serveur cloud ovh

Een ruime keuze aan instances met gegarandeerde prestaties

Bekijk een catalogus van hoogwaardige types instances met volledig gegarandeerde resources. De General Purpose-instances zijn met hun evenwichtig verdeelde resources geschikt voor de meeste toepassingen. De CPU-instances zijn daarentegen bijzonder krachtig qua rekencapaciteit. De RAM-instances bieden een grote hoeveelheid geheugen.

Aanpasbaarheid

Als u uw eisen betreffende CPU-RAM balans nog niet weet, dan kunt u in alle gemoedsrust met deze instances starten en alle veranderingsopties openhouden.

100% resources, 100% van de tijd

Met deze reeks met gegarandeerde resources gebruikt u op ieder moment de volle kracht van uw server. De resources worden niet gedeeld en zijn u continu toebedeeld om een vraag naar meer prestatie effectief te kunnen beantwoorden.

Lokale SSD-schijven

Om optimale prestaties qua lezen en schrijven te verzekeren, hosten de hypervisors lokaal de schijven van de virtuele machines. Deze opslaglocaties worden gevormd door een groep SSD-schijven in een RAID-configuratie om uw gegevens duurzaam en efficiënt te maken.

Onze reeks

 
comparatif serveur cloud ressources garanties

General Purpose

comparatif serveur cloud cpu

CPU

public cloud ram

RAM

Beschrijving Implementeer cloud-instances met gegarandeerde resources die een ideaal CPU-RAM evenwicht bieden voor een groot aantal toepassingen Profiteer van cloud-servers met gegarandeerde resources die vooral geschikt zijn voor applicaties die veel rekenkracht nodig hebben Maak instances aan die ideaal zijn voor databases, applicaties die veel geheugen vergen of andere RAM-intensieve toepassingen
Naam b2 c2 r2
Aantal cores

van 2 vCores tot 32 vCores

+2 GHz

van 2 vCores tot 32 vCores

+3 GHz

van 2 vCores tot 32 vCores

+2 GHz

Geheugen Van 7 GB tot 120 GB RAM Van 7 GB tot 120 GB RAM Van 15 GB tot 240 GB RAM
Storage van 50 GB tot 400 GB disk storage van 50 GB tot 400 GB disk storage van 50 GB tot 400 GB disk storage

 

Use case

Front-end server cluster

Door hun CPU-RAM verhouding zijn General Purpose instances vooral geschikt om de eerste lijn van een multitier applicatie te hosten. De front-end server clusters, waaronder webservers als Apache en Nginx, kunnen een grote hoeveelheid vCores nodig hebben voor parallelle toegang.

Distributed database

Databases zijn vaak geoptimaliseerd om een grote hoeveelheid geheugen te gebruiken en op die manier schijftoegang te verminderen. De RAM instances leveren 15 GB RAM per vCore (behalve r2-r15). Dit zijn ideale omstandigheden om snel query's uit te voeren op bijvoorbeeld een MySQL/Galera of MongoDB engine.

Gespecialiseerde workers

Veel applicaties hebben tijdelijk behoefte aan rekenkracht om een specifieke taak uit te voeren. Als dit werk af is, is het niet nodig een slapende server te behouden. De CPU instances zijn perfect geschikt om dit soort taken snel uit te voeren, net als berekeningen in het machine learning-domein.

Hoe kan ik...

Start een instance
openstack server create --flavor b2-60-flex --image debian server01

De grootte van een instance veranderen
openstack server resize --flavor c2-120-flex --confirm server01

Klaar om te beginnen?

Maak een account aan en start uw services binnen een minuut

Kenmerken

Flexibel

Door de optie „flexibel“ te kiezen kunt u de grootte van uw instance ieder moment vergroten of verkleinen. U kunt zelfs de instance-familie veranderen door bijvoorbeeld van een model b2-60 naar een c2-120 te gaan.

Onbeperkte snapshots

Net als bij alle instances kunt u op ieder gewenst moment een hot snapshot maken. Deze repliceert de staat van uw systeemschijf naar een daarvoor bestemde ruimte, zodat u deze later precies in die staat terug kunt zetten.

Een grote keuze aan distributies

Implementeer meer dan 15 Linux distributies, maar ook Windows en FreeBSD. U kunt ook uw eigen images importeren; talrijke formats worden ondersteund, waaronder de bekendste privé en publieke clouds.

