OVHcloud Deals


Ontdek onze beperkte editie dedicated servers

Special offers

Dedicated servers

Beperkte edities

Bij OVHcloud bent u met onze expertise van de bare-metal wereld in goede handen. Profiteer van een breed scala aan servers voor alles wat u nodig heeft!

Dedicated Illustration

Beperkte edities

Bij OVHcloud bent u met onze expertise van de bare-metal wereld in goede handen. Profiteer van een breed scala aan servers voor alles wat u nodig heeft!

Dedicated Illustration
Rise-LE-1

Beperkte editie

Met of zonder looptijd

 

Intel Xeon-E 2274G
4c/8t - 4 GHz/4,9 GHz
2 x 480 GB SSD SATA Soft RAID + 2 x 8 TB HDD SATA Soft RAID
32 GB DDR4 ECC 2666 MHz
500 Mbps publieke bandbreedte

Vanaf: € 42,74 excl. btw/maand of € 51,72 incl. btw/maand
Rise-LE-2

Beperkte editie

Met of zonder looptijd

 

Intel Xeon E5-2680v4
14c/28t - 2,4 GHz/3,3 GHz
2 x 1,92 TB SSD SATA Soft RAID
64 GB DDR4 ECC 2400 MHz
500 Mbps publieke bandbreedte

Vanaf: € 71,24 excl. btw/maand of € 86,20 incl. btw/maand
Advance-LE

Beperkte editie

Met of zonder looptijd

 

Intel Xeon Gold 6242R
20c/40t - 3,1 GHz/4,1 GHz
2 x 3,84 TB SSD SATA Soft RAID
256 GB DDR4 ECC 2933 MHz
1 Gbps van publieke bandbreedte

Vanaf: € 189,99 excl. btw/maand of € 229,89 incl. btw/maand
SYS-LE

Beperkte editie

Met of zonder looptijd

 

Intel Xeon-D 2141I
8c/16t - 2,2 GHz/3 GHz
2 x 480 GB SSD SATA Soft RAID + 2 x 8 TB HDD SATA Soft RAID
32 GB DDR4 ECC 2133 MHz
250 Mbps publieke bandbreedte

€ 44,99 excl. btw/maand of € 54,44 incl. btw/maand
SOLD OUT
KS-LE

Beperkte editie

Met of zonder looptijd
 

Intel Xeon E3-1245v2
4c/8t - 3,4 GHz/3,8 GHz
2 x 480 GB SSD SATA Soft RAID
16 GB DDR3  1333 MHz
100 Mbps publieke bandbreedte

€ 12,99 excl. btw/maand of € 15,72 incl. btw/maand
ADV-1 Mumbai

Aanbieding India Discovery

De aanbieding geldt alleen voor het datacenter van Mumbai en is beperkt tot de eerste 300 bestellingen

 

Intel Xeon-E 2386G
6c/12t - 3,5 GHz/4,7 GHz
Van 2 x 512 GB SSD NVMe Soft RAID tot 4 x 3,84 TB SSD NVMe Soft RAID
Van 32 GB DDR4 ECC tot 128 GB DDR4 ECC Van 3200 MHz tot 2933 MHz
Van 1 Gbps - Beperkt verkeer 25 TB tot 1 Gbps gegarandeerd bandbreedte

Vanaf:€ 99,99 € 54,99 excl. btw/maand of € 66,54 incl. btw/maand

* Wettelijke vermeldingen: laagste prijs (excl. btw) op de OVHcloud-website in de afgelopen 30 dagen.

Dedicated servers

Rise-LE-1 / Rise-LE-2:

Aanbieding beschikbaar vanaf 23 mei 2023, 14.00 uur tot 06 juni 2023, 14.00 uur (Midden-Europese tijd). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde server. In geval van een geschil geldt het tijdstip waarop de bestelling door OVHcloud werd geregistreerd. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

Advance-LE:
Aanbieding beschikbaar vanaf 23 mei 2023, 14.00 uur tot 06 juni 2023, 14.00 uur (Midden-Europese tijd). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde server. In geval van een geschil geldt het tijdstip waarop de bestelling door OVHcloud werd geregistreerd. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

SYS-LE:

Aanbieding beschikbaar vanaf 23 mei 2023, 14.00 uur tot 06 juni 2023, 14.00 uur (Midden-Europese tijd). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde server. In geval van een geschil geldt het tijdstip waarop de bestelling door OVHcloud werd geregistreerd. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

