Hoe installeer je Go op CentOS 7?


Installeer Go op CentOS 7

Doel

Go is een van de beroemdste talen ter wereld. Doordat het de afgelopen jaren veel is toegepast, kun je in development en in Ops niet om de taal heen. Voor meer informatie en de mogelijkheden van de taal Go verwijzen we naar de officiële documentatie.

In deze tutorial leert u hoe u Go installeert op de CentOS 7 Linux-distributie.

 

Vereisten

In deze tutorial wordt ervan uitgegaan dat u CentOS 7 heeft, dat bijvoorbeeld in een OVHcloud Compute-instance draait, en dat u enige basiskennis heeft van hoe u het moet gebruiken. Als u geen actieve Centos 7 heeft, volg dan de handleiding om een OVHcloud Compute Instance te gebruiken.

 

Instructies

In deze tutorial zult u eerst Go installeren. Daarna zult u het gebruiken en uiteindelijk zult u leren hoe u tussen verschillende geïnstalleerde versies kunt schakelen.

Bij het schrijven van deze tutorial is de laatste LTS-versie van Go 1.18.x.

 

Go installeren

Voor de installatie van Go download u het recentste package en pakt u het uit in de map /usr/local.

Download het recentste go package:

cd /usr/local sudo curl https://dl.google.com/go/go1.18.2.linux-amd64.tar.gz --output go1.18.2.linux-amd64.tar.gz

$ sudo curl https://dl.google.com/go/go1.18.2.linux-amd64.tar.gz --output go1.18.2.linux-amd64.tar.gz
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 135M 100 135M  0   0 27.3M   0 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 28.5M

Pak het archief uit:

sudo tar -C /usr/local -xzf go1.18.2.linux-amd64.tar.gz

Voeg /user/local/go/bin toe aan uw PATH:

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

Controleer of alles in orde is:

go version

De output zou moeten zijn:

$ go version
go version go1.18.2 linux/amd64

Bij Go mag u meerdere geïnstalleerde versies gebruiken. Om bijvoorbeeld versie 1.17 te installeren:

go install golang.org/dl/go1.17@latest

De output zou als volgt moeten zijn:

$ go install golang.org/dl/go1.17@latest
go: downloading golang.org/dl v0.0.0-20220510203206-88ea6714b1d9

Het go commando downloadt het binaire bestand go1.17 in de map ~/go/bin.

Vervolgens kunt u dit binaire bestand gebruiken om versie 1.17 te installeren:

~/go/bin/go1.17 download

De output zou als volgt moeten zijn:

$ ~/go/bin/go1.17 download
Downloaded  0.0% (  16384 / 134787877 bytes) ...
Downloaded 17.1% ( 23101264 / 134787877 bytes) ...
Downloaded 39.2% ( 52870768 / 134787877 bytes) ...
Downloaded 61.3% ( 82623888 / 134787877 bytes) ...
Downloaded 83.4% (112393392 / 134787877 bytes) ...
Downloaded 100.0% (134787877 / 134787877 bytes)
Unpacking /home/centos/sdk/go1.17/go1.17.linux-amd64.tar.gz ...
Success. You may now run 'go1.17'

Uw nieuwe installatie van Go bevindt zich in de map /home/centos/sdk/go1.17.

U kunt uw PATH omgevingsvariabele updaten, als u deze versie wilt gebruiken:

export PATH=/home/centos/sdk/go1.17/bin:$PATH go version

De output zou als volgt moeten zijn:

$ export PATH=/home/centos/sdk/go1.17/bin:$PATH
$ go version
go version go1.17 linux/amd64

 

Test Go-installatie

Om uw Go-installatie te testen, kunt u een applicatie als Hello World schrijven. Maak een helloworld.go-bestand en plak daarin de volgende code:

package main import "fmt" func main() { fmt.Println("👋 Hello World.") }

Sla het bestand op en voer het uit:

go run helloworld.go

De output zou als volgt moeten zijn:

$ go run helloworld.go 
👋 Hello World.

Dat is alles. U heeft met succes Go op CentOS 7 geïnstalleerd en geconfigureerd.

 

Verdere stappen

Bekijk de producten voor Public Cloud-instances op OVHcloud.