OVH - Hosting, Rozwiązania chmurowe, VPS i Serwery dedykowane
Livre blanc - etendre private cloud

Odkryj moc rozwiązania Hosted Private Cloud

Praktyczne porady dotyczące wykorzystania pełnego potencjału naszego flagowego rozwiązania zawarte w obszernym raporcie

Marzec 2020 - 12 stron

Hosted Private Cloud firmy OVHcloud to nasze jak dotąd najbardziej zaawansowane rozwiązanie do wirtualizacji, zbudowane na fundamencie najnowocześniejszej technologii VMware. Eksperci z OVHcloud i VMware przygotowali nasz najnowszy raport, aby pokazać, w jaki sposób może ono służyć jako podstawa Twojej unikalnej, przyszłościowej infrastruktury.

W raporcie, odkryjesz kluczowe kwestie, o których musisz wiedzieć:

  • Zwiększenie zwinności biznesowej — od bezstresowego wdrożenia po łatwą skalowalność i optymalny czas wprowadzenia na rynek.
  • Zrozumienie i kontrola kosztów (w tym tych, których nie można było przewidzieć), w celu uzyskania jak najlepszego zwrotu z inwestycji
  • Pokonywanie coraz bardziej złożonych wyzwań związanych z bezpieczeństwem danych, zgodnością i certyfikacją

Przewodnik

WhitePaper template
Odkryj moc rozwiązania Hosted Private Cloud

Odkryj moc rozwiązania Hosted Private Cloud

Praktyczne porady dotyczące wykorzystania pełnego potencjału naszego flagowego rozwiązania zawarte w obszernym raporcie

(1) W przypadku akceptacji regulaminów dane przekazane za pośrednictwem niniejszego formularza zostaną zgromadzone przez OVH SAS, która pełni rolę administratora danych. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom z grupy OVH oraz podwykonawcom działającym w imieniu, na rzecz oraz na polecenie OVH. W takim przypadku OVH SAS zapewnia wdrożenie odpowiedniego mechanizmu bezpieczeństwa. W związku z tym przekazywanie danych podmiotom z grupy OVH znajdującym się poza Unią Europejską podlega wiążącym regułom korporacyjnym OVH. Dane są przetwarzane za Twoją zgodą przez okres 36 miesięcy w celu dostarczenia Ci ofert dotyczących infrastruktury, produktów i usług grupy OVH.

Masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz sprzeciwu, z uzasadnionego powodu, wobec ich przetwarzania. Możesz również w dowolnym momencie skorzystać z prawa do wycofania zgody. Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij wniosek za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza lub, jeśli zajdzie taka potrzeba, bezpośrednio do danego partnera. Jeśli po skontaktowaniu się z nami uznasz, że Twoje prawa do ochrony danych i prywatności nie są przestrzegane, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Dowiedz się więcej o polityce ochrony danych osobowych OVH.
Pobierz przewodnik