Hoe installeer en configureer je Git op Ubuntu 22.04?


Git installeren en configureren op Ubuntu 22.04

Doel

Git is een van de bekendste Version Control-systemen (VCS) ter wereld. Doordat het de afgelopen jaren veel is toegepast, kun je er in development niet om heen.

In deze tutorial leert u hoe u Git installeert en configureert op een Ubuntu 22.04 Linux-distributie.

 

Vereisten

In deze tutorial wordt ervan uitgegaan dat u Ubuntu 22.04 heeft, dat bijvoorbeeld in een OVHcloud Compute-instance draait, en dat u enige basiskennis heeft van hoe u dit moet gebruiken. Als u geen actieve Ubuntu 22.04 heeft, volg dan de handleiding om een OVHcloud Compute Instance te gebruiken.

 

Instructies

In deze tutorial installeert u eerst Git en vervolgens configureert u het. Tot slot leert u hoe u uw commits kunt ondertekenen.

Bij het schrijven van deze tutorial is de laatste LTS-versie van Git 2.36.1.

 

De Git LTS installeren

De eenvoudigste manier om Git op Ubuntu te installeren is om het apt-get commando te gebruiken.
Om de laatste LTS-versie te hebben, moet u een repository toevoegen:

sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa

De output zou als volgt moeten zijn:

$ sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa

PPA publishes dbgsym, you may need to include 'main/debug' component
Repository: 'deb https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu/ jammy main'
Description:
The most current stable version of Git for Ubuntu.

For release candidates, go to https://launchpad.net/~git-core/+archive/candidate .
More info: https://launchpad.net/~git-core/+archive/ubuntu/ppa
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Found existing deb entry in /etc/apt/sources.list.d/git-core-ubuntu-ppa-jammy.list
Adding deb entry to /etc/apt/sources.list.d/git-core-ubuntu-ppa-jammy.list
Found existing deb-src entry in /etc/apt/sources.list.d/git-core-ubuntu-ppa-jammy.list
Adding disabled deb-src entry to /etc/apt/sources.list.d/git-core-ubuntu-ppa-jammy.list
Adding key to /etc/apt/trusted.gpg.d/git-core-ubuntu-ppa.gpg with fingerprint E1DD270288B4E6030699E45FA1715D88E1DF1F24
Hit:1 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease          
Get:3 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]               
Ign:4 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease                                                 
Hit:5 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release                                           
Hit:6 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy InRelease    
Hit:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease         
Fetched 99.8 kB in 1s (112 kB/s)
Reading package lists... Done

Installeer vervolgens Git met het apt-get commando:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y install git

De output zou als volgt moeten zijn:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get -y install git

Hit:1 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease                    
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease                         
Get:4 http://nova.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]              
Hit:5 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy InRelease                    
Ign:6 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ InRelease                           
Hit:7 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ Release
Fetched 99.8 kB in 1s (113 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 git-man
Suggested packages:
 git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
The following packages will be upgraded:
 git git-man
2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
Need to get 7700 kB of archives.
After this operation, 8810 kB of additional disk space will be used.
Get:1 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy/main amd64 git amd64 1:2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1 [5768 kB]
Get:2 https://ppa.launchpadcontent.net/git-core/ppa/ubuntu jammy/main amd64 git-man all 1:2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1 [1933 kB]
Fetched 7700 kB in 0s (22.9 MB/s)
(Reading database ... 131441 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../git_1%3a2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1_amd64.deb ...
Unpacking git (1:2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1) over (1:2.34.1-1ubuntu1.2) ...
Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1_all.deb ...
Unpacking git-man (1:2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1) over (1:2.34.1-1ubuntu1.2) ...
Setting up git-man (1:2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1) ...
Setting up git (1:2.36.1-0ppa1~ubuntu22.04.1) ...
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Scanning processes...                                               
Scanning candidates...                                              
Scanning linux images...                                             

Restarting services...
 systemctl restart irqbalance.service jenkins.service packagekit.service polkit.service postgresql@14-main.service qemu-guest-agent.service ssh.service udisks2.service
Service restarts being deferred:
 systemctl restart ModemManager.service
 systemctl restart networkd-dispatcher.service
 systemctl restart systemd-logind.service
 systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.

Vervolgens kunt u uw nieuwe installatie testen en de versie van Git weergeven:

git --version

De output zou als volgt moeten zijn:

$ git --version

git version 2.36.1

 

Basisconfiguratie: naam en e-mail

Als Git eenmaal geïnstalleerd is, is het aan te raden om sommige delen te configureren. In het bijzonder het identificatieonderdeel dat tijdens commits "bijgevoegd" wordt. Om deze configuratie niet in elke repository te hoeven doen, is het mogelijk om dit op een overkoepelende manier te doen in een .gitconfig-bestand in de hoofdmap (“root”) van de gebruiker.

