Portal zapytań organów ścigania

Portal zapytań organów ścigania pozwala takim instytucjom na kontakt z nami. Ustrukturyzowany proces wielopoziomowego uwierzytelniania zarówno gwarantuje zasadność Twoich zapytań, jak i umożliwia ich skuteczne przetwarzanie. Pozwala to uniknąć zbędnych wywołań zwrotnych i zapewnia zgodność z prawem.

Wypełniając poniższe pole adresowe, potwierdzasz, że pracujesz jako oficjalny pracownik organu ścigania lub innego organu rządowego upoważnionego do żądania danych oraz że wykonujesz poniższy proces w ramach pełnienia obowiązków służbowych w zakresie prowadzenia dochodzeń. Najpierw należy podać oficjalny adres e-mail. Po pomyślnym zakończeniu wewnętrznego etapu weryfikacji możesz zażądać linku aktywacyjnego. Kolejne etapy zostaną opisane w wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Uwaga: link wygaśnie w ciągu kilku minut. Jeśli Twój adres e-mail jest już aktywny, aktywacja nie jest konieczna. Otrzymasz link z wyjaśnieniami dotyczącymi dalszych etapów składania zapytania.

Uwaga Jakiekolwiek (usiłowanie) nadużycia tego portalu może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. Próba uzyskania dostępu do portalu przez nieupoważnioną osobę lub podmiot jest klasyfikowana jako nadużycie. Tylko organy rządowe są uprawnione do żądania dostępu do portalu.

Zgodnie z aktualnymi regulacjami europejskimi dysponujesz prawem do dostępu, modyfikowania i usunięcia swoich danych.

Możesz skorzystać z tego prawa i uzyskać takie informacje, kontaktując się z dpo tutaj lub pocztą na adres: OVH SAS, Computing and Liberties Correspondent, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix France.