Volumes toevoegen

Door uw instances aan de Block Storage dienst te koppelen, kunt u de opslagruimte flexibel uitbreiden. U kunt ook uw instances op deze additionele volumes starten door het systeem in die ruimte uit te rollen.

Pricing Public Cloud

Facturering van Guaranteed Resources

De Guaranteed Resources instances worden net als al onze andere instances pay-as-you-go aan het eind van elke maand gefactureerd. De prijs is afhankelijk van de grootte van de gestarte instance en van de gebruiksduur.

Peut-on déplacer une instance d'une localisation à une autre ?

Il est possible d'exporter une instance d'une localisation à une autre et de la démarrer à cet endroit.

Quel est l'hyperviseur utilisé pour la virtualisation des instances ?

Tout comme les autres instances, les instances Guaranteed Resources sont virtualisées par l'hyperviseur KVM du noyau Linux. KVM est une solution open source ayant prouvé sa fiabilité depuis de nombreuses années. Les machines virtuelles se trouvent dans un contexte de virtualisation complète ne nécessitant aucune modification du système invité. De plus, KVM propose des fonctionnalités avancées comme la migration à chaud des machines virtuelles.

Quelles performances proposez-vous sur les disques des instances ?

Les disques des instances Guaranteed Resources fournissent a minima 1 000 IOPS. Nos nouvelles instances peuvent proposer jusqu'à 20 000 IOPS.

Est-il possible de sauvegarder une instance ?

Oui, chaque instance peut être sauvegardée en générant une image dans le Private Image Catalog. Il est également possible de programmer ces sauvegardes pour les automatiser. Pour plus de sécurité et assurer la consistance du snapshot, il est vivement recommandé d'installer Qemu guest agent.

Les instances Guaranteed Resources bénéficient-elles d'une protection Anti-DDoS ?

Oui, notre protection anti-DDoS est incluse dans toutes les solutions OVHcloud sans surcoût.

Peut-on utiliser une adresse IPv6 sur ces instances ?

Oui, une adresse IPv6 est attribuée pour chaque instance utilisant une interface réseau publique.

Quelle est la rapidité de démarrage d’une instance Guaranteed Resources ?

Le temps de démarrage d'une instance dépend de la taille de l'image que vous utilisez. Une instance démarrant sur un système d'exploitation Linux classique répond généralement en moins de 120 secondes via le réseau.

Quelles sont les différences majeures entre une instance Guaranteed Resources et un serveur dédié ?

Les différences sont nombreuses malgré un usage pouvant être assez proche dans certains cas. Avec un serveur dédié, vous disposez d’une isolation matérielle, d’un large choix dans les gammes proposées et d’une automatisation limitée. Pour une instance Guaranteed Resources, vous bénéficiez d’une facturation à l'heure, de la possibilité de redimensionner votre instance et d’un accès à une automatisation avancée grâce à des API standards.

Puis-je automatiser la configuration de mon instance au démarrage ?

Oui, il est possible d'utiliser un fichier de configuration de l'instance. Celui-ci sera exécuté au lancement de votre machine. Ce fichier sera pris en charge par cloud-init, qui accepte différents formats comme les scripts classiques ou la syntaxe cloud-config.

Est-il possible de migrer une instance Guaranteed Resources sur un autre modèle ?

Oui, les instances Guaranteed Resources sont compatibles entre elles et entre les différentes sous-gammes, comme CPU, RAM ou General Purpose. La contrainte principale concerne la taille du disque pour le modèle de destination. Celle-ci doit être égale ou supérieure au modèle source. Les déclinaisons « Flex » des gammes permettent ces migrations dans les deux sens.

Est-il possible d'intégrer une instance Guaranteed Resources dans le réseau privé virtuel d'OVHcloud (vRack) ?

Oui, les réseaux privés de Public Cloud font directement partie du réseau vRack permettant les interconnexions entre les différentes solutions OVHcloud.

Quelles sont les géolocalisations possibles pour les instances Guaranteed Resources ?

La solution Public Cloud est disponible en Europe (Gravelines, Strasbourg, Londres, Francfort, Varsovie), en Amérique du Nord (Beauharnois) et en Asie-Pacifique (Sydney, Singapour).

Est-il possible de basculer une instance actuellement facturée mensuellement vers une facturation horaire ?

Si la