Modernizacja aplikacji

Modernizacja aplikacji w dedykowanym środowisku

Modernizacja aplikacji wykorzystywanych w firmach to główny obszar zainteresowania dyrektorów ds. zarządzania systemami informacyjnymi (ISD). Obsługa starszych aplikacji często stanowi coraz większe obciążenie, a ich modernizacja wymaga kosztownych przedsięwzięć związanych z przeprojektowaniem.

Najszybszy sposób na modernizację Twoich aplikacji

Projekt modernizacji aplikacji obejmuje zarówno część deweloperską, jak i jej infrastrukturę. Oferta Hosted Private Cloud powered by Anthos umożliwia korzystanie w 100% z dedykowanej infrastruktury zarządzanej przez OVHcloud. I to z wszystkimi niezbędnymi narzędziami do modernizacji aplikacji.

Icons/concept/Datacenter Created with Sketch.

Infrastruktura dedykowana i administrowana

Rozwiązanie Hosted Private Cloud powered by Anthos jest zarządzane wyłącznie przez OVHcloud, co umożliwia skupienie się na aspektach związanych z aplikacjami.

Icons/concept/Puzzle Created with Sketch.

Modernizacja krok po kroku

Ekosystem OVHcloud, dzięki swoim usługom łączności i innym rozwiązaniom typu bare metal lub wirtualizacji, umożliwia stopniową migrację wszystkich lub niektórych aplikacji. Ponadto funkcja Migrate for Anthos, zaplanowana na 2022 rok, umożliwi przekształcenie maszyny wirtualnej (VM) w skonteneryzowane usługi.

Icons/concept/Reload Created with Sketch.

Kontrola i odwracalność

Wdrażasz swoją aplikację we w 100% dedykowanym środowisku, korzystając ze standardowej technologii i oprogramowania open source dostępnego na rynku. To samo postępowanie wykonawcze API (jako usługa połączona z GCP) można znaleźć u innych dostawców chmury lub w infrastrukturze lokalnej. Wybór należy do Ciebie.

Icons/concept/Receipt Created with Sketch.

Taryfikacja miesięczna i skalowalność

Model chmury umożliwia rozłożenie kosztów Twojego rozwiązania chmury prywatnej na rozliczenia miesięczne. Możesz również w każdej chwili zmienić wielkość każdego z klastrów, aby dostosować go do potrzeb swojej firmy. Można to zrobić tymczasowo lub długoterminowo.

Modernize_private_cloud

Jak dokonać wdrożenia w dedykowanym środowisku?

Zamów w 100% dedykowane środowisko zarządzane przez OVHcloud. Rozwiązanie to nie wymaga subskrypcji ani logowania do serwisu Google Cloud. Każdy klient dysponuje własną, dedykowaną płaszczyzną sterowania (control plane). Dodatkowo nasze usługi umożliwiają prywatyzację wymiany danych za pośrednictwem OVHcloud Connect oraz sieci prywatnej (vRack).

Pakiet obejmuje kilka usług, takich jak Grafana, Prometheus czy Grafana Loki, w celu obsługi środowisk produkcyjnych.

Jak kontenerować w usłudze Google Anthos?

Podczas tego etapu zintegrujesz i wdrożysz odpowiednie aplikacje/usługi w prywatnej infrastrukturze Anthos. Rozwiązanie to obejmuje wykorzystanie różnych usług i technologii (np. Google Kubernetes Engine, Anthos Service Mesh), nowoczesnych praktyk ciągłej integracji i/lub dostarczania (CI/CD) oraz narzędzi integracji systemowej.

Ekosystem oprogramowań i usług kompatybilnych z Google Anthos umożliwia łatwe wdrożenie aplikacji w nowej infrastrukturze.

Należy pamiętać, że usługa Migrate for Anthos przekształca maszynę wirtualną w kontener. Usługa ta będzie dostępna na początku 2022 roku i ułatwi migrację do nowoczesnej chmury prywatnej.

Modernize_hybride_cloud

Jak zarządzać hybrydowym środowiskiem Google Anthos?

Technologia Google Anthos (w trybie połączonym) i jej zunifikowana płaszczyzna sterowania umożliwiają dołączanie klastrów zarządzanych przez dedykowaną płaszczyznę sterowania. To ostatnie rozwiązanie jest dostępne w ofercie Hosted Private Cloud powered by Anthos.

To zastosowanie oferuje wiele możliwości. Na przykład migrację aplikacji z chmury publicznej do chmury w 100% prywatnej.

Jest to możliwe dzięki usługom połączeń oferowanych przez OVHcloud Connect. Rozwiązanie to oferuje m.in. nielimitowany ruch. I to bez dodatkowych opłat.

Partnerzy tworzący ekosystem OVHcloud wspierają również Twoje projekty, począwszy od projektu, aż po eksploatację.

Często zadawane pytania

Czym jest nowoczesna aplikacja na bazie Google Anthos?

Nowoczesne tworzenie aplikacji pozwala na wdrażanie ich nowych wersji kilka razy dziennie. A wszystko to przy zachowaniu dostępności i skalowalności platformy.

Konteneryzacja pomaga aplikacjom osiągać założone cele. Dzięki temu można je szybko i łatwo publikować i aktualizować, bez przestojów.

Platforma Hosted Private Cloud powered by Anthos integruje usługi z zakresu orkiestracji i zarządzania kontenerami przeznaczone dla biznesu. Obejmuje również automatyzację polityk, zabezpieczenia na dużą skalę i pełne zarządzanie systemem połączonych usług, w tym widocznością.

Jak dokonać migracji wirtualnej maszyny do Google Anthos?

Usługi Migrate for Anthos i Google Kubernetes Engine (GKE) umożliwiają łatwą i szybką modernizację tradycyjnych aplikacji z maszyn wirtualnych do natywnych kontenerów. Usługa będzie dostępna wkrótce.

W międzyczasie migracje muszą być przeprowadzane poprzez wdrażanie nowych usług.

Co więcej, skonkretyzowane już projekty można wdrożyć bezpośrednio do usługi Hosted Private Cloud powered by Anthos.

Jak mogę połączyć się z moją firmą?

Usługi łączności OVHcloud Connect pozwalają na bezpośrednie połączenie z Twoją firmą poprzez połączenie międzysieciowe lub do kolokacyjnych centrów danych z różnymi partnerami, takimi jak Equinix, Megaport i Intercloud.