Migracja centrum danych do chmury

Datacenter extension

Płynne rozszerzenie lub migracja centrum danych do chmury

Gdy często występują nieoczekiwane wzrosty obciążenia lub zwiększają się potrzeby związane z mocą obliczeniową, potrzebujesz szybko i skutecznie wdrożyć nowe zasoby. W takiej sytuacji alternatywnym rozwiązaniem jest przeniesienie obciążeń z lokalnej infrastruktury do chmury. Być może chcesz hostować nową aplikację lub zdywersyfikować listę dostawców usług w chmurze? OVHcloud zapewnia wybór dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań do rozszerzenia i migracji centrum danych.

Najprostszy sposób na przeniesienie Twojego centrum danych do chmury

Wykorzystaj dotychczasowe inwestycje w wirtualizację i zarządzaj nią w chmurze.
Skaluj infrastrukturę i zachowaj pełną kontrolę.
Oszczędzaj czasu i pieniądze, koncentruj się na najważniejszych potrzebach biznesowych.
Korzystaj z bezpiecznej i odpornej infrastruktury cloud dostępnej na całym świecie.

Jak to działa

Krok 1 OVHcloud

Połącz Twoje centrum danych z centrami danych OVH

Do połączenia Twojej lokalnej infrastruktury z globalną infrastrukturą OVHcloud i naszym dowolnym centrum danych posłużą liczne punkty obecności (PoP), z których dostępne jest dedykowane połączenie sieciowe. Prywatna sieć światłowodowa OVHcloud spinająca centra danych zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych zasobów, takich jak Hosted Private Cloud i serwery dedykowane bare metal. Dane są przesyłane pomiędzy obiektami za pośrednictwem VPN, co gwarantuje bezpieczeństwo.

Krok 2 OVHcloud

Zasoby na żądanie od OVHcloud

Wykorzystaj zasoby OVHcloud na żądanie, aby przenieść infrastrukturę lokalną do chmury: gdy zasoby w Twoim centrum danych są przeciążone, kiedy potrzebujesz udostępnić nową aplikację lub zmigrować istniejące maszyny wirtualne do centrów danych OVHcloud, minimalizując niedostępność usługi. Przenieś całość lub część Twoich zasobów (np. dane, serwery) do OVHcloud bez zmiany dotychczas używanej technologii lub architektury oraz z zachowaniem najnowszych wersji rozwiązań i licencji (VMware, vSphere), z których korzystasz obecnie.

Krok 3 OVHcloud

Rozszerzaj lub przenoś lokalną infrastrukturę zgodnie z bieżącymi potrzebami

Skróć czas poświęcany na konserwację, aktualizację i skalowanie istniejącego lokalnego rozwiązania. Dodanie serwera do wirtualnej infrastruktury nie zajmie Ci już pół dnia - możesz to zrobić w zaledwie 30 minut! Łatwo włączysz do Twojej infrastruktury wydajne serwery dedykowane wyposażone w najnowsze procesory. Kategoria Twoich kosztów zmieni się z CapEx na OpEx. Oznacza to, że nie będziesz już musiał ponosić opłat licencyjnych za sieć i sprzęt. W nowym modelu dzierżawisz i skalujesz według bieżących potrzeb.

Nasi partnerzy

Kluczowe cechy

Zgodność ze standardem

Oferujemy pełną zgodność ze standardami oprogramowania VMware opartego na technologii SDDC, dlatego Twoje wirtualne aplikacje VMware mogą być migrowane lub rozszerzane do chmury bez żadnych zmian. Ponadto Twój dział IT płynnie przechodzi od zarządzania infrastrukturą on-premises do chmury, korzystając z tych samych, dobrze znanych narzędzi i metodyk.

Elastyczność i gotowość hybrydowa

Zarządzaj różnymi typami migracji maszyn wirtualnych (VM): migracją masową, częściową czy dwukierunkową. Nie musisz przeprojektowywać lokalnego środowiska, aby przyspieszyć integrację z chmurą. Skorzystaj ze zintegrowanej, elastycznej sieci WAN, która pomoże Ci płynnie stworzyć chmurę hybrydową.

