Patent Pledge

Patent Pledge

Als leider van de Europese cloud met een wereldwijde aanwezigheid is OVHcloud er vast van overtuigd dat een open en soevereine cloud van groot belang is en dat Open Source een belangrijke rol speelt in deze strategie. Conform haar waarden van vertrouwen en samenwerking en haar inzet voor interoperabiliteit en reversibiliteit, draagt OVHcloud bij aan de Open Source-community's en ondersteunt deze, omdat ze integraal deel uitmaken van haar ecosysteem.  Deze overtuiging, die een echte bedrijfscultuur is, wordt versterkt en bevestigd door de volgende verklaring.

Patent OVHcloud

In een context van een snelle internationale uitbreiding, samen met een toenemende dreiging van softwarepatenten en patent-trolls, had OVHcloud geen andere keuze dan ook geleidelijk haar eigen octrooien inzake software("Softwarepatenten") te ontwikkelen. We willen deze vanuit een puur defensief oogpunt verder ontwikkelen. Ons doel is OVHcloud te beschermen tegen de risico's van softwarepatenten op het gebied van de cloud en, meer in het algemeen, elke aanval op basis van softwarepatenten binnen het veld van Open Source perimeter te ontmoedigen.

Ter ondersteuning van onze open-innovatiestrategie hebben we ook andere initiatieven genomen, zoals onze recente toetreding tot het NetworktitleOpen Invention Network (OIN), de grootste community tegen agressieve patenten uit de geschiedenis, die de handelingsvrijheid in Linux ondersteunt als een essentieel onderdeel van opensourcesoftware; of onze deelname aan het GaiaX-project, waarvan een van de doelstellingen is om interoperabiliteitsnormen zeker te stellen, zodat gebruikers niet gedwongen worden dezelfde leverancier te behouden.
We zullen elk ander initiatief overwegen dat onze waarden en ons ecosysteem beschermt.

Wij willen duidelijkheid scheppen over onze aanpak van octrooien, die aanleiding zou kunnen geven tot legitieme vragen vanuit de community, zodat deze begrijpelijk en transparant is voor iedereen. Deze verklaring, die OVHcloud vanaf het moment van publicatie en wereldwijd onherroepelijk verbindt, zal regelmatig – maar zeker elke 3 jaar – worden bijgewerkt naarmate onze Open Source-actie verder vorm aanneemt, zonder dat we eerder verleende rechten kunnen herroepen.

Onze verklaring:

Wanneer we Open Source-Software distribueren, verplicht OVHcloud zich om alleen Open Source-Licenties te gebruiken die helpen het risico van softwarepatenten te beperken (in de eerste plaats de Apache 2.0-, Eclipse Public License 2.0- en GNU General Public License 3.0-licenties). Als zodanig, en onder voorbehoud van het naleven van de bijbehorende Open Source-licentie, zullen de Softwarepatenten niet ingezet worden tegen natuurlijke of rechtspersonen die een door OVHcloud verspreide Open Source-Software exploiteren.

Daarnaast verbindt OVHcloud zich ertoe om de softwarepatenten die OVHcloud voor 100 % bezit niet in te zetten tegen personen of entiteiten die een dienst ontwikkelen, distribueren, gebruiken of verkopen op basis van een Open Source Community Project. Desalniettemin behoudt OVHcloud zich het recht voor deze verbintenis op te zeggen om zichzelf te beschermen, zijn dochterondernemingen of het Open Source Community Project te beschermen tegen elke begunstigde, die een rechtszaak of andere juridische procedure wil beginnen die de Intellectuele Eigendomsrechten van OVHcloud of van een Open Source Community Project zou aantasten.
OVHcloud kan echter niet garanderen dat de technologieën die onder haar patenten vallen, de intellectuele eigendomsrechten van derden niet aantasten en kan geen garanties bieden met betrekking tot de geldigheid of toepasbaarheid van haar patenten.