KS-LE:
Aanbieding beschikbaar vanaf 23 mei 2023, 14.00 uur tot 06 juni 2023, 14.00 uur (Midden-Europese tijd). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde server. In geval van een geschil geldt het tijdstip waarop de bestelling door OVHcloud werd geregistreerd. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

Advance-1 (Mumbai):
De aanbieding biedt een korting van 44% op de huurprijs van een dedicated server ADV-1, die zich in het datacenter in India (Mumbai) bevindt, op de basisconfiguraties, exclusief extra opties. Aanbieding geldig voor alle nieuwe bestellingen (exclusief verlengingen) geplaatst 23 mei 2023, 14.00 uur tot06 juni 2023, 14.00 uur (Midden-Europese tijd). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde server. In geval van een geschil geldt het tijdstip waarop de bestelling door OVHcloud werd geregistreerd. Het speciale tarief is geldig tot de service wordt opgezegd. Aanbieding beperkt tot de eerste 300 bestelde servers.

Public Cloud

Aanbieding "Public Cloud Free Trial"

De beperkte aanbieding “Public Cloud Free Trial” is van toepassing op de implementatie en het gebruik van een eerste project binnen een Public Cloud-service (elke klant, nieuw of niet, kan gebruikmaken van deze aanbieding als hij in het verleden nog geen Public Cloud-project heeft gemaakt, ongeacht of het nog van kracht is). Deze aanbieding kan worden geactiveerd vanaf 1 juli 2022 00.00 uur (Midden-Europese tijd). De coupon moet worden geactiveerd wanneer het eerste Public Cloud-project van de eigenaar wordt aangemaakt. De coupon is alleen geldig voor het aankopen van door OVHcloud geleverde dienstverleningen, rechtstreeks bij OVHcloud via de website en alleen voor Public Cloud-services, in alle beschikbare Public Cloud-regio's, met uitzondering van gratis aanbiedingen (met name diensten in een gratis bètatest). Deze coupon kan niet worden gebruikt in combinatie met andere lopende aanbiedingen die van toepassing zijn op de betrokken diensten, waaronder de aanbieding “Public Cloud Free Trial”. De coupon is van toepassing op de standaard openbare tarieven (zoals gepubliceerd op de OVHcloud-website) waar geen korting op is toegepast. De couponwaarde wordt uitgedrukt in de valuta exclusief belastingen, die openbaar wordt weergegeven voor de markt/het land waaraan het voor de coupon gebruikte Public Cloud-contract is gekoppeld en kan alleen worden gebruikt om diensten in dezelfde valuta te gebruiken. De coupon is geldig voor het verbruik van diensten die gewoonlijk beschikbaar zijn op de markt waaraan de gebruikte NIC gekoppeld is. De coupon wordt toegewezen aan een specifieke natuurlijke of rechtspersoon die al een OVHcloud-klantaccount heeft. De coupon is gekoppeld aan diens OVHcloud-NIC (uniek ID; indien de natuurlijke of rechtspersoon meerdere NIC's heeft, is de coupon gekoppeld aan één enkele NIC; de gekoppelde NIC kan niet gewijzigd worden en kan niet meerdere coupons gebruiken). Eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon kan slechts één coupon gebruiken, zelfs als die persoon over verschillende NIC's beschikt. Indien de coupon wordt gebruikt door een andere NIC dan de NIC waaraan de coupon is gekoppeld, dan behoudt OVHcloud zich het recht voor de diensten die op deze manier zijn verkregen, van rechtswege te annuleren of te beëindigen, zonder dat daar een gerechtelijke bepaling of schadevergoeding tegenover staat en zonder de coupon opnieuw uit te geven. Het gebruik van de coupon is onderworpen aan de volledige aanvaarding van de onderhavige voorwaarden en de op de verkregen diensten toepasselijke Algemene en Specifieke Voorwaarden, die op de site van OVHcloud beschikbaar zijn. Bij wijze van uitzondering maken de uit deze coupon voortvloeiende bedragen geen deel uit van de grondslag voor het maandelijks bedrag van de diensten, die in het kader van de serviceniveaus (SLA) en de bijbehorende schadevergoedingen worden gebruikt. Dit betekent dat als de couponhouder in een bepaalde maand een bedrag verbruikt dat lager is dan of gelijk is aan het bedrag van de coupon, er geen schadevergoeding wordt betaald als een SLA in het kader van de dienst niet wordt nagekomen. Als de couponhouder echter een hoger bedrag verbruikt, worden alleen de bedragen die bovenop de coupon