Wat is edge computing?


Bij edge computing worden rekenkracht en gegevensopslag dichtbij de bron geplaatst waar gegevens worden gegenereerd. Dit betekent dat er minder processen in de cloud hoeven plaats te vinden, wat problemen met datacommunicatie over lange afstand en latency voorkomt. De grootste voordelen zijn betere beschikbaarheid en kortere tijden voor gegevensoverdracht.

Edge computing is anders dan het traditionele rekenmodel voor het verwerken en analyseren van gegevens in een gecentraliseerd datacenter — in de cloud of op een eigen locatie van een bedrijf — omdat de gegevens worden verwerkt aan de “rand” van het netwerk.

idc infobrief hero image cloud database campaign

Waarom edge computing steeds meer gebruikt wordt

Edge computing is steeds belangrijker geworden, omdat de hoeveelheid gegevens in een fenomenaal tempo blijft groeien. Deze toename in data is voor een groot deel veroorzaakt door sensorgegevens die verzameld worden door Internet of Things (IoT)-apparaten. Edge computing biedt de mogelijkheid om vrijwel realtime gegevens te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Het kan ook allerlei onnodige gegevens wegfilteren, zodat alleen de essentiële informatie naar een datacentrum verzonden wordt.

De prestaties van applicaties als augmented reality (AR) en virtual reality (VR), maar ook machine learning (ML) en artificiële intelligentie (AI), worden beter door het verwerken van gegevens aan de “edge”. Edge computing maakt het ook mogelijk gegevens op ver weg gelegen locaties te gebruiken en kan zorgen voor betere compliance, omdat gegevens bij de bron blijven. Door het LAN (Local Area Network) voor gegevensverwerking en -opslag te gebruiken, hoeven er ook minder gegevens naar de cloud verzonden te worden, waardoor de operationele kosten lager worden.

Hoewel gegevens aan de “edge” houden als efficiënter wordt gezien dan ze naar de cloud of een datacenter te streamen, moeten alle gegevens die aan de “edge” blijven nog steeds veilig zijn. Er moet een beleid voor gegevensencryptie zijn om alle gegevens die worden gestreamd en opgeslagen te beschermen tegen diefstal of cyberaanvallen. Het handhaven van goede beveiligingsprocedures is uitermate belangrijk voor succesvolle dataverwerking aan de “edge”.

In zijn antwoord op wat edge computing is, beschrijft onderzoeksanalist Gartner het als "onderdeel van een topologie voor “distributed computing” waarin informatieverwerking zich dichtbij de “edge” bevindt — waar dingen en mensen die informatie produceren of consumeren". Distributed computing is niets nieuws en wordt al tientallen jaren gebruikt, bijvoorbeeld door bedrijven met afgelegen vestigingen, waar het gebruik van gecentraliseerde IT niet zinvol is.

Het werken met het traditionele model om gegevens via internet naar een centraal datacenter over te zetten wordt tegenwoordig gezien als onverstandig, nu moderne bedrijven sneller inzichten nodig hebben om besluitvormers te informeren. Het traditionele internet is simpelweg niet ontworpen om het dataverkeer te verwerken dat bedrijven in de toekomst nodig zullen hebben. Internet kan ook last ondervinden van stroomonderbrekingen die tot downtime leiden. Dit veroorzaakt vertragingen, niet werkende verbindingen en uiteindelijk minder winst.

Iedere oplossing aan de “edge” moet twee verschillende typen gegevens verwerken. Het eerste type zijn systeemgegevens die bedrijfsactiviteiten ondersteunen en die meestal worden opgeslagen in kleinere relationele databases dan die in een on-premises datacenter of in de cloud. Het tweede type gegevens zijn gebruikersgegevens. Het overgrote deel van de gegevens die aan de “edge” worden verwerkt, wordt gegenereerd door sensoren. Hiervoor is lokale verwerking efficiënter. Naast deze sensorgegevens moeten organisaties een toenemend aantal verbonden apparaten managen — zoals smartphones en laptops — die beter aan te sturen zijn met een edge-computingmodel.

Edge computing is echt een aanvulling op het gecentraliseerde computermodel, dat geschikter is voor het verwerken van workloads die veel rekenkracht vergen. Edge is geschikter voor realtime verwerking en voor het sneller genereren van inzichten. Bovendien kan edge computing ook helpen de last op het internet te verminderen door simpelweg de gegevensverwerking dichtbij de gegevensbron te houden, waardoor minder opstoppingen ontstaan. IDC voorspelt dat in 2023 meer dan de helft van de nieuwe IT-infrastructuur van ondernemingen en niet in het datacenter.

