Hoe installeer je Valheim met LinuxGSM op Ubuntu 22.04?


Een Valheim-server met LinuxGSM op Ubuntu 22.04 installeren

Hoe installeer je een Valheim-server met LinuxGSM op Ubuntu 22.04

Valheim Titel

In deze tutorial leert u hoe u een Valheim-gameserver installeert en configureert op Ubuntu 22.04 met LinuxGSM.

Valheim is een rauwe ontdekkings- en survivalgame voor 1 tot 10 spelers die zich afspeelt in een procedureel gegenereerde vijandige wereld, geïnspireerd door de vikingcultuur. Vecht, bouw, en verover uw weg naar een saga die de goedkeuring van Odin waardig is!

LinuxGSM is een opdrachtregeltool om Linux dedicated gameservers snel en eenvoudig te implementeren en te beheren.

 

Vereisten

Deze tutorial vereist:

 • Een Ubuntu 22.04 Jammy Linux-server
 • Toegang tot de server als een niet-root-gebruiker met sudo-rechten
 • Basiskennis van de Linux CLI en de vim teksteditor

Verbinding leggen met de server

Leg via ssh verbinding met de externe server als een niet-root-gebruiker met sudo-rechten.

In dit voorbeeld is de servernaam lgsm-host en is de gebruiker ubuntu.

Console

 

Installatie

Schakel ondersteuning voor 32-bits architectuur in en update package index en systempackages met behulp van de volgende opdrachten:

sudo dpkg --add-architecture i386 packages sudo apt update

apt update result

Installeer dependencies en Steam

sudo apt install curl wget file tar bzip2 gzip unzip bsdmainutils python3 util-linux ca-certificates binutils bc jq tmux netcat lib32gcc-s1 lib32stdc++6 libsdl2-2.0-0:i386 steamcmd libc6-dev

Accepteer licenties en het herstarten van services, als dit gevraagd wordt.

apt update result

apt update result

apt update result

 

GameDig

GameDig is een extra module. Deze vervangt de standaard querymodule van LinuxGSM, die het gebruik controleert. Naast het controleren of de gameserver online is, biedt deze spelers ook live details van de game, inclusief kaarten. Met deze module kan ./gameserver live informatie weergeven.

Node.js installeren

GameDig vereist Node.js, een runtime-omgeving voor JavaScript.

Installeer Node.js met dit commando:

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash - sudo apt update && sudo apt install -y nodejs

Als dit gevraagd wordt, selecteer dan OK en druk op ENTER om verder te gaan:

reload services

GameDig installeren

Installeer GameDig met dit commando:

sudo npm install gamedig -g

Het is aan te raden het npm-pakket bij te werken. Dat gebeurt als volgt:

sudo npm install -g npm@8.9.0

Creëer een aparte gebruiker

Creëer een gebruiker die geen sudo-rechten heeft. Dat is veiliger.

sudo adduser vhserver

Maak het gebruikerswachtwoord aan en voeg eventuele facultatieve informatie toe.

adduser vhserver

Schakel over naar de nieuwe gebruiker:

su - vhserver

LinuxGSM installeren

Installeer linuxgsm met de volgende opdracht:

wget -O linuxgsm.sh https://linuxgsm.sh && chmod +x linuxgsm.sh && bash linuxgsm.sh vhserver

install lgsm

 

De Valheim-server installeren

Installeer de Valheim-server met LinuxGSM door het volgende in te voeren:

./vhserver install

Geef Y in bij alle mogelijke vragen.

install Valheim

install Valheim

De installatie neemt enkele minuten in beslag. Als de installatie klaar is, levert het volgende commando alle details van de Valheim-server.

./vhserver details

vhserver@lgsm-host:~$ ./vhserver details

Distro Details
==============================================================================================================
Datum:   Tue May 10 08:13:32 UTC 2022
Distro:  Ubuntu 22.04 LTS
Arch:   x86_64
Kernel:  5.15.0-25-generic
Hostname: lgsm-host
Uptime:  0d, 0h, 27m
tmux:   tmux 3.2a
glibc:   2.35

Server Resource
==============================================================================================================
CPU
Model:   Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
Cores:   2
Frequency: 2399.994MHz
Avg Load:  0.43, 0.26, 0.10

Memory
Mem:    total used  free  cached available
Physical: 6.7GB 212MB 6.2GB 2.4GB  6.2GB
Swap:   0B   0B   0B

Storage
Filesystem: /dev/sda1
Total:         49G
Used:          3.4G
Available:  45G

Network
IP:      0.0.0.0
Internet IP: 162.19.69.3

Game Server Resource Usage
==============================================================================================================
CPU Used: 0%
Mem Used: 0% 0MB

Storage
Total:    1.4G
Serverfiles: 1.2G

Valheim Server Details
==============================================================================================================
Server name:   Valheim Server
App ID:      896660
Server IP:    0.0.0.0:2456
Internet IP:   162.19.69.3:2456
Server password: NOT SET
Game world:    vhserver
Master server:  not listed
Status:      STOPPED

vhserver Script Details
==============================================================================================================
Script name:      vhserver
LinuxGSM version:    v21.5.1
glibc required:     2.15
Discord alert:     off
Email alert:      off
Gotify alert:      off
IFTTT alert:      off
Mailgun (email) alert: off
Pushbullet alert:    off
Pushover alert:     off
Rocketchat alert:    off
Slack alert:      off
Telegram alert:     off
Update on start:    off
User:          vhserver
Location:        /home/vhserver

Backups
==============================================================================================================
No Backups created

Command-line Parameters
==============================================================================================================
 ./valheim_server.x86_64 -name 'Valheim Server' -password -port 2456 -world vhserver -public 1 -savedir '/home/vhserver/.config/unity3d/IronGate/Valheim'

Ports
==============================================================================================================
Change ports by editing the parameters in:
/home/vhserver/lgsm/config-lgsm/vhserver

Useful port diagnostic command:
ss -tuplwn | grep valheim_server.

