Co to jest IaaS?

Co to jest IaaS?

Infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service lub IaaS) jest jednym z rozwiązań cloud computing. Umożliwia korzystanie z zasobów informatycznych za pośrednictwem sieci, zapewnia dostęp na żądanie do mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej. Nie musisz przy tym zajmować się utrzymaniem sprzętu. Zaletą IaaS jest zatem oszczędność czasu i elastyczność.

iaas-infrastructure

Definicja IaaS: jak to działa?

W przypadku Infrastructure as a Service zasoby IT outsource’owane są u dostawcy usług w chmurze. W centrum danych dostawcy hostowana jest fizyczna infrastruktura (hardware), oprogramowanie (software) oraz sieć (przepustowość, adresy IP, etc.). Dostawca zapewnia utrzymanie wszystkich tych elementów i gwarantuje niezbędną wydajność w ramach sieci publicznej lub prywatnej.

Jednocześnie użytkownik zachowuje kontrolę nad swoimi projektami i danymi. Mimo że dostawca odpowiada za utrzymanie sprzętu, do klienta należy zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami i usługami. Zadaniem klienta jest również organizacja wirtualnej infrastruktury umożliwiająca optymalizację projektów (wirtualizacja, konteneryzacja, etc.).

W przypadku Infrastructure as a Service stosowany jest model płatności według zużycia: płacisz tylko za wykorzystane zasoby. Pobierana jest zazwyczaj opłata za godzinę, za dzień lub miesięczna, w zależności od rodzaju usług.

Różne typy Infrastruktury as a Service dla Twoich projektów

IaaS w chmurze publicznej zawiera zasoby, z których mogą korzystać wszyscy klienci dostawcy. Jest to swego rodzaju katalog usług, które użytkownicy zamawiają zgodnie z potrzebami.

IaaS w chmurze prywatnej to wirtualne prywatne centrum danych utworzone dla klienta. Wszystkie dostępne w nim zasoby są dedykowane.

IaaS w chmurze hybrydowej to połączenie dwóch wspomnianych wcześniej modeli. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownik zachowuje kontrolę nad krytycznymi aplikacjami i usługami i korzysta z zasobów na żądanie odpowiadających na specyficzne potrzeby.
 

Opisane powyżej trzy rodzaje IaaS oferują szeroki wachlarz możliwości. Mogą posłużyć do:

 • opracowywania i testowania oprogramowania
 • hostowania jednej lub kilku stron WWW o złożonej strukturze
 • budowy sieci odzyskiwania danych (kopie zapasowe i przestrzeń dyskowa)
 • wdrażania aplikacji WWW
 • uruchamiania programów Machine Learning
 • przetwarzania Big Data.

Dlaczego warto wybrać model Infrastructure as a Service?

Zalety korzystania z zasobów zewnętrznego dostawcy lub migracji infrastruktury informatycznej do jego centrum danych:

 • utrzymanie infrastruktury cloud leży po stronie dostawcy, dzięki czemu koncentrujesz się na Twoim biznesie;
 • rozwiązanie jest skalowalne, zatem dodajesz zasoby, których potrzebujesz w dowolnej chwili. Dzięki temu możesz bardzo szybko reagować na bieżącą sytuację w przypadku wzrostów obciążenia. W miarę rozwoju Twoich projektów z łatwością skalujesz infrastrukturę IT;
 • zachowujesz kontrolę nad wrażliwym danymi;
 • IaaS ułatwia zarządzania budżetem. Płatność za wykorzystane zasoby pozwala przewidywać wydatki na IT;
 • Ponieważ dostawca usług odpowiada za aktualizację rozwiązań, korzystasz z innowacji dostępnych na rynku;
 • zyskujesz większe bezpieczeństwo, dzięki czemu możesz zapewnić ciągłość działania Twojego przedsięwzięcia. Dostawca IaaS jest zazwyczaj zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu usług (SLA) w celu zapewnienia dostępności Twojej infrastruktury IT. Ułatwia również dostęp do danych w przypadku awarii.

Co to są rozwiązania PaaS i SaaS

Oprócz IaaS, na rynku dostępne są również modele PaaS i SaaS:

PaaS (Platform as a Service) to platforma, którą dostawca oddaje do dyspozycji swoich klientów. Zajmuje się on utrzymaniem sprzętu. Natomiast użytkownik płaci wyłącznie za korzystanie z platformy. Ten rodzaj usługi cloud jest zazwyczaj przeznaczony dla deweloperów i programistów. Mogą się oni skupić na swoich zadaniach i nie muszą zajmować się infrastrukturą. Platforma cloud ułatwia specjalistom codzienną pracę.

SaaS (Software as a Service) to rozwiązanie pozwalające na korzystanie z aplikacji WWW zarządzanej przez dostawcę chmury. Dostawca zajmuje się aktualizacjami oprogramowania, poprawkami i monitoringiem. Użytkownik zarządza swoimi projektami za pomocą dashboardu lub API. Głównym atutem tego modelu jest łatwość dostępu do aplikacji cloud dla wszystkich użytkowników. Nie ma potrzeby instalowania jej lokalnie na wspólnym terminalu. Jedyne co do Ciebie należy, to zarządzanie licencjami użytkowników w Twoich zespołach.

IaaS od OVHcloud

W ramach naszych usług cloud oferujemy różne rodzaje Infrastructure as a Service.

 • Public Cloud: bezpieczne rozwiązania odpowiadające na potrzeby związane z Twoimi projektami - od wdrożeń klasycznych po wdrożenia na szeroką skalę. Skorzystaj z uproszczonego modelu na żądanie i transparentnych rozliczeń. W ramach oferty Public Cloud zyskujesz dodatkowe zasoby umożliwiające realizację Twoich projektów (oprogramowanie do orkiestracji kontenerów, przestrzeń dyskowa do przechowywania danych, narzędzia do analizy, etc.).
 • Hosted Private Cloud: prywatne centrum danych zarządzane przez naszych ekspertów. Korzystasz z rozwiązań o wysokiej wydajności. Za pośrednictwem VMware w prosty i zoptymalizowany sposób wirtualizujesz środowiska w centrach danych OVHcloud na całym świecie. Rozwiązanie to posiada certyfikat SecNumCloud gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa danych.
 • Hybrid Cloud: skorzystaj z naszej skalowalnej oferty cloud połączonej z wydajnością bare metal. W przypadku projektów wymagających dużej wydajności i wysokiej dostępności skorzystaj z architektury chmury hybrydowej dostosowanej do Twoich potrzeb. Elastyczny model pozwala na korzystanie z optymalnej wydajności (CPU, RAM, przestrzeń dyskowa, sieć, etc.) umożliwiającej obsługę systemów i aplikacji generujących duże obciążenia.

Od ponad 20 lat budujemy europejską suwerenną chmurę. Wybierając zaufaną usługę chmurową od OVHcloud, zachowujesz kontrolę nad danymi. W ramach ekosystemu składającego się z dostawców, partnerów i klientów wspólnie tworzymy odpowiedzialną chmurę.