ISO27701

Certyfikat ISO/IEC 27701 dotyczący ochrony danych osobowych

Norma ISO/IEC 27701 to rozszerzenie norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 o rekomendacje dotyczące zarządzania ochroną danych osobowych. Norma ta zawiera wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania danymi osobowymi (PIMS). ISO/IEC 27701 uwzględnia również postanowienia RODO. Podmioty posiadające ten certyfikat gwarantują tym samym, że prowadzą działania zapewniające ochronę danych osobowych.

Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

LNE Odrębne regulacje i certyfikaty

Odrębne regulacje i certyfikaty

Certyfikat ISO/IEC 27701 dotyczy usług OVHcloud hostowanych we wszystkich naszych centrach danych, z wyjątkiem centrów danych w USA, które są objęte odrębnymi regulacjami (prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową OVHcloud Inc. dotyczącą usług świadczonych w USA).

Wgląd do przyznanego OVHcloud certyfikatu ISO/IEC 27701 można uzyskać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do działu sprzedaży OVHcloud lub instytucji certyfikującej „Krajowe Laboratorium Metrologii i Badań” (fr. Laboratoire National de Métrologie de d’Essais).

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikacie i raporty

Klienci mogą uzyskać na życzenie dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikatach. Mogą również, pod pewnymi warunkami, otrzymać dokumenty dotyczące certyfikatów i atestów.

Audyty na miejscu

Zezwalamy na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie wyłącznie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z działem sprzedaży OVHcloud, aby uzyskać dostęp do tego typu usług.