DESCRIPTION PORT PROTOCOL LISTEN
Game     2456 udp    0
Query    2457 udp    0

Status:	STOPPED

De Valheim-server configureren

Let op de directory met de configuratiebestanden in de bovenstaande serverdetails van Valheim: /home/vhserver/lgsm/config-lgsm/vhserver.

Het _default.cfg-bestand bevat de standaardconfiguratie van de Valheim-server. Dit bestand moet niet moeten worden gewijzigd, maar het kan als sjabloon dienen om een gepersonaliseerde serverconfiguratie te maken.

Open dit bestand en kopieer de regels met de variabelen voor de servernaam en het serverwachtwoord . Als u ook het nummer van de poort wilt veranderen, neem dan ook de regel mee die de variabele voor de poort bevat.

 

vi /home/vhserver/lgsm/config-lgsm/vhserver/_default.cfg

Open default configuration file

Open nu het bestand vhserver.cfg in dezelfde directory, voeg de regels toe voor de te wijzigen parameters en verander de waarden als volgt:

vi /home/vhserver/lgsm/config-lgsm/vhserver/vhserver.cfg

Open default configuration file

servername="My Awesome Valheim Server" # Minimum password length is 5. serverpassword="mypassword" port="2456"

 

Start Valheim-server

Alles staat nu gereed om de Valheim-server te starten met de volgende opdracht:

./vhserver start vhserver@lgsm-host:~$ ./vhserver start [ OK ] Starting vhserver: Applying steamclient.so sdk64 hardlink fix: Valheim [ OK ] Starting vhserver: Applying steamclient.so sdk32 link fix: Valheim [ OK ] Starting vhserver: My Awesome Valheim Server

Controleer na het opstarten de status en de gedetailleerde informatie:

./vhserver details

vhserver@lgsm-host:~$ ./vhserver details

Distro Details
==============================================================================================================
Datum:   Tue May 10 08:21:51 UTC 2022
Distro:  Ubuntu 22.04 LTS
Arch:   x86_64
Kernel:  5.15.0-25-generic
Hostname: lgsm-host
Uptime:  0d, 0h, 35m
tmux:   tmux 3.2a
glibc:   2.35

Server Resource
==============================================================================================================
CPU
Model:   Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
Cores:   2
Frequency: 2399.994MHz
Avg Load:  0.67, 0.24, 0.12

Memory
Mem:    total used  free  cached available
Physical: 6.7GB 1.7GB 4.8GB 2.4GB  4.8GB
Swap:   0B   0B   0B

Storage
Filesystem: /dev/sda1
Total:         49G
Used:          3.4G
Available:  45G

Network
IP:      0.0.0.0
Internet IP: 162.19.69.3

Game Server Resource Usage
==============================================================================================================
CPU Used: 111%
Mem Used: 22.2% 1506MB

Storage
Total:    1.4G
Serverfiles: 1.2G

Valheim Server Details
==============================================================================================================
Server name:   My Awesome Valheim Server
App ID:      896660
Server Version:  1.0.0.0
Server IP:    0.0.0.0:2456
Internet IP:   162.19.69.3:2456
Server password: mypassword
Players:     0/64
Current map:   My Awesome Valheim Server
Game world:    vhserver
Master server:  listed
Status:      STARTED

vhserver Script Details
==============================================================================================================
Script name:      vhserver
LinuxGSM version:    v21.5.1
glibc required:     2.15
Discord alert:     off
Email alert:      off
Gotify alert:      off
IFTTT alert:      off
Mailgun (email) alert: off
Pushbullet alert:    off
Pushover alert:     off
Rocketchat alert:    off
Slack alert:      off
Telegram alert:     off
Update on start:    off
User:          vhserver
Location:        /home/vhserver

Backups
==============================================================================================================
No Backups created

Command-line Parameters
==============================================================================================================
 ./valheim_server.x86_64 -name 'My Awesome Valheim Server' -password mypassword -port 2456 -world vhserver -public 1 -savedir '/home/vhserver/.config/unity3d/IronGate/Valheim'

Ports
==============================================================================================================
Change ports by editing the parameters in:
/home/vhserver/lgsm/config-lgsm/vhserver

Useful port diagnostic command:
ss -tuplwn | grep valheim_server.

DESCRIPTION PORT PROTOCOL LISTEN
Game     2456 udp    1
Query    2457 udp    1

Status:	STARTED

Admin-taken inplannen

Bij lgsm kunt u crontab gebruiken om onderhouds- of admin-taken in te plannen.

Bijvoorbeeld:

crontab -e */5 * * * * /home/vhserver/vhserver monitor > /dev/null 2>&1 */30 * * * * /home/vhserver/vhserver update > /dev/null 2>&1 0 0 * * 0 /home/vhserver/vhserver update-lgsm > /dev/null 2>&1

 

Maak verbinding met de Valheim-gameserver en speel!

Om verbinding te maken met de Valheim-gameserver opent u uw Valheim-game en verbindt u zich met de server door te zoeken naar de naam of door verbinding te leggen met het IP-adres.

join server

En nu is het aan u om het koninkrijk van Odin te veroveren!

let's play