ISO 27001 / 27017 / 27018

ISO27001

Certyfikaty i raporty ISO/IEC 27001, 27017 i 27018

Rodzina ISO 27000 to seria komplementarnych norm bezpieczeństwa, które można łączyć w celu stworzenia uznanych na całym świecie najlepszych praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ich wykorzystanie umożliwia różnorodnym podmiotom zarządzanie bezpieczeństwem zasobów, takich jak informacje finansowe, własność intelektualna, dane kontaktowe pracowników czy informacje powierzone im przez strony trzecie. OVHcloud pierwsze certyfikaty ISO 27001 dla usług chmurowych uzyskała w 2013 roku.

ISO/IEC 27001:2017

Jest to uznawany na całym świecie standard dotyczący tworzenia i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). OVHcloud otrzymała ten certyfikat dla usług cloud. Stanowi on potwierdzenie, że OVHcloud wdrożyła holistyczny program bezpieczeństwa w zakresie działań kontrolnych oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

ISO/IEC 27017:2015

Jest to zbiór praktyk, który ma służyć podmiotom jako punkt odniesienia przy wyborze środków kontroli bezpieczeństwa informacji. Zakłada on wdrożenie normy ISO/IEC 27001 dla usług cloud computing. Może być również wykorzystywany przez dostawców usług w chmurze jako wytyczne dla ich klientów w sprawie realizacji kontroli bezpieczeństwa.

ISO/IEC 27018:2019

Poufność danych jest jednym z najważniejszych priorytetów w środowisku cloud computing. Norma ISO/IEC 27018:2019 uwzględnia wymagania regulacyjne dotyczące ochrony informacji umożliwiających identyfikację osoby (z ang. PII), które mogą mieć zastosowanie w kontekście oceny ryzyka. Zawiera również rekomendacje dla dostawców usług chmurowych dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Potrzebujesz pomocy lub informacji?

Doradca OVHcloud skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Połączenie jest bezpłatne.

LNE Odrębne regulacje i certyfikaty

Odrębne regulacje i certyfikaty

Certyfikaty ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 oraz raporty ISO/IEC 27018 dotyczą usług OVHcloud hostowanych we wszystkich naszych centrach danych, z wyjątkiem centrów danych w USA, które są objęte odrębnymi regulacjami (prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową OVHcloud Inc. dotyczącą usług świadczonych w USA).

Przyznany OVHcloud certyfikat ISO/IEC 27001 jest dostępny na stronie internetowej instytucji certyfikującej „Krajowe Laboratorium Metrologii i Badań” (z fr. Laboratoire National de Métrologie de d’Essais):

Usługi dodatkowe

Zaświadczenia o certyfikatach i raporty

Klienci mogą uzyskać na życzenie dostęp do naszych raportów i zaświadczeń o certyfikatach. Mogą również, pod pewnymi warunkami, otrzymać dokumenty dotyczące certyfikatów i atestów.

Audyty na miejscu

Zezwalamy na audyty przeprowadzane przez podmioty trzecie wyłącznie w celu certyfikacji lub wydania zaświadczenia zainteresowanym stronom. Skontaktuj się z działem sprzedaży OVHcloud, aby uzyskać dostęp do tego typu usług.