Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)


Zabezpiecz zarządzanie dostępem i zwiększ swoją produktywność

Zarządzaj w bezpieczny sposób tożsamością użytkowników i aplikacji oraz ich uprawnieniami za pomocą jednego interfejsu dla wszystkich usług.

OVHcloud IAM zapewnia szczegółowe zarządzanie dostępem do produktów OVHcloud i poprawia jego bezpieczeństwo przy użyciu jednego panelu i jednego interfejsu.

iam_hero_600x400

Tożsamość federacyjna

Połącz dowolny katalog firmowy (ADFS, Azure AD, Google Workspace, Okta...) z Panelem klienta OVHcloud, aby swobodnie zarządzać wieloma kontami i bezproblemowo uwierzytelniać swoich użytkowników.

Jednolita i zharmonizowana oferta OVHcloud, obejmująca „oprogramowanie stron trzecich"

OVHcloud IAM umożliwia płynne zarządzanie uprawnieniami użytkowników, grup i aplikacji w ramach całego portfolio produktów, w tym VMware w OVHcloud i Openstack.

Szczegółowe zarządzanie zasadami

Zapewnij bezpieczną współpracę. Dostosuj uprawnienia dostępu na podstawie od wielu warunków, takich jak rola i obowiązki, typ zasobów...

Zwiększona wydajność

Usługa IAM jest dostępna za pośrednictwem API OVHcloud. Dzięki temu możesz korzystać z mocy automatyzacji i zwiększyć wydajność. Automatyzacja różnych aspektów zarządzania uwierzytelnianiem, tożsamościami i zasadami pozwala zwiększyć produktywność zespołów i bezpiecznie wspierać współpracę między nimi. Funkcja wielu dzierżawców umożliwia łatwe delegowanie dostępu do zaufanych partnerów i zachowanie nad nim szczegółowej kontroli.

Bez dodatkowych kosztów

Funkcja IAM jest zawarta w cenie na koncie OVHcloud.

Jak to działa

iam_diagram

Korzystając z IAM OVHcloud, możesz w prosty sposób określić, kto ma dostęp do jakich zasobów OVHcloud i w jakim celu.

Zarządzanie dostępem przez OVHcloud opiera się na systemie zarządzania polityką w modelu zero trust. Istnieje możliwość opracowania różnych strategii dających użytkownikom dostęp do określonych funkcji powiązanych z produktami na Twoim koncie OVHcloud.

Strategie obejmują listę tożsamości (konta, użytkownicy, grupy użytkowników), których dotyczą te strategie; listy zasobów, do których powinny mieć zastosowanie zasady, oraz listy działań, które można na nich wykonywać.

Logowanie jednokrotne

Skorzystaj z usług wybranego przez Ciebie dostawcy tożsamości jako pojedynczego źródła zaufania dla Twoich użytkowników, co pozwoli im korzystać dotychczasowych konta w celu uzyskania dostępu do produktów OVHcloud. Używając protokołu federacyjnego SAMLv2, możesz płynnie przyłączyć wybranego dostawcę tożsamości, takiego jak ADFS, Azure AD, Google Workspace, Okta...

single-sign-on

Oddzielny dostęp

Oddziel dostęp do zasobów produkcyjnych od środowiska testowego.

Należy wdrożyć rygorystyczne zasad pozwalające na zachowanie kontroli nad środowiskiem produkcyjnym i zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości usług. Pozwala to również na zwiększenie liczby użytkowników korzystających z Twojego środowiska testowego.

separate_access

Zapobiegaj niepożądanym działaniom

Zmniejsz ryzyko związane z kradzieżą tożsamości lub błędem administratora dzięki ograniczeniu dostępu do wrażliwych operacji do określonej liczby osób.

prevent_unwanted_action

Często zadawane pytania

Dlaczego warto wybrać OVHcloud IAM?

Sytuacja, w której wszyscy Twoi użytkownicy lub aplikacje mają dostęp do wszystkich Twoich zasobów w chmurze nie jest optymalna.

Musisz zabezpieczyć dostęp do zasobów OVHcloud i przyznać użytkownikom w Twojej firmie szczegółowe uprawnienia, zezwalając na dostęp tylko do niektórych zasobów.

OVHcloud IAM umożliwia scentralizowane zarządzanie aspektami zarządzania tożsamością, federacji tożsamości i zarządzania dostępem, co ułatwia egzekwowanie polityki dostępu, a tym samym poprawia bezpieczeństwo dostępu i wydajność zespołu.

Co to jest federacja tożsamości?

Federacja tożsamości umożliwia logowanie jednokrotne (SSO) za pośrednictwem produktów OVHcloud i użycie wybranego dostawcy tożsamości (IdP) (ADFS, Azure AD, Google Workspace, Okta...) w celu zalogowania się do Panelu klienta OVHcloud przy użyciu protokołu federacyjnego SAMLv2.

Co muszę zrobić, aby zacząć korzystać z IAM w moich produktach i usługach OVHcloud?

Usługa IAM jest obecnie w fazie beta. Możesz ją wypróbować, rejestrując się tutaj.

Jaki protokół jest używany dla OVHcloud Identity Federation?

Federacja tożsamości obsługuje protokół SAMLv2.

Czy usługa OVHcloud IAM jest płatna?

Nie, usługa OVHcloud IAM jest bezpłatna dla wszystkich klientów.

Czy aktywacja usługi IAM zmienia sposób uzyskiwania dostępu do istniejących produktów i zasobów?

Nie, istniejący sposób dostępu do Twoich produktów i usług będzie taki sam, jeśli nie zmienisz go przy użyciu zasad.