zijn betaald, meegenomen bij de berekening van de schadevergoedingen. De coupon is niet uitwisselbaar, niet restitueerbaar en niet wederverkoopbaar, zelfs niet gedeeltelijk. De coupon kan niet kosteloos of tegen betaling aan een derde worden overgedragen, verkocht of gegeven (het is niet overdraagbaar tussen afzonderlijke rechtspersonen van dezelfde ondernemingsgroep). De coupon kan slechts voor één Public Cloud-project worden gebruikt, maar kan in een of meer keren voor dit project gebruikt worden, zo nodig samen met een andere betaalmethode, totdat het saldo opgebruikt is of de geldigheidsduur van de coupon verlopen is. Om deze coupon te gebruiken, moet de houder een geldige betaalmethode geregistreerd hebben in zijn OVHcloud-account. Zodra de coupon is geactiveerd in het klantaccount van de couponhouder, is deze gedurende een (1) maand geldig en wordt deze automatisch afgetrokken van de facturen voor het Public Cloud-project waarvoor de coupon is geactiveerd. De coupon is niet vervangbaar in geval van verlies, diefstal, vernietiging, het verstrijken van de geldigheid of frauduleus gebruik. Daarnaast behoudt OVHcloud zich het recht voor om, in het geval van het niet naleven van de onderhavige voorwaarden of van frauduleus gebruik (met name het gebruik van meerdere coupons voor één persoon), de diensten die zijn aangeschaft met de coupons te beëindigen en/of de coupons te annuleren. De houder is daarbij hoe dan ook jegens OVHcloud de volledige betaling verschuldigd van de voor de verbruikte diensten geldende bedragen, met inbegrip van het bedrag van de coupon(s), onverminderd de schadevergoeding die OVHcloud kan eisen. Binnen de grenzen van wat is toegestaan door de geldende wetgeving, is de verantwoordelijkheid van OVHcloud voor deze aanbieding beperkt tot het bedrag van de coupon. De coupons worden opgesteld en afgegeven door de Gelieerde ondernemingen van de OVH Groupe SA (537 407 926 RCS Lille Métropole, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk), afhankelijk van het bedrijf van de OVHcloud-Groep waar de houder de Public Cloud-service met de coupon afneemt (deze entiteit wordt hier “OVHcloud” genoemd). Binnen het kader van de onderhavige voorwaarden zijn de "Gelieerde" ondernemingen alle ondernemingen die OVH Groupe SA controleert, welke OVH Groupe SA controleren of waarmee OVH Groupe SA zich samen onder gemeenschappelijke controle van een derde entiteit bevindt. Het begrip controle wordt in de zin van artikel L233-3 van de Franse “code de commerce” (handelswetboek) verstaan, aangezien de zeggenschap direct of indirect kan zijn. Daarnaast wordt de "OVHcloud-Groep" gedefinieerd als de onderneming OVH Groupe SA en al haar Gelieerde ondernemingen. Het Franse recht is op deze voorwaarden van toepassing en geschillen die niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen, vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Wat zijn eigenlijk deze Deals van OVHcloud?
We hebben regelmatig aanbiedingen, zodat u onze oplossingen kunt ontdekken en testen. Of u nu wilt beginnen met een dedicated server met korting, wilt profiteren van een geweldige aanbieding op onze VPS’en of uw domeinnaam voor een lage prijs wilt kopen, OVHcloud Deals bieden vele voordelen.

Hoe kunt u optimaal profiteren van de uitverkoop van OVHcloud?
Tijdens de uitverkoop gaat u naar onze website ovhcloud.com om de aanbiedingen te ontdekken en er gebruik van te maken! Bent u geïnteresseerd in een oplossing? Kijk dan of er een aanbieding voor geldt, bijvoorbeeld om te profiteren van kwijtgescholden kosten of korting op uw huur/abonnement. Tot slot: aangezien sommige voorraden beperkt zijn, kunt u het beste van tevoren bepalen wat u nodig heeft. Zo weet u welke aanbieding voor u geschikt is en loopt u deze niet mis.

Wanneer zijn de volgende aanbiedingen bij OVHcloud?
De aanbiedingen voor OVHcloud-oplossingen keren regelmatig terug op onze website. Blijf op nieuwe aanbiedingen letten tijdens Deals, Black Friday en andere kortingsmomenten gedurende de rest van het jaar. Controleer ook uw mailbox: u ontvangt een bericht over een uitverkoop, zodat u onze uitzonderlijke kortingen nooit hoeft mis te lopen. Tot slot kunt u informatie over toekomstige OVHcloud Deals op onze sociale netwerken vinden.

