen door uw subdomein aan de map met de gewenste bestanden te koppelen.

subdomain visual

Wat is een DNS-subdomein?

Werking van een DNS

Elke computer of server die met internet verbonden is, heeft een IP-adres dat de toegang verschaft. De data die via het web worden verzonden, gebruiken dit adres om internetgebruikers met elkaar en met webservers, waar sites en applicaties worden gehost, te verbinden.

Wanneer u bijvoorbeeld een URL of een domeinnaam zoals "mydomain.ovh" invoert in de zoekbalk van uw browser, wordt uw verzoek verwerkt door een DNS-server die het geschreven adres omzet in een gecodeerd adres. Dit verschaft toegang tot de server en vervolgens tot de gewenste website.

Net zoals u in een adresboek het telefoonnummer van iemand vindt via zijn naam, zo vindt de DNS-server het IP-adres van de host van een site via de domeinnaam.

De handeling waarbij een URL in een IP-adres wordt omgezet, waarbij dus een DNS-verzoek wordt beantwoord, wordt DNS-resolutie genoemd. Zo kan uw browser een website tonen die zich op de externe hostingserver bevindt.

De DNS-resolutieservice, die toegang verschaft tot websites, is het kloppende hart van internet.

Soms moet u een specifiek adres voor een subdomein configureren. Het beheer van de specifieke DNS-parameters voor een domeinnaam is inbegrepen in onze webhostingpakketten.

Waarvoor dient een DNS-subdomein?

Binnen een domein kunt u één of meerdere subdomeinen aanmaken. Hiermee kunt u de indeling van uw website structureren of verschillende websites op dezelfde server groeperen. Het domein en de subdomeinen ervan maken standaard deel uit van dezelfde DNS-zone, wat betekent dat ze op dezelfde webserver worden gehost.

U kunt ook delegeringen aanmaken om een of meer subdomeinen om te leiden naar een andere server. Dit vertelt de DNS-server dat de bestanden en gegevens voor dit/deze subdomein(en) op een andere machine dan het hoofddomein zijn opgeslagen.

Voor een subdomein met uw online winkel kunt u bijvoorbeeld "shop.mydomain.ovh" kiezen. Hetzelfde geldt voor uw blog met "blog.mydomain.ovh". Bij een meertalige website bieden subdomeinen u ook de mogelijkheid om elke taal te tonen: "en.mywebsite.ovh", "fr.mywebsite.ovh", etc.

DNS-hiërarchie

Om een domeinnaam om te zetten in een IP-adres, baseert de DNS-dienst zich op een volledig gekwalificeerde domeinnaam (of FQDN voor “fully qualified domain name”).

De DNS-resolutieservice leest de volledige domeinnaam achterstevoren, van het laatste teken van de URL tot het subdomein-blok. De belangrijkste informatie is dus een punt aan het einde, de wortel genaamd, zoals hier: "mydomain.ovh.".

Deze punt is niet zichtbaar wanneer u op internet surft. Hiermee kan echter het beginpunt van de DNS-resolutie worden bepaald, oftewel de eerste server die bevraagd moet worden als men een IP-adres terug wil vinden.

Een domeinnaam bestaat namelijk uit verschillende delen, gescheiden door een punt, die elk een blok vormen. De DNS-hiërarchie bestaat uit het oplossen van elk van deze blokken, van het einde tot het begin, om het uiteindelijke adres van de website te verkrijgen.

Aan elke internetverbinding is een DNS-server gekoppeld, meestal die van een internetprovider (ISP) of een webhost. Achter deze DNS-server bevindt zich een back-upserver. Deze secundaire machine valt in bij een storing van de primaire server, wat een constante beschikbaarheid van de gehoste website garandeert. Het DHCP-protocol identificeert de primaire en secundaire DNS-servers van uw verbinding.

Vervolgens doen zich twee situaties voor.

 • De DNS-server kent uw domeinnaam al en lost onmiddellijk het IP-adres op. Dit is mogelijk dankzij een cachesysteem dat sneller werkt. Deze DNS-cache heeft een levensduur, genaamd Time to Live.
 • De informatie is niet bekend. De hoofdserver geeft de DNS-resolver de volgende informatie: het adres van de DNS-server voor het domein op het topniveau (TLD). Vervolgens stuurt de DNS-resolver de informatie verder door, tot aan de DNS-zone van het subdomein.

TLD verwijst naar de extensie van het domein, in ons geval ".ovh". Er zijn er honderden en er ontstaan regelmatig nieuwe. Deze extensies worden beheerd door 12 organisaties over de hele wereld.

De TLD-server is verantwoordelijk voor de IP-adressen die gekoppeld zijn aan de extensie van de domeinnaam (zoals ".com" of hier ".ovh"). Nadat de DNS-resolver het verzoek heeft ingediend, retourneert de TLD-server het IP-adres van de server met de domeinnaam: "mydomain.ovh".

