Hoe installeer je Java op CentOS 7?


Installeer Java op CentOS 7

Doel

Java is een van de bekendste talen ter wereld. Doordat het de afgelopen jaren veel is toegepast, kun je in development niet om de taal heen. Voor meer informatie en de mogelijkheden van de taal Java verwijzen we naar de officiële documentatie.

In deze tutorial leert u hoe u een Java Development Kit (JDK) installeert op een CentOS 7 Linux-distributie.

 

Vereisten

In deze tutorial wordt ervan uitgegaan dat u CentOS 7 heeft, dat bijvoorbeeld in een OVHcloud Compute-instance draait, en dat u enige basiskennis heeft van hoe u het moet gebruiken. Als u geen actieve Centos 7 heeft, volg dan de handleiding om een OVHcloud Compute Instance te gebruiken.

 

Instructies

Deze tutorial maakt gebruik van de OpenJDK-versie. Dit is de opensourceversie, maar er zijn veel versies met een licentie van andere leveranciers (Oracle, Microsoft, AWS, enzovoorts).

In deze tutorial zult u eerst een JDK installeren. Daarna zult u het gebruiken en uiteindelijk zult u leren hoe u tussen verschillende geïnstalleerde versies kunt schakelen.

Bij het schrijven van deze tutorial is de laatste LTS-versie van Java 17.x en de laatste GA-versie 18.x.

 

De OpenJDK LTS-versie installeren

Vind de link om de nieuwste JDK te downloaden op de Jdk18 Download-pagina. Dan gebruikt u curl om het archief te downloaden:

curl -O https://download.java.net/java/GA/jdk18.0.1.1/65ae32619e2f40f3a9af3af1851d6e19/2/GPL/openjdk-18.0.1.1_linux-x64_bin.tar.gz

$ curl -O https://download.java.net/java/GA/jdk18.0.1.1/65ae32619e2f40f3a9af3af1851d6e19/2/GPL/openjdk-18.0.1.1_linux-x64_bin.tar.gz
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 179M 100 179M  0   0 27.6M   0 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 29.1M

Pak de bestanden uit het archief uit:

tar xvf openjdk-18.0.1.1_linux-x64_bin.tar.gz

Verplaats de uitgepakte map naar de map /opt:

sudo mv jdk-18.0.1.1 /opt/

Voeg de Java-installatie handmatig toe aan 'alternatives'. Alternatives creëert, verwijdert, onderhoudt en toont informatie over symbolische koppelingen in het alternatives-systeem

sudo alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk-18.0.1.1/bin/java 99 sudo alternatives --install /usr/bin/javac java /opt/jdk-18.0.1.1/bin/javac 99

Selecteer nu de versie van Java die u wilt gebruiken:

sudo update-alternatives --config java

$ sudo update-alternatives --config java

Il existe 1 programmes qui fournissent java.

 Sélection  Commande
-----------------------------------------------
*+ 1      /opt/jdk-18.0.1.1/bin/java

Entrez pour garder la sélection courante [+] ou saisissez le numéro de type de sélection :1

Test uw Java-installatie:

java -version

$ java -version
openjdk version "18.0.1.1" 2022-04-22
OpenJDK Runtime Environment (build 18.0.1.1+2-6)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 18.0.1.1+2-6, mixed mode, sharing)

 

Manage twee of meer JDK-installaties

Stel u zich eens voor dat u een andere versie moet gebruiken voor een specifiek project. Eerst installeert u de specifieke versie van OpenJDK, net als hiervoor:

curl -O https://download.java.net/java/early_access/jdk19/21/GPL/openjdk-19-ea+21_linux-x64_bin.tar.gz tar xvf openjdk-19-ea+21_linux-x64_bin.tar.gz sudo mv jdk-19 /opt/

Voeg handmatig de nieuwe java-versie toe aan alternatives:

sudo alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk-19/bin/java 1 sudo alternatives --install /usr/bin/java javac /opt/jdk-19/bin/javac 1

Selecteer de gewenste java-versie:

sudo update-alternatives --config java

$ sudo update-alternatives --config java

Il existe 2 programmes qui fournissent « java ».

 Sélection  Commande
-----------------------------------------------
*+ 1      /opt/jdk-18.0.1.1/bin/java
  2      /opt/jdk-19/bin/java

Entrez pour garder la sélection courante [+] ou saisissez le numéro de type de sélection :2

Test of de java-link naar de juiste versie gaat:

java -version

$ java -version
openjdk version "19-ea" 2022-09-20
OpenJDK Runtime Environment (build 19-ea+21-1482)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19-ea+21-1482, mixed mode, sharing)

U kunt zo veel versies toevoegen als u maar wilt door deze stappen te herhalen.

Als u liever de omgevingsvariabele JAVA_HOME gebruikt om uw java-versie te beheren, maak dan een nieuw bestand /etc/profile.d/jdk18.0.1.1.sh met de volgende inhoud:

export JAVA_HOME=/opt/jdk-18.0.1.1 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Pas het nieuwe bestand toe en verifieer de Java-versie:

$ source /etc/profile.d/jdk18.0.1.1.sh
$ echo $JAVA_HOME
/opt/jdk-18.0.1.1
$ java -version
openjdk version "18.0.1.1" 2022-04-22
OpenJDK Runtime Environment (build 18.0.1.1+2-6)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 18.0.1.1+2-6, mixed mode, sharing)

 

Test de JDK-installatie

Om uw Java-installatie te testen, kunt u een applicatie als Hello World schrijven. Creëer een HelloWorld.java-bestand en plak daarin de volgende code:

public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("👋 Hello World!"); } }

Sla het bestand op, compileer het en voer het dan uit:

javac HelloWorld.java java HelloWorld

De output zou als volgt moeten zijn:

$ javac HelloWorld.java 
$ java HelloWorld.java 
👋 Hello World!

Dat is alles. U heeft met succes een OpenJDK op CentOS 7 geïnstalleerd en geconfigureerd.

 

Verdere stappen

Bekijk de producten voor Public Cloud-instances op OVHcloud.