OVHcloud - Webhosting, Cloud, VPS en Dedicated servers

Omgaan met de beveiligingsproblematiek van een multicloud-omgeving

“Waar gegevens en workloads vroeger binnen een eenvoudig kader konden worden beschermd (zoals in een kasteel met muren, schietgaten en grachten), moeten gevoelige gegevens nu gezien worden binnen en tussen meerdere kaders. Dit betekent dat er een flexibelere benadering van veiligheid moet worden gevolgd en dat oude aannames niet altijd hoeven te gelden.”

Multicloudstrategieën zijn tegenwoordig standaard in cloud computing, maar ze leiden tot een aantal beveiligingsuitdagingen. Multicloud vereist een nieuwe beveiligingsaanpak, die kan reageren op gegevens binnen en tussen verschillende clouds. In dit artikel leggen we uit hoe we vanuit veiligheidsoogpunt het beste de multicloud-omgeving kunnen inzetten.


Wilt u meer weten? Ontvang het gratis artikel voor meer informatie →

We behandelen:

  • De voordelen en risico's van het gebruik van meerdere clouds als onderdeel van uw cloudstrategie.
  • Overstappen van een perimeter-beveiligingsbenadering naar een flexibele aanpak.
  • Waarom is “Zero Trust” geschikt voor een multicloud-omgeving?
  • Best practices voor handelingen in een multicloud-omgeving.

Voorvertoning van het artikel

Assets template

Omgaan met de beveiligingsproblematiek van een multicloud-omgeving

Om beter te begrijpen hoe u de beveiligingsuitdagingen van een multicloud-omgeving kunt oplossen, kunt u het artikel hier downloaden.

(1) Indien geaccepteerd, zullen de middels dit formulier verzonden gegevens door OVH SAS, optredend als gegevensbeheerder, verzameld worden. Ze mogen alleen voor de onderstaande doelen doorgestuurd worden naar andere entiteiten van de OVH-groep en naar onderaannemers die uit naam van, namens en op aanwijzing van OVH handelen. In dit geval zorgt OVH SAS dat er voldoende beschermingsmechanismes geïmplementeerd zijn. Als zodanig valt elke overdracht van gegevens naar entiteiten van de OVH-groep, die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder het bindende bedrijfsreglement van OVH. De gegevens worden met uw toestemming gedurende een periode van 36 maanden verwerkt om u aanbiedingen te leveren over de infrastructuren, producten en services van de OVH-groep.

U heeft op legitieme gronden recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en oppositie inzake alle persoonsgegevens die op u van toepassing zijn. U mag ook altijd uw recht uitoefenen om uw goedkeuring terug te trekken. Stuur uw verzoek om deze rechten uit te oefenen naar de betreffende partner. Als u contact met ons heeft opgenomen en van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming en privacy niet gerespecteerd zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Klik hierom meer te lezen over het beleid van OVHcloud voor de bescherming van persoonsgegevens.