Aanvraagformulier contactgegevens voor een bij OVHcloud geregistreerd domein

Aanvraagformulier contactgegevens voor een bij OVHcloud geregistreerd domein

Vanwege recente wijzigingen in privacywetgeving kan het e-mailadres van contactpersonen voor een domein (domeinnaamhouder, administratief contact, enzovoorts) niet worden gedeeld. Gebruik het onderstaande formulier om een e-mail te sturen naar het opgeslagen adres voor het betreffende domein.

Opmerking: Na verzending kunnen we niet garanderen dat de contactpersoon op uw verzoek zal reageren.

Contactgegevens

Met dit formulier kunt u een bericht versturen naar een van de contactpersonen van een bij OVHcloud geregistreerde domeinnaam. Uw bericht wordt verstuurd naar het door de domeinnaamhouder aan OVHcloud verstrekte e-mailadres. Omdat de werking van elektronische communicatienetwerken en -oplossingen niet gegarandeerd is, is het mogelijk dat de ontvanger uw bericht niet zal ontvangen. Als u geen antwoord op uw bericht ontvangt, volg dan de geschillenbeslechtingsprocedures van het betreffende register met domeinnamen.

De in dit formulier ingevulde informatie wordt alleen maar door OVHcloud verzameld en gebruikt om uw bericht naar de contactpersoon voor de betreffende domeinnaam te versturen. Uw e-mailadres en de metadata die worden gebruikt om uw bericht te verzenden (zoals de datum en het tijdstip van verzending, het type contactpersoon, het domein) worden gedurende één jaar opgeslagen. Deze kunnen worden gebruikt in geval van rechtszaken of geschillen en kunnen op verzoek aan de autoriteiten worden verstrekt.

U heeft het recht de hierboven vermelde persoonsgegevens op te vragen door middel van het hiertoe verstrekte formulier op de OVHcloud-website of per post naar: OVH SAS, Data Protection Officer, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.