Voor welke oplossingen geldt de uitverkoop?
Voor het merendeel van onze productlijnen gelden aanbiedingen tijdens de uitverkoop van OVHcloud. Profiteer van kortingen bij aanbiedingen voor domeinnamen, webhosting, Bare Metal dedicated servers, maar ook op VPS’en en op Public Cloud. Er is voor elke toepassing wat wils, met speciale tarieven, waarmee u de kwaliteit van onze web- en cloudoplossingen kunt ontdekken of herontdekken.

Antwoord op uw vragen

Hoe kies ik mijn webhosting tijdens de Deals?

Ook al wacht u tot het juiste moment om te beginnen, bijvoorbeeld een aanbieding op webhosting, dan nog kunt u al van tevoren bepalen welk product voor u het beste is. Om u hierbij te helpen, hebben we verschillende reeksen ontwikkeld, die elk gericht zijn op een bepaald type gebruik. Of u nu een persoonlijk blog, een zakelijke website of een e-commerce winkel wilt maken, er is altijd een geschikte webhosting. Tijdens de uitverkoop kunt u ook van een aanbieding op een domeinnaam profiteren, zodat u nog meer bespaart.

Welke dedicated server is geschikt voor u?

Het kiezen van een dedicated server kan ingewikkeld lijken, maar het hangt grotendeels af van het voorgenomen gebruik. Door de eisen voor uw project te definiëren en vervolgens de benodigde resources en services te bepalen, kunt u een gerichte keuze maken. Misschien is een aanbieding op een dedicated server het juiste moment om te beginnen! Bekijk onze verschillende reeksen dedicated servers, ontworpen voor infrastructuur, opslag, zware rekentaken en zelfs games.

Hoe kies ik tussen een VPS en webhosting?

Om te weten welke oplossing het geschiktst is voor u, moet u weten waarin ze verschillen. Webhosting biedt u een omgeving die geschikt is voor het implementeren van bijvoorbeeld een website of een site voor e-commerce, samen met de essentiële diensten die dit met zich meebrengt. Door een of meer domeinnamen, SSL, e-mailaccounts en nog andere — inbegrepen of optionele — functies te koppelen, kunt u dit optimaal laten functioneren. Deze oplossing is ideaal als u weinig of geen kennis heeft van aspecten als ontwikkelen voor het web en/of het beheer van servers of netwerken.

Een VPS is daarentegen eerder gericht op een gebruiker met meer ervaring. Deze moet voldoende weten van beheer, van het installeren van een besturingssysteem, het dagelijkse onderhoud van de server, maar ook van websites en van de geïnstalleerde applicaties. Een VPS biedt u enorm veel vrijheid qua beheer en qua programmeertalen die u wilt gebruiken. Kortom, webhosting is ideaal voor het hosten van een website zonder enige specifieke kennis. Een VPS biedt een gevorderde gebruik(st)er volledige vrijheid. De VPS-aanbiedingen zijn een prachtige kans voor iedereen die zelf een goedkope server wil gaan beheren. Wilt u meer weten? Ga naar onze speciale VPS-pagina.

Hoe kan ik beginnen Public Cloud te gebruiken?

Wilt u uw project starten op de openbare cloud van OVHcloud? Niets is eenvoudiger met onze complete Public Cloud-oplossing. Begin meteen en profiteer zelfs van een gratis proefperiode!

Is er een prijsverschil tussen de public cloud en de private cloud?

Bij OVHcloud worden de oplossingen voor openbare cloud en privécloud respectievelijk Public Cloud en Hosted Private Cloud genoemd. Deze op software-orkestratie gebaseerde services maken het mogelijk om resources on demand te gebruiken. Public Cloud is gebaseerd op OpenStack en een gedeelde infrastructuur. De facturen zijn naargelang het verbruik, voor een continue ondersteuning van uw workload of voor ad hoc gebruik. Hosted Private Cloud is een zogenaamde dedicated oplossing, waarbij de infrastructuur is afgeschermd voor nog meer veiligheid. U bent de enige gebruiker van de service en het hele systeem is gevirtualiseerd met VMware. U bent zo gezegd administrator van het cluster en van de infrastructuur.