De problemen die edge computing kan oplossen

De implementatie van edge computing kan meerdere problemen oplossen die veel organisaties kunnen afremmen. Het kan enorm veel voordelen voor bedrijven opleveren.

Vermindert latency

Gegevens verwerken dicht bij waar ze geproduceerd worden, vergt veel minder tijd dan die gegevens naar een verder weg gelegen datacentrum verzenden. Stroomonderbrekingen en overbelaste netwerken kunnen latency verhogen en realtime analyses vertragen. Draadloze netwerken werken het effectiefst met een reeds geïnstalleerde edge-infrastructuur.

Verhoogt de resilience van het bedrijf

Edge services kunnen organisaties helpen allerlei problemen te overwinnen, zoals ongeplande downtime veroorzaakt door een onbeschikbaar internet. Door gegevens op één enkele plek te houden kunnen bedrijven beter waarborgen dat verbindingen veilig zijn en dat het bedrijf beter presteert. Dit kan simpelweg door gegevens binnen de muren van het bedrijf te houden. Hierdoor kan de gebruikerservaring verbeteren door bijvoorbeeld rich content, zoals video, te leveren vanaf een plek dichtbij de bestemming.

Gegevenssoevereiniteit verbeteren

Het is voor veel bedrijven problematisch als gegevens van regio veranderen en over nationale grenzen heen gaan. Problemen met gegevenssoevereiniteit kunnen worden opgelost door gegevens dichtbij de bron te verwerken en daar te houden. In de gezondheidszorg kunnen dit gevoelige patiëntendossiers of videogegevens zijn, maar bijvoorbeeld ook alle informatie waarmee een individu identificeerbaar is. Het helpt ook om naleving te garanderen, zoals voor de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit gebeurt door data aan de “edge” te verwerken en anoniem te maken, voordat ze naar de cloud of het centrale datacenter verzonden worden.

Beperkt opstoppingen

IoT-sensoren leiden alleen maar tot de noodzaak nog meer gegevens te verplaatsen en te verwerken. In het tijdperk van cloud computing en streamingdiensten presteert het internet voorlopig voldoende. Als we data toevoegen van miljarden en miljarden apparaten, dan zal dat een enorme druk uitoefenen op de wereldwijde internetinfrastructuur. IDC voorspelt dat er in 2025 175 triljoen gigabytes , een bijna onvoorstelbare hoeveelheid. Edge computing zal 90 procent van die gegevens vertegenwoordigen. Ernstige verstoppingen op internet kunnen eenvoudig worden vermeden met edge computing.

Waar wordt edge computing voor gebruikt?

Er zijn vele gevarieerde toepassingen voor edge computing waarbij realtime inzichten aanzienlijke voordelen kunnen opleveren voor allerlei essentiële onderdelen van een bedrijf. Het kan bijvoorbeeld voorspellende analytics in een productieomgeving betreffen, waar goed onderhoud van de fabrieksapparatuur continue output mogelijk maakt. In logistiek kan “computer vision” of videoanalyse aan de “edge” in distributiecentra op de verpakkingslijn worden gebruikt. Pakketten kunnen direct worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze de juiste producten bevatten, zodat er geen fouten in de bestellingen optreden.

Edge computing heeft allerlei mogelijkheden en wordt enthousiast ontvangen bij bedrijven, lokale overheden, landbouw en andere sectoren. Dit zijn enkele voorbeelden van edge computing.

Transport
Zelfrijdende auto's moeten bewijzen dat ze veilig zijn voor zowel passagiers als voetgangers. Dit vereist realtime gegevensverwerking van tot wel 20 terabyte aan gegevens, die elk autonoom voertuig in één enkele dag moet verwerken. Dit omvat omstandigheden op de wegen, het verkeer en het weer, maar ook informatie over snelheid en natuurlijk locatie. Het verzenden van deze gegevens naar een ver verwijderd datacentrum zou de analyse ervan vertragen en ernstige gevolgen voor de veiligheid hebben. Edge computing helpt zelfrijdende voertuigen sneller gegevens te verwerken en dit idee sneller werkelijkheid te maken.

