Hoe installeer je Java op Ubuntu 22.04?


Java installeren op Ubuntu 22.04

Doel

Java is een van de bekendste talen ter wereld. Doordat het de afgelopen jaren veel is toegepast, kun je in development niet om de taal heen. Voor meer informatie en de mogelijkheden van de taal Java verwijzen we naar de officiële documentatie.

In deze tutorial leert u hoe u een Java Development Kit (JDK) installeert op een Ubuntu 22.04 Linux-distributie.

 

Vereisten

In deze tutorial wordt ervan uitgegaan dat u Ubuntu 22.04 heeft, dat bijvoorbeeld in een OVHcloud Compute-instance draait, en dat u enige basiskennis heeft van hoe u dit moet gebruiken. Als u geen actieve Ubuntu 22.04 heeft, volg dan de handleiding om een OVHcloud Compute Instance te gebruiken.

 

Instructies

Deze tutorial maakt gebruik van de OpenJDK-versie. Dit is de opensourceversie, maar er zijn veel versies met een licentie van andere leveranciers (Oracle, Microsoft, AWS, enzovoorts).

In deze tutorial zult u eerst een JDK installeren. Daarna zult u het gebruiken en uiteindelijk zult u leren hoe u tussen verschillende geïnstalleerde versies kunt schakelen.

Bij het schrijven van deze tutorial is de laatste LTS-versie van Java 17.x en de laatste GA-versie 18.x.

 

De OpenJDK LTS-versie installeren

De eenvoudigste manier om Java op Ubuntu te installeren is om het apt-get commando te gebruiken:

sudo apt-get update && apt-get -y install openjdk-17-jdk

De output zou als volgt moeten zijn:

$ sudo apt-get update && apt-get -y install openjdk-17-jdk
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:2 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:3 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:4 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 adwaita-icon-theme alsa-topology-conf alsa-ucm-conf at-spi2-core ca-certificates-java dconf-gsettings-backend dconf-service fontconfig fontconfig-config
 fonts-dejavu-core fonts-dejavu-extra gsettings-desktop-schemas gtk-update-icon-cache hicolor-icon-theme humanity-icon-theme java-common libasound2 libasound2-data
 libatk-bridge2.0-0 libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libatk1.0-0 libatk1.0-data libatspi2.0-0 libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
 libcairo-gobject2 libcairo2 libcups2 libdatrie1 libdconf1 libdeflate0 libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libfontconfig1 libfontenc1
 libgail-common libgail18 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgif7 libgl1 libgl1-amber-dri libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglvnd0
 libglx-mesa0 libglx0 libgraphite2-3 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libharfbuzz0b libice-dev libice6 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 liblcms2-2 libllvm13
 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpciaccess0 libpcsclite1 libpixman-1-0 libpthread-stubs0-dev librsvg2-2 librsvg2-common libsm-dev libsm6
 libthai-data libthai0 libtiff5 libvulkan1 libwayland-client0 libwebp7 libx11-dev libx11-xcb1 libxau-dev libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0
 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcb1-dev libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp-dev
 libxfixes3 libxft2 libxi6 libxinerama1 libxkbfile1 libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libxrender1 libxshmfence1 libxt-dev libxt6 libxtst6 libxv1 libxxf86dga1 libxxf86vm1
 mesa-vulkan-drivers openjdk-17-jdk-headless openjdk-17-jre openjdk-17-jre-headless session-migration ubuntu-mono x11-common x11-utils x11proto-dev xorg-sgml-doctools
 xtrans-dev
...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/jhsdb to provide /usr/bin/jhsdb (jhsdb) in auto mode
Setting up libgtk2.0-0:amd64 (2.24.33-2ubuntu2) ...
Setting up humanity-icon-theme (0.6.16) ...
Setting up libgail18:amd64 (2.24.33-2ubuntu2) ...
Setting up libgtk2.0-bin (2.24.33-2ubuntu2) ...
Setting up libgail-common:amd64 (2.24.33-2ubuntu2) ...
Setting up openjdk-17-jre:amd64 (17.0.3+7-0ubuntu0.22.04.1) ...
Setting up ubuntu-mono (20.10-0ubuntu2) ...
Setting up openjdk-17-jdk:amd64 (17.0.3+7-0ubuntu0.22.04.1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/jconsole to provide /usr/bin/jconsole (jconsole) in auto mode
Processing triggers for ca-certificates (20211016) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

done.
done.
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.72.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Setting up at-spi2-core (2.44.0-3) ...
Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1) ...
Scanning processes...                                                                           
Scanning candidates...                                                                          
Scanning linux images...                                                                         

Restarting services...
 /etc/needrestart/restart.d/systemd-manager
 systemctl restart packagekit.service postgresql@14-main.service ssh.service systemd-journald.service systemd-networkd.service systemd-resolved.service systemd-timesyncd.service systemd-udevd.service udisks2.service
Service restarts being deferred:
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart user@1000.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

Daarna kunt u uw nieuwe installatie testen:

java -version

De output zou als volgt moeten zijn:

$ java -version
openjdk version "17.0.3" 2022-04-19
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.3+7-Ubuntu-0ubuntu0.22.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.3+7-Ubuntu-0ubuntu0.22.04.1, mixed mode, sharing)

Het is een goede gewoonte om een omgevingsvariabele JAVA_HOME in te stellen met het pad van de JDK-installatie.