Dit bestand kan handmatig gemaakt worden of met de config-optie van het git-commando:

git config --global user.name "Firstname Lastname" git config --global user.email "firstname.lastname@mail.com"

Daarna kunt u uw .gitconfig-bestand weergeven in uw home-map:

cat .gitconfig

De output zou als volgt moeten zijn:

$ cat .gitconfig
 
[user]
	name = Firstname Lastname
	email = firstname.lastname@mail.com

 

Geavanceerde configuratie: ondertekende commits

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u uw commits ondertekent. De belangrijkste reden hiervoor is om zeker te weten dat u de eigenaar van de commits bent en niet iemand anders die zich als u voordoet. Zoals u eerder heeft gezien, zijn de naam en e-mail leesbaar voor iedereen op externe repository’s, zoals bijvoorbeeld GitHub of GitLab. Iedereen kan dezelfde instellingen invoeren en beweren u te zijn.

Alle opdrachten gebruiken het gpg-hulpprogramma, dat al op Ubuntu is geïnstalleerd.

De eerste stap is de key te genereren:

gpg --generate-key

De output zou als volgt moeten zijn:

$ gpg --generate-key

gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Opmerking: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Firstname Lastname
Email address: firstname.lastname@email.com
You selected this USER-ID:
  "Firstname Lastname "

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key BECE6D85FDA1B6C8 marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/ubuntu/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/ubuntu/.gnupg/openpgp-revocs.d/18E345A3F27325A8B4816875BECE6D85FDA1B6C8.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa3072 2022-06-17 [SC] 
   18E345A3F27325A8B4816875BECE6D85FDA1B6C8
uid           Firstname Lastname 
sub  rsa3072 2022-06-17 [E] 

Controleer vervolgens de aangemaakte sleutel:

gpg --list-secret-keys --keyid-format=long

De output zou als volgt moeten zijn:

$ gpg --list-secret-keys --keyid-format=long

gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid:  1 signed:  0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: next trustdb check due at 2024-06-16
/home/ubuntu/.gnupg/pubring.kbx
-------------------------------
sec  rsa3072/ABCDEFGHIJKLMNOP 2022-06-17 [SC] 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSABCDEFGHIJKLMNOP
uid         [ultimate] Firstname Lastname 
ssb  rsa3072/ZZZZZZZZZZZZZZZZ 2022-06-17 [E] 

Voeg vervolgens de key toe aan uw Git-configuratie in het .gitconfig-bestand in uw home-repository:

git config --global commit.gpgsign true git config --global gpg.program gpg git config --global user.signingkey ABCDEFGHIJKLMNOP

Als laatste stap extraheert u de key en exporteert deze naar uw externe Git-provider (GitLab, GitHub, Bitbucket, enzovoorts):

gpg --armor --export ABCDEFGHIJKLMNOP

De output zou als volgt moeten zijn:

$ gpg --armor --export ABCDEFGHIJKLMNOP

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

TG9yZW0gaXBzdW0gZG9sb3Igc2l0IGFtZXQsIGNvbnNlY3RldHVyIGFkaXBpc2NpbmcgZWxpdC4g
SW4gYmliZW5kdW0gaGVuZHJlcml0IG5pYmggaWQgZ3JhdmlkYS4gUGhhc2VsbHVzIG5lYyBhbGlx
dWFtIG1hc3NhLCBmcmluZ2lsbGEgc29sbGljaXR1ZGluIG1ldHVzLiBQaGFzZWxsdXMgc2l0IGFt
ZXQgdGluY2lkdW50IG9yY2kuIERvbmVjIHF1aXMgdml2ZXJyYSBsaWd1bGEuIE5hbSBwaGFyZXRy
YSBlbGl0IGV4LCBzaXQgYW1ldCB0aW5jaWR1bnQgbmliaCB0ZW1wb3IgdmVsLiBOdWxsYSBzZW1w
ZXIgcGxhY2VyYXQgZGlhbSBzaXQgYW1ldCB2YXJpdXMuIFN1c3BlbmRpc3NlIHRyaXN0aXF1ZSBl
Z2V0IGxvcmVtIGV1IHBsYWNlcmF0LiBOdW5jIGlhY3VsaXMgbnVuYyBldCBuZXF1ZSBlZmZpY2l0
dXIgZnJpbmdpbGxhLiBWZXN0aWJ1bHVtIG1vbGxpcyBldWlzbW9kIG1hZ25hIHNpdCBhbWV0IGlu
dGVyZHVtLiBQZWxsZW50ZXNxdWUgaW1wZXJkaWV0IGxvcmVtIG51bGxhbS4g

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Dat is alles. U heeft met succes Git op Ubuntu 22.04 geïnstalleerd en geconfigureerd.

 

Verdere stappen

Bekijk de producten voor Public Cloud-instances op OVHcloud.