In het geval van een subdomein moet de DNS-zone van het betreffende domein het laatste blok "support.mydomain.ovh" oplossen.

Met de DNS-hiërarchie kunnen recursieve servers van de DNS-service een volledige domeinnaam vinden door de informatie op te vragen en te ordenen.

Subdomeinen delegeren

Subdomeinen kunnen verwijzen naar dezelfde DNS-server als de bijbehorende domeinnaam of naar hun eigen DNS-zone.

Sommige webmasters maken namelijk een delegering van een DNS-subdomein aan om de laadtijd van bepaalde webpagina's of subdomeinen te verkorten. Dit deelt een server aan elk subdomein toe.

In dit type configuratie ontvangt de DNS-resolver de locatie van het gewenste subdomein van de server van het referentiedomein.

Als in ons voorbeeld een delegering is gepland voor de subdomeinen “support.mydomain.ovh” en "account.mydomain.ovh", dan zal de DNS-server van het domein "mydomain.ovh" de resolver omleiden naar de speciale DNS-zone van deze URL's.

Deze hiërarchische organisatie zorgt ervoor dat deze query's op internet snel worden opgelost. Dankzij de DNS-architectuur is informatie geclassificeerd en met hoge beschikbaarheid toegankelijk.

Use cases

DNS-beheer met een subdomeinconfiguratie is vooral nuttig voor:  

 • het hostingpakket van een website wijzigen zonder dat de weergave van de pagina's onderbroken wordt;
 • e-mails omleiden naar een nieuwe server of een nieuw e-mailplatform;
 • elk subdomein aan een specifieke directory koppelen;
 • de load van een site verdelen over verschillende servers;
 • de laadtijd van webpagina's korter maken;
 • de klant van een e-commerce website omleiden naar een beveiligd betaalplatform.

De rol van de cache in DNS-resolutie

Om latere verzoeken richting dezelfde domeinnaam te versnellen, slaan recursieve DNS-servers het bijbehorende IP-adres op (in een cache) gedurende een vooraf bepaalde periode. Deze Time to Live-parameter is standaard ingesteld op 1 uur.

Door het IP-adres en het DNS-record in een cache te plaatsen zal de pagina sneller geladen worden als er daarna weer verbinding wordt gelegd.

Configuratie van een subdomein

Hoe voeg ik een subdomein toe bij OVHcloud?

Subdomeinen kunnen bij verschillende OVHcloud-hostingpakketten worden aangemaakt. Afhankelijk van uw oplossing kunt u:

 • een subdomein maken en het naar uw OVHcloud-webhosting laten wijzen, met behulp van de multi-siteconfiguratie;
 • een subdomein maken en het naar een IP-adres laten wijzen via uw OVHcloud Control Panel, op het tabblad "DNS-zone".

Hoe wijzig ik een DNS-subdomein?

De DNS-configuratiebestanden voor domeinnamen of DNS-zones kunnen worden gewijzigd vanuit uw OVHcloud Control Panel.

Let op: als u een fout maakt in uw DNS-configuratie, dan kan uw website of e-mail ontoegankelijk worden. Lees voordat u wijzigingen aanbrengt de volledige documentatie over het bewerken van DNS-zones.

Een subdomein op mijn DNS aanmaken

Voor het optimaliseren van de webhosting van een domein zijn twee strategieën mogelijk:

 • verschillende websites met behulp van subdomeinen op dezelfde DNS-zone centraliseren om uw bandbreedtequota te delen bij weinig dataverkeer;
 • bepaalde subdomeinen naar verschillende directories en servers delegeren om de reactietijd van pagina's te versnellen als het dataverkeer toeneemt.

Hoe stel ik een DNS-subdomein in voor een site met een CDN

Om een subdomein op uw DNS-server in te stellen, moet u het Content Delivery Network (CDN) configureren vanaf uw OVHcloud Control Panel.

Limieten van DNS-subdomeinen

De maximale diepte van subdomeinen wordt bepaald door het aantal tekens dat door webservers wordt ondersteund, d.w.z. 253 tekens, inclusief de uiteindelijke punt. Elk label (of subdomein-blok) kan tussen 2 en 63 tekens bevatten, tot een maximum van 127 DNS-subdomeinen.

U kunt dus een subdomein als "support.hebergement.account.mydomain.ovh" configureren op een ander IP-adres dan de primaire domeinnaam en de vorige subdomeinen.

Alle DNS-subdomeinen van een domeinnaam vinden

Als technisch contact of beheerder van een OVHcloud-domeinnaam kunt u de bijbehorende DNS-subdomeinen bekijken op het tabblad "Multisite" van uw Control Panel.

Als uw domeinnaam niet bij OVHcloud is geregistreerd, kunt u de organische zoekfunctie Semrush of de DNSdumpster-service gebruiken.

 

Neem contact op met de technische support van OVHcloud als u vragen heeft over uw webhostingoplossing of het gebruik van uw Control Panel.