CD/CI Pipeline

Utwórz proces CI/CD z wykorzystaniem technologii Google Anthos

Metoda CI/CD jest niezbędna we wszystkich nowych projektach IT. Zwiększa ona częstotliwość wdrażania kodu online dzięki automatyzacji etapów rozwoju oprogramowania.

Nowoczesne, w 100% dedykowane podejście do Twojego procesu CI/CD

Stwórz bezpieczny, skalowalny i zautomatyzowany proces CI/CD dzięki nowoczesnemu podejściu do rozwoju i dystrybucji. Koncentruje się on na proaktywnym zapobieganiu nieprawidłowościom, oprogramowaniu open source, integracji z narzędziami użytkownika oraz bezpiecznym łańcuchu dostaw.

Icons/concept/Cloud/Cloud Padlock Created with Sketch.

100% dedykowany proces

Rozwiązanie Hosted Private Cloud powered by Anthos jest zarządzane wyłącznie przez OVHcloud. Oferuje ono użytkownikom narzędzia do stworzenia w 100% dedykowanego i bezpiecznego procesu wdrażania.

Icons/concept/thumbUp Created with Sketch.

Utwórz, przetestuj i błyskawicznie wdrażaj

Kubernetes i zintegrowany klocek Anthos Config Management są kompatybilne z większością narzędzi używanych w procesie CI/CD. Możesz wykorzystać infrastrukturę SaaS, lokalną lub wdrożyć nową opartą na Hosted Private Cloud. Dzięki standaryzacji szablonów i możliwości przenoszenia interfejsów API open source nie musisz już wybierać między automatyzacją a wdrożeniami hybrydowymi.

Icons/concept/App/App Gear Created with Sketch.

Twórz niezawodne aplikacje

Wykorzystaj usługę Mesh i natywne funkcje Kubernetes w dedykowanym środowisku, aby zwiększyć stabilność swoich aplikacji. Zyskujesz lepszą widoczność i możesz łatwiej ograniczać lub automatycznie cofać wpływ wprowadzenia regresji w procesie wdrażania.

Icons/concept/App/App Script Created with Sketch.

Bezpieczne projektowanie

Wybierz strategię bezpieczeństwa, tworząc aplikacje przy użyciu zweryfikowanego łańcucha dostaw oprogramowania. Twoje reguły zgodności są konsekwentnie stosowane do wszystkich miejsc docelowych aplikacji. Po wdrożeniu zachowujesz kontrolę nad swoją aplikacją dzięki funkcjom szyfrowania i obserwowalności usługi Mesh.

CI_CI_moderne-ouverte

Jak tworzyć w nowoczesny sposób?

Zamawiasz w 100% dedykowane środowisko zarządzane przez OVHcloud z dedykowaną i autonomiczną płaszczyzną sterowania (control plane). I to bez konieczności posiadania konta Google Cloud lub subskrypcji.

Korzystając z tego wysokowydajnego środowiska, można wdrożyć najbardziej bezpieczny, skalowalny i zautomatyzowany łańcuch CI/CD. Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu podejściu do opracowywania i dystrybucji, skoncentrowanemu na proaktywnym zapobieganiu nieprawidłowościom.

Dodatkowo dostępnych jest kilka usług do obsługi środowiska produkcyjnego, takich jak Grafana, Prometheus czy Grafana Loki.

Jak oprogramowanie open source wpływa na swobodę procesu CI/CD?

Technologia Google Anthos, zbudowana na technologii open source, jest przenośna i neutralna dla dostawców. Oznacza to, że do wdrożenia łańcucha CI/CD można wykorzystać ogólnodostępne technologie, takie jak GitLab. Usługa Mesh korzysta z branżowego standardu Istio API.

Anthos Management Center (dedykowana płaszczyzna sterowania - control plane) integruje również pakiet obserwowalności z usługami Prometheus, Grafana i Loki.

Wszystkie rozwiązania OVHcloud są dostępne przez naszą prywatną sieć (vRack). Umożliwia to integrację wszystkich technologii, które są w Twoim posiadaniu i które chcesz wykorzystać do tworzenia wartości.

Architecture_CI_CD

Jak stworzyć łańcuch CI/CD dostosowany do każdego segmentu działalności w Twojej firmie?

Precyzyjne zarządzanie tożsamością jest oparte na protokole OpenID Connect (OIDC), do którego możesz podłączyć swoje rozwiązanie uwierzytelniające. Umożliwia zarządzanie dostępem i integrację różnych segmentów działalności firmy w łańcuchach rozwoju i wdrażania. W ten sposób możliwe jest zintegrowanie koncepcji DevSecOps lub etapów weryfikacji kodu przez sprawdzonych pracowników, zanim zostanie on udostępniony w sieci.

Partnerzy tworzący ekosystem OVHcloud wspierają również Twoje projekty począwszy od ich projektowania, aż po eksploatację.

Jak zautomatyzować reguły i bezpieczeństwo?

Automatyzacja niekiedy może pominąć bezpieczeństwo aplikacji i łańcucha CI/CD. Dostęp może zostać zabezpieczony poprzez zastosowanie modelu RBAC (role-based access control) na każdym klastrze i/lub w Anthos Management Center. Twórz grupy użytkowników, według ról lub w zależności od potrzeb, z regułami bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do niektórych lub wszystkich klastrów.

Dzięki usłudze łączności OVHcloud Connect, możesz również zoptymalizować bezpieczeństwo swojej platformy przez odizolowanie jej od Internetu.

Często zadawane pytania

Czym jest łańcuch CI/CD?

Łańcuch CI/CD to całość automatyzacji związanej z zastosowaniem metody CI/CD. Zwiększa częstotliwość dostarczania aplikacji poprzez wprowadzenie automatyzacji na etapie ich tworzenia.

Główne pojęcia związane z podejściem CI/CD to ciągła integracja (CI): Continuous Integration), ciągła dystrybucja i ciągłe wdrażanie (CD: Continuous Deployment). Podejście CI/CD stanowi rozwiązanie dla problemów z integracją kodu z aplikacją na etapie produkcji lub podczas udostępniania przez zespoły programistów.

A zatem metoda CI/CD zapewnia automatyzację i ciągłe monitorowanie przez cały cykl życia aplikacji.

Jak mogę połączyć się z moją firmą?

Usługi łączności OVHcloud Connect pozwalają na bezpośrednie połączenie z Twoją firmą poprzez połączenie międzysieciowe lub do kolokacyjnych centrów danych z różnymi partnerami, takimi jak Equinix, Megaport i Intercloud.