Bezpieczeństwo

Wykorzystaj chmurę do rozszerzenia Twojego lokalnego centrum danych. Wdrażaj lub usuwaj szybko w pełni zautomatyzowane tunele do przesyłania danych. Migruj Twoje wirtualne maszyny do chmury i zachowaj je w tym samym segmencie rozszerzonej sieci L2. Aby zapewnić płynną migrację aplikacji, możesz także migrować Twoje reguły bezpieczeństwa.

Uproszczona migracja obciążeń

Migruj obciążenia bez przerw w ciągłości usługi. Hybrid Cloud Extension to elastyczna usługa umożliwiająca migrację z wykorzystaniem replikacji, a także masowe przenoszenie wirtualnych maszyn z minimalnym czasem niedostępności.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze rozwiązania?
Doradca OVHcloud oddzwoni do Ciebie. Połączenie jest bezpłatne.

Co to jest migracja lub rozszerzenie centrum danych?

Migracja centrum danych to proces polegający na przeniesieniu całej infrastruktury lokalnej do chmury, umieszczeniu jej w zewnętrznym centrum oraz likwidacji istniejącej infrastruktury. Tego rodzaju migracja do chmury na dużą skalę jest bardzo skutecznym sposobem na uniknięcie problemu przestarzałości sprzętu w istniejących infrastrukturach. Uwalnia to również zespoły techniczne Twojej firmy od konieczności monitorowania sprzętu fizycznego zainstalowanego lokalnie. Mogą one dzięki temu skoncentrować się na rozwoju infrastruktury i stymulowaniu stałego rozwoju firmy. Dodatkowo zespoły posiadają swobodę dodawania, usuwania i skalowania zasobów w chmurze. Oznacza to, że możesz dowolnie projektować i wdrażać infrastruktury, tak samo, jak w przypadku serwerów hostowanych lokalnie.

Rozszerzenie centrum danych, w odróżnieniu od migracji, polega na zachowaniu określonych elementów infrastruktury w pomieszczeniach firmy i migracji pozostałych do chmury lub utworzeniu zupełnie nowych elementów w chmurze. W obu przypadkach jest to możliwe dzięki bezpiecznym, prywatnym połączeniom pomiędzy infrastrukturą lokalną a rozwiązaniami chmurowymi. Istnieje wiele potencjalnych zastosowań takich architektur. Przykładowo możesz przeznaczyć infrastrukturę lokalną do hostingu stron WWW i aplikacji, natomiast skalowalną chmurę wykorzystywać do zmieniającego się zapotrzebowania na przestrzeń dyskową. Możesz również korzystać z chmury na zasadzie oddzielnych projektów i dostosowywać zasoby do przewidywanych wzrostów ruchu, wdrażając nowe serwery wirtualne, kiedy są potrzebne.

W jaki sposób migracja lub rozszerzenie centrum danych może przynieść korzyści Twojej firmie?

Potencjalne korzyści płynące z migracji lub rozszerzenia centrum danych zależą od długoterminowych celów i konkretnych rozwiązań, które zdecydujesz się wdrożyć. Z tego powodu ważne jest, abyś jasno zdefiniował Twoje krótko- i długoterminowe cele, zanim zainwestujesz czas i pieniądze w strategiczne rozwiązania dla centrów danych.

Możesz na przykład zaprojektować Twoją infrastrukturę tak, aby zapewnić maksymalną redundancję, dzięki czemu czas dostępności usług w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania pozostanie na gwarantowanym poziomie. Możesz również zminimalizować bieżące koszty przechowywania danych archiwalnych z zachowaniem ich pełnego bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby rozpocząć proces od kompleksowej oceny migracji, co pozwoli ustalić cele, określić elementy istniejącej infrastruktury oraz aktualny poziom doświadczenia w zakresie obsługi chmury wewnętrznej. Dzięki temu wybrana zostanie najlepsza kombinacja rozwiązań, która następnie może zostać wykorzystana jako podstawa planu całego procesu migracji.

Po przeprowadzeniu oceny zalecamy sporządzenie listy kontrolnej dotyczącej migracji w celu zapewnienia ochrony danych na każdym etapie procesu. Ewentualne przerwy w ciągłości usługi zostaną wówczas ograniczone do minimum. Zespoły będą mogły od razu rozpocząć korzystanie z nowej infrastruktury, unikając wielu powszechnie spotykanych problemów związanych z migracją centrów danych.