Funkcje i usługi zawarte w Anthos

Rozwiązanie Hosted Private Cloud powered by Anthos jest oparte na Anthos w środowisku prywatnym bare metal. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla klientów, którzy chcą odizolować swoją infrastrukturę od chmury publicznej i jednocześnie korzystać z jakości, funkcjonalności i innowacyjności platformy Google.

Usługi zawarte

Wypróbuj nasze elastyczne rozwiązanie Hosted Private Cloud dzięki pakietom startowym. Uruchom klastry Kubernetes w ciągu kilku minut.

Rozwiązanie Hosted Private Cloud powered by Anthos opiera się na Anthos w środowisku prywatnym bare metal, na serwerach Advance Bare Metal oraz na NetApp Dedicated Storage (w pakiecie Stateful Production).

Anthos Management Center

Anthos Management Center/Control plane

W przypadku każdej usługi Hosted Private Cloud udostępniamy centrum zarządzania Anthos (Anthos Management Center), określane mianem control plane.

Do połączenia z Hosted Private Cloud powered by Anthos możesz wykorzystać Anthos CLI, APIv6 od OVHcloud, interfejs użytkownika Anthos oraz API Kubernetes. Umożliwia to automatyzację zarządzania klastrami za pomocą GitOps lub narzędzi Infrastucture as Code.

Precyzyjne zarządzanie tożsamością opiera się na protokole OIDC, za pomocą którego możesz podłączyć własne rozwiązanie IAM i zapewnić bezpieczny dostęp przy użyciu reguł RBAC w każdym klastrze i/lub control plane.

Control plane zawiera również stos obserwowalności dzięki aplikacjom Prometheus, Grafana i Loki.

Klastry użytkowników

User clusters/Data plane

Twórz i zarządzaj klastrami Kubernetes w Twoim środowisku Private Cloud, korzystając z trzech różnych zasobów: puli bare metal, puli publicznych adresów IP oraz zarządzanych maszyn SVM NetApp.

Pula bare metal:

Twórz klastry Kubernetes z węzłami roboczymi w puli bare metal połączonymi w ramach naszej prywatną sieci vRack.

Wraz z usługą Hosted Private Cloud dostarczamy 5 lub 15 serwerów, co odpowiada 60 vCPU, 320 GB RAM, 5 TB NVMe local w przypadku pakietu Discovery oraz 180 vCPU, 960 GB RAM i 15 TB NVMe w przypadku pozostałych pakietów.

Możesz dodać serwery bare metal w związku z rozwojem nowych projektów/aplikacji lub tymczasowym wzrostem obciążenia i skorzystać z opcji zawarcia umowy krótkoterminowej (1 miesiąc).

Na przykład w ramach pakietów Stateless i Stateful możesz utworzyć 3 klastry K8s z 5 węzłami lub 5 klastrów K8s z 3 węzłami.

Pula publicznych adresów IP:

W pakietach startowych oferujemy blok publicznych adresów IP /26. Możesz użyć do 50 adresów IP, aby połączyć Twoją aplikację z Internetem, a w razie potrzeby dodać bloki IP /26 z 50 adresami IP.

Zarządzany klaster NetApp:

Jeśli chcesz przechowywać trwałe dane w kontenerach, możesz skorzystać z naszego zarządzanego, dedykowanego klastra NetApp, zawartego w pakiecie Stateful, zapewniającego 55 TB przestrzeni dyskowej NetApp o wysokiej dostępności.

Będziesz miał pełny dostęp do macierzy dyskowej NetApp ze wszystkimi innowacjami oferowanym przez tę technologię.

W każdym klastrze zostanie automatycznie wdrożony interfejs CSI (Container Storage Interface) Trident.

Jeśli zabraknie Ci przestrzeni dyskowej, możesz dodać klaster NetApp.

Co to jest Anthos w prywatnym środowisku bare metal?

Google Kubernetes Engine (GKE)

Najlepsze środowisko do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji.

Anthos Config Management (ACM)

Pakiet do automatyzacji GitOps zapewniający reguły i konfigurację na dużą skalę.

Anthos Service Mesh (ASM)

Oparty na Istio.  Zarządzanie usługami Zero Trust Networking.

Cloud Logging and Monitoring

Gromadź logi i metryki z platform, aplikacji oraz usług dzięki dedykowanym aplikacjom Prometheus, Grafana i Loki.

Cloud Run for Anthos (wkrótce)

Zarządzany bezserwerowo w oparciu o Knative.

Migrate for Anthos (wkrótce)

Migruj maszyny wirtualne uruchomione na VMware, AWS lub Azure do kontenerów zarządzanych przez GKE.

Potrzebujesz wyceny dedykowanej, zarządzanej platformy Anthos?

Postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym terminie.

FAQ

Czy mogę korzystać z GCP Cloud Build lub GCP Marketplace wraz z Anthos w prywatnym środowisku bare metal?

Usługi GCP, takie jak Cloud Build czy Cloud Marketplace, nie są zawarte w usłudze Anthos. Jednak Google dostarczy w przyszłości zestaw zintegrowanych usług OSS dla Anthos w prywatnym środowisku bare metal, w tym wsparcie dla PostgreSQL, Kafka, etc. Są to elementy planu rozwoju, które mogą ulec zmianie. Klaster Kubernetes wdrożony w Twojej infrastrukturze Private Cloud od OVHcloud korzysta ze standardowego API Kubernetes i może być używany z dowolnym oprogramowaniem lub usługą kompatybilną z K8s (narzędzia CI/CD, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, platformy multicloud, etc.).