OVHcloud - Hosting, Cloud, VPS i Serwery dedykowane

Jak wybrać odpowiedni poziom bezpieczeństwa chmury: sekret skutecznego procesu ewaluacji.

Aby zidentyfikować i ocenić bezpieczeństwo chmury, należy wyraźnie odróżnić dwie grupy wymagań.

Firma OVHcloud jest dumna z faktu, że może pochwalić się najlepszymi w swojej klasie systemami i procesami bezpieczeństwa. Czy łatwo jest Twojej firmie ocenić dostawcę rozwiązań chmurowych? - nie tylko pod względem oferty systemów bezpieczeństwa, ale również w odniesieniu do unikalnych wymagań bezpieczeństwa związanych z Twoimi projektami IT. W naszym przewodniku opisujemy zasady bezpiecznej chmury oraz metodologię skutecznej oceny bezpieczeństwa.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz darmowy przewodnik →

Kluczowe zagadnienia omówione w przewodniku:

  • Bezpieczeństwo chmury i model współodpowiedzialności
  • Dwie grupy wymagań bezpieczeństwa: „Bezpieczeństwo chmury”
  • Ocena bezpieczeństwa według kryteriów zgodności
  • Ocena bezpieczeństwa według kryteriów zagrożeń

Podgląd przewodnika

Assets template

Jak wybrać odpowiedni poziom bezpieczeństwa chmury: sekret skutecznego procesu ewaluacji.

Firma OVHcloud jest dumna z faktu, że może pochwalić się najlepszymi w swojej klasie systemami i procesami bezpieczeństwa. Czy łatwo jest Twojej firmie ocenić dostawcę rozwiązań chmurowych? - nie tylko pod względem oferty systemów bezpieczeństwa, ale również w odniesieniu do unikalnych wymagań bezpieczeństwa związanych z Twoimi projektami IT . W naszym e-booku opisujemy zasady bezpiecznej chmury oraz metodologię skutecznej oceny bezpieczeństwa.

(1) Po zaakceptowaniu regulaminów dane przekazane za pośrednictwem tego formularza będą przechowywane przez OVH SAS występującą w charakterze administratora danych. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom grupy OVH oraz podwykonawcom działającym w imieniu, na rzecz i na zlecenie OVH wyłącznie w celach opisanych poniżej. We wszystkich tych przypadkach OVH SAS zapewnia odpowiedni mechanizm ochrony. W związku z tym przekazywanie danych do podmiotów z grupy OVH znajdujących się poza Unią Europejską regulują wiążące reguły korporacyjne OVH. Po uzyskaniu Twojej zgody dane gromadzone za pośrednictwem niniejszego formularza są przetwarzane przez OVH SAS przez 36 miesięcy. Celem przetwarzania jest przesyłanie ofert dotyczących infrastruktury, produktów i usług podmiotów należących do Grupy OVH.

Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Możesz również skorzystać z prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o przesłanie prośby bezpośrednio do zainteresowanego partnera, jeśli dotyczy Jeżeli skontaktowałeś się z nami i uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych i prywatności zostało naruszone, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Aby dowiedzieć się więcej na temat polityki ochrony danych osobowych OVHcloud, kliknij tutaj.