OVHcloud - Hébergement web, Cloud, VPS et Serveurs dédiés
Private cloud whitepaper

Total Economic Impact™ Hosted Private Cloud we współpracy z VMware

OVHcloud, we współpracy z VMware, zleciła firmie Forrester Consulting przeprowadzenie badania Total Economic Impact™ (TEI) i zbadanie potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), jaki przedsiębiorstwa mogą osiągnąć dzięki wdrożeniu rozwiązania Hosted Private Cloud. Wyniki badania pozwolą czytelnikom ocenić potencjalny wpływ rozwiązania Hosted Private Cloud na finanse ich przedsiębiorstwa.

Dowiedz się, w jaki sposób nasz klient uzyskał następujące korzyści:
  • Skrócony czas uzyskania dochodu
  • Lepsza kontrola i transparentność
  • Zwiększona wydajność

Badanie firmy Forrester Consulting wykazało, że Hosted Private Cloud sprawdza się w przypadku wielu zastosowań. Dla niektórych klientów jest to niedrogie rozwiązanie pozwalające uzyskać zgodność z przepisami, zapewnić bezpieczeństwo czy też zbudować wydajną architekturę, dla innych to sposób na przyspieszenie migracji do chmury.

Podgląd Case Study

WhitePaper template

The Total Economic Impact™

OVHcloud is a global hyperscale cloud provider of multicloud platforms that can help customers scale as they grow, with simple and predictive costs. OVHcloud, in partnership with VMware, commissioned Forrester Consulting to conduct a Total Economic Impact™ (TEI) study and examine the potential return on investment (ROI)

(1) W przypadku akceptacji regulaminów dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza zostaną zgromadzone przez OVH SAS, która pełni rolę administratora danych. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom z grupy OVH oraz podwykonawcom działającym w imieniu, na rzecz oraz na polecenie OVH. W takim przypadku OVH SAS zapewnia wdrożenie odpowiedniego mechanizmu bezpieczeństwa. W związku z tym przekazywanie danych podmiotom z grupy OVH znajdującym się poza Unią Europejską podlega wiążącym regułom korporacyjnym OVH. Dane są przetwarzane za Twoją zgodą przez okres 36 miesięcy w celu dostarczenia Ci ofert dotyczących infrastruktury, produktów i usług grupy OVH.

Masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz sprzeciwu, z uzasadnionego powodu, wobec ich przetwarzania. Możesz również w dowolnym momencie skorzystać z prawa do wycofania zgody. Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij wniosek za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza lubjeśli zajdzie taka potrzeba, bezpośrednio do danego partnera. Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że Twoje prawa do ochrony danych i prywatności nie są przestrzegane, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Dowiedz się więcej o polityce ochrony danych osobowych OVHcloud
Téléchargement PDF