Fabrieken
Minder productiviteit betekent bij fabrieken minder winst. Het analyseren van data aan de “edge” kan belangrijke gevolgen hebben voor het perfectioneren van productieprocessen. Inzicht verkrijgen in niveaus van operationele effectiviteit, door gegevens te gebruiken die door sensoren over de volledige productielijn worden verzameld, kan helpen om verbeterpunten te identificeren. Sensoren kunnen voorspellende analytics uitvoeren door de conditie van machines en de werking van installaties te controleren. Bovendien kunnen onderwerpen als voorraadbeheer en veiligheid van werknemers worden bewaakt om de productie efficiënt en zonder risico te houden.

Landbouw
In een wereld van eindige natuurlijke hulpbronnen en onvoorspelbaar weer kunnen sensoren worden gebruikt om de vochtigheidsgraad van de bodem en het gehalte aan voedingsstoffen te bewaken. Met behulp van sensorgegevens kunnen boeren de optimale oogsttijd nauwkeurig voorspellen en zo een maximale opbrengst behalen. Drones kunnen gewassen monitoren om te controleren op ziektes of ongedierte. Sensoren kunnen helpen patronen in het weer te voorspellen, waardoor boeren hun gewassen beter kunnen beschermen tegen overstromingen of bosbranden. Over het algemeen kan dit type slimme landbouw helpen om efficiënter te gaan werken, operationele kosten te verlagen en boeren veel meer controle te bieden.

Gezondheidszorg
In de zorg worden voortdurend gegevens gegenereerd. Scans van medische apparaten, zoals ultrasone beelden, hartbewaking en draagbare apparaten, kunnen grote hoeveelheden gegevens genereren. In plaats van deze naar een centrale gegevensopslag te verzenden, kunnen ze aan de “edge” worden verwerkt en geanalyseerd. Medische experts kunnen realtime resultaten krijgen en sneller diagnoses stellen, waardoor er minder nieuwe afspraken hoeven te worden gemaakt en de wachtlijsten korter worden. Chirurgie met behulp van robots wordt veiliger gemaakt met gegevens die op locatie worden verwerkt in plaats van ze naar een datacenter ver weg te verzenden.

Smart cities
Stel u een wereld voor waar parkeren gemakkelijk is, geen overvolle vuilnisbakken zijn en misdaad onder controle is. De slimme stad kan dit dichter bij de realiteit brengen met edge analytics. IoT-apparaten kunnen worden gebruikt om belangrijke services te ondersteunen. De straatverlichting kan worden bewaakt, zodat de mensen zich ’s nachts veilig voelen op straat. Toezicht houden op het verkeer en de toestand op de wegen kan opstoppingen verminderen of stadsbewoners beschermen tegen ongelukken. Omgevingssensoren kunnen worden ingezet om het energieverbruik te verminderen.

En nog veel meer

5G/WiFi 6 en edge computing

De toekomst van edge computing is nauw verbonden met de opkomst van 5G-telefonie en WiFi 6-netwerken. Dit geeft een nieuwe impuls aan edge computing met de belofte van veel hogere gegevenssnelheden en vrijwel realtime analyses. Vele industriële vestigingen gebruiken al 4G en WiFi, wat betekent dat bestaande netwerken gemakkelijk kunnen worden geüpgraded in plaats van vanaf nul te moeten beginnen. Gegevensverwerking aan de “edge” laten plaatsvinden is van cruciaal belang voor ML en AI, maar ook voor het ondersteunen van op AR/VR-gebaseerde processen.

Cloud computing versus edge computing

Het is belangrijk om te vermelden dat edge computing de cloud aanvult. Edge computing levert niet de voordelen die bedrijven door het gebruik van de cloud kunnen behalen. Met clouddiensten kunnen organisaties hun infrastructuur wereldwijd uitbreiden en tevens alleen waar nodig rekenresources voor zware workloads inschakelen. De cloud vermindert de noodzaak om in dure IT-hardware te investeren en verlaagt de beheerkosten. Edge computing zal naar verwachting groeien en cloudnetwerken aanvullen bij toepassingen waarbij gegevensverwerking ver weg van het centrale netwerk nodig is.

OVHcloud en edge computing

OVHcloud kan 20 jaar ervaring met datacenters bieden om daarmee de toekomst van edge computing te ondersteunen. Ons Data Center as a Service levert een on-premises, vooraf geïntegreerd cloudsysteem met een breed scala aan DCaaS-,IaaS- en PaaS-services.

Organisaties kunnen OVHcloud-producten binnen hun eigen datacenteromgeving gebruiken om volledige gegevenssoevereiniteit met lagere operationele kosten en lagere kapitaalinvesteringen mogelijk te maken, maar daarnaast ook te beschikken over de allernieuwste hardware.