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/ echo $JAVA_HOME

De output zou als volgt moeten zijn:

$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/
$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/
$ 

 

Manage twee of meer JDK-installaties

Stelt u zich eens voor dat u de laatste GA-versie moet gebruiken voor een specifiek project. Installeer eerst de laatste GA-versie van OpenJDK:

sudo apt-get -y install openjdk-18-jdk

De output zou als volgt moeten zijn:

$ sudo apt-get -y install openjdk-18-jdk
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 openjdk-18-jdk-headless openjdk-18-jre openjdk-18-jre-headless
Suggested packages:
 openjdk-18-demo openjdk-18-source visualvm libnss-mdns fonts-ipafont-gothic fonts-ipafont-mincho fonts-wqy-microhei | fonts-wqy-zenhei fonts-indic
The following NEW packages will be installed:
 openjdk-18-jdk openjdk-18-jdk-headless openjdk-18-jre openjdk-18-jre-headless
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 12 not upgraded.
Need to get 268 MB of archives.
After this operation, 421 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 openjdk-18-jre-headless amd64 18~36ea-1 [48.0 MB]
Get:2 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 openjdk-18-jre amd64 18~36ea-1 [180 kB]
Get:3 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 openjdk-18-jdk-headless amd64 18~36ea-1 [220 MB]
Get:4 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 openjdk-18-jdk amd64 18~36ea-1 [10.9 kB]
Fetched 268 MB in 5s (58.3 MB/s)      
..
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/bin/jhsdb to provide /usr/bin/jhsdb (jhsdb) in auto mode
Setting up openjdk-18-jdk:amd64 (18~36ea-1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/bin/jconsole to provide /usr/bin/jconsole (jconsole) in auto mode
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Scanning processes...                                                                           
Scanning candidates...                                                                          
Scanning linux images...                                                                         

Restarting services...
Service restarts being deferred:
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart user@1000.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

Test dan uw nieuwe installatie:

java -version

De output zou als volgt moeten zijn:

$ java -version
openjdk version "18-ea" 2022-03-22
OpenJDK Runtime Environment (build 18-ea+36-Ubuntu-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 18-ea+36-Ubuntu-1, mixed mode, sharing)

Stel vervolgens de omgevingsvariabele JAVA_HOME in:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/ echo $JAVA_HOME

De output zou als volgt moeten zijn:

$ export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/
$ echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/
$ 

Dit is niet erg handig als u opnieuw wilt overschakelen naar versie 17. Gelukkig bestaat er een hulpmiddel: update-alternatives.

sudo update-alternatives --config java

De output zou als volgt moeten zijn:

$ sudo update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

 Selection  Path                     Priority  Status
------------------------------------------------------------
* 0      /usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/bin/java  1811   auto mode
 1      /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java  1711   manual mode
 2      /usr/lib/jvm/java-18-openjdk-amd64/bin/java  1811   manual mode

Press to keep the current choice[*], or type selection number: 1
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java to provide /usr/bin/java (java) in manual mode

Verifieer dan of de nieuwe versie van Java de juiste is:

java -version

De output zou als volgt moeten zijn:

$ java -version
openjdk version "17.0.3" 2022-04-19
OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.3+7-Ubuntu-0ubuntu0.22.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 17.0.3+7-Ubuntu-0ubuntu0.22.04.1, mixed mode, sharing)

⚠️ Waarschuwing:⚠️ als u de omgevingsvariabele JAVA_HOME heeft ingesteld, moet u deze bijwerken met het juiste pad.

 

Test de JDK-installatie

Om uw Java-installatie te testen, kunt u een applicatie als Hello World schrijven. Creëer een HelloWorld.java-bestand en plak daarin de volgende code:

public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("👋 Hello World!"); } }

Sla het bestand op, compileer het en voer het dan uit:

javac HelloWorld.java java HelloWorld

De output zou als volgt moeten zijn:

$ javac HelloWorld.java 
$ java HelloWorld.java 
👋 Hello World!

Dat is alles. U heeft met succes een OpenJDK op Ubuntu 22.04 geïnstalleerd en geconfigureerd.

 

Verdere stappen

Bekijk de producten voor Public Cloud-instances op OVHcloud.