Zgodność z przepisami dla sektora finansowego - usługi podstawowe zlecane na zewnątrz

Nos solutions pour les opérateurs de services financiers

Zgodność z przepisami obowiązującymi operatorów usług finansowych w Europie

Usługi w chmurze pozwalają europejskim operatorom usług finansowych korzystać z infrastruktur i platform zapewniających wysoką dostępność, integralność, poufność i możliwość przenoszenia danych. W celu uwzględnienia zmian w sposobie korzystania z usług, europejskie organy regulacyjne sektora finansowego wprowadziły nowe normy obowiązujące dostawców chmury. Normy te mają zapewnić dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, odporności i odwracalności.

Wytyczne EBA dotyczące zarządzania umowami outsourcingu (Europa)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (z ang. EBA) opublikował wytyczne dotyczące zarządzania umowami outsourcingu, które obowiązują od września 2019. Kierowane są one do instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych i fintechów. Umożliwiają realizację polityki outsourcingu przy zastosowaniu podejścia scentralizowanej kontroli.

Icons/concept/Geolocalisation/Map France Created with Sketch.
Francuski organ nadzoru ACPR

We Francji podstawowe usługi zlecane na zewnątrz podlegają regulacjom organu nadzoru (Autorité Française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), działającego przy Banque de France. Usługi w chmurze wykorzystywane przez podmioty z sektora finansowego należą do tej właśnie kategorii. Pozwalają one instytucjom finansowym obniżyć kosztów i zmniejszyć ryzyko, a jednocześnie poprawić jakość i elastyczność usług.

Zgodność z lokalnymi przepisami

OVHcloud rozszerza swoją politykę zgodności stosowaną wobec operatorów usług finansowych na wszystkie regiony geograficzne, w których prowadzi działalność, przede wszystkim w Europie. Stan zaawansowania wdrożenia tej polityki różni się w zależności od regionu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem klienta.

Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

Poziom wsparcia Support Business

Wymagania początkowe dla operatorów usług finansowych

Aby zamówić usługę OVHcloud zgodną z regulacjami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) lub francuskiego organu nadzoru (ACPR), najpierw należy wykupić wsparcie Business lub Enterprise dla danej usługi i zaakceptować załącznik do umowy („OVHcloud Financial Addendum”) dotyczący tego sektora. Prosimy o kontakt z działem sprzedaży OVHcloud.

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikacie i raporty

Klienci mogą uzyskać na życzenie dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikatach. Mogą również, pod pewnymi warunkami, otrzymać dokumenty dotyczące certyfikatów i atestów.

Audyty na miejscu

Zezwalamy na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie wyłącznie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z działem sprzedaży OVHcloud, aby uzyskać dostęp do tego typu usług.