Definitie:

"Open Source-Licentie" betekent elke licentie die voldoet aan de criteria die zijn gedefinieerd door de Free Software Foundation en/of een licentie die voldoet aan de principes gedefinieerd door het Open Source Initiative, zoals vermeld op https://spdx.org/licenses/.

"Open-Source-Software" betekent elke software (met inbegrip van het computerprogramma, het voorbereidende ontwerpmateriaal, de broncode, de objectcode en de runcode van het computerprogramma en alle elementen die nodig zijn om het programma te kunnen gebruiken) die beschikbaar is volgens een Open Source-Licentie.

"Softwarepatenten" betekent alle patenten die in het bezit zijn van OVHcloud met betrekking tot in computers geïmplementeerde uitvindingen, zoals vermeld in de appendix.

"Open Source Community Project" betekent elke Open-Source-Software die publiek en in de nieuwste versie volledig online beschikbaar is.

APPENDIX 1: FAQ

Op welke octrooien heeft deze verklaring betrekking?

Alle softwarepatenten die voor 100% in het bezit zijn van OVHcloud, zoals vermeld in Bijlage 2.

Is OVHcloud het enige bedrijf dat Open Source en deze patenten zo behandelt?

Nee natuurlijk, ook als niet alle organisaties hetzelfde doen op het gebied van octrooien en Open Source. Onze handelswijze komt sterk overeen met de al geruime tijd gehanteerde werkwijze van spelers als RedHat, IBM, Mozilla, Google en vele anderen.

Als u niet in softwarepatenten gelooft, waarom maakt u ze dan niet ongeldig?

Octrooihervorming is een langetermijnproject, zonder enige garantie voor succes. OVHcloud heeft de beste strategie voor haar huidige omgeving nodig. Deze doelstellingen spreken elkaar echter niet tegen en wij juichen een echte oplossing voor octrooihervorming op de lange termijn toe.

Als ik gebruik maak van een open-source, op GitHub beschikbare, door OVHcloud ontwikkelproject, moet ik me dan zorgen maken over mogelijke patenten?

Nee. Zolang de ontwikkelaar de voorwaarden van de Open Source-Licentie respecteert, krijgt hij een licentie op een mogelijk patent dat betrekking heeft op dit ontwikkelproject.

Wat voegt de Patent Pledge toe als de bronnen van het ontwikkelproject al open source zijn?

Met de Patent Pledge kunnen ontwikkelaars de door het patent beschermde methode of protocol gebruiken, terwijl ze ook de vrijheid behouden om deze op hun eigen manier verder te ontwikkelen.

Wat gebeurt er met ontwikkelprojecten die onder de Patent Pledge vallen, als OVHcloud besluit deze verbintenis op te heffen?

Net als bijvoorbeeld bij een licentiewijziging kan OVHcloud noch hierop terugkomen, noch een oplossing aanvallen die een softwarepatent gebruikt dat onder de Patent Pledge valt en ontwikkeld werd toen deze van kracht was.

APPENDIX 2: Lijst met softwarepatenten

Titel Land Patentaanvraag - Nummer Blogartikel
METHOD AND SYSTEM FOR DEFINING A WEBSITE DEVELOPMENT STRATEGY US 16/030,445  
METHODS AND SYSTEMS FOR DEFENDING AN INFRASTRUCTURE AGAINST A DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ATTACK EP 18315013.5  
SYSTEMS AND METHODS FOR DEVICE MIGRATION EP 18315018.4  
METHOD FOR IMPROVED AUTOMATED SOFTWARE UPDATE UPON DEPLOYMENT OF A NETWORKING APPARATUS EP 18315023.4  
SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING A NETWORKING DEVICE EP 18315022.6  
SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING A NETWORKING DEVICE EP 18315024.2  
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING SERVICE REDUNDANCY BETWEEN A MASTER SERVER AND A SLAVE SERVER EP 18315021.8  
SYSTEMS AND METHODS FOR APPLYING A CONFIGURATION EP 18315025.9  
SYSTEMS AND METHODS FOR CONNECTION MANAGEMENT EP 18315038.2  
METHOD AND DATA PACKET CLEANING SYSTEM FOR SCREENING DATA PACKETS RECEIVED AT A SERVICE INFRASTRUCTURE EP 18315043.2  
METHODE FOR ATTRACTING USERS TO A WEB PAGE AND SERVER IMPLEMENTING THE METHOD US 16/244,494  
SYSTEMS AND METHODS FOR CONFIGURING VIRTUAL NETWORKS EP 18315045.7  
SERVICE INFRASTRUCTURE AND METHODS OF PREDICTING AND DETECTING POTENTIAL ANOMALIES AT THE SERVICE INFRASTRUCTURE EP 18315048.1  
SYSTEMS AND METHODS FOR NETWORK MANAGEMENT EP 19315009.1  
SYSTEMS AND METHODS FOR OPERATING A DATA CENTER BASED ON A GENERATED MACHINE LEARNING PIPELINE EP 19315010.9  
METHOD OF DEPLOYING A NETWORK CONFIGURATION IN A DATACENTER HAVING A POINT OF PRESENCE EP 19315011.7  
METHOD OF AND SYSTEM FOR CLUSTERING SEARCH QUERIES (Priority only) US 16/518,170  
METHOD AND SYSTEM FOR SUPERVISING A HEALTH OF A SERVER INFRASTRUCTURE EP 19315028.1 https://blog.ovhcloud.com/alerting-based-on-ipmi-data-collection/
SELF-ENCRYPTING FLASH DRIVE US 14/191,687  
SELF-ENCRYPTING FLASH DRIVE US 15/077,106  
HIERARCHICAL FLASH TRANSLATION LAYER US 14/067,015  
MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY JOURNAL US 14/065,641  
MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY JOURNAL FOR MULTI-LEVEL CELL FLASH MEMORY US 14/065,589  
LOCK-FREE RAID IMPLEMENTATION IN MULTI-QUEUE ARCHITECTURE US 15/494,601  
LOCK-FREE RAID IMPLEMENTATION IN MULTI-QUEUE ARCHITECTURE US 16/163,236  
LOCK-FREE DATAPATH DESIGN FOR EFFICIENT PARALLEL PROCESSING STORAGE ARRAY IMPLEMENTATION US 15/600,405  
PCIE SWITCH WITH DATA AND CONTROL PATH SYSTOLIC ARRAY US 15/494,606  
PCIE SWITCH WITH DATA AND CONTROL PATH SYSTOLIC ARRAY US 16/288,924  
REMOTE VIRTUAL ENDPOINT IN A SYSTOLIC ARRAY US 15/844,487  
HIGH PERFORMANCE RAID OPERATIONS OFFLOAD WITH MINIMIZED LOCAL BUFFERING US 15/844,501  
GALOIS FIELD PIPELINED MULTIPLIER WITH POLYNOMIAL AND BETA INPUT PASSING SCHEME US 15/836,491  
AUTO ZERO COPY APPLIED TO A COMPUTE ELEMENT WITHIN A SYSTOLIC ARRAY US 15/844,505  
SYSTEM MEMORY CONTROLLER WITH ATOMIC OPERATIONS US 15/849,537  
SYSTEMS AND METHODS FOR ACCESSING NON-VOLATILE MEMORY AND WRITE ACCELERERATION CACHE US 16/294,028  
Distributed State Machine for High Availability of Non-Volatile Memory in Cluster Based Computing Systems US 16/395,738  
Target Optimized Auto Provisioning of Storage in a Discoverable Storage Network US 16/565,889  
FLEXIBLE RAID DRIVE GROUPING BASED ON PERFORMANCE US 16/703,617  
EXTENT BASED RAID ENCODING US 16/703,620  
Elastic Scaling in a Storage Network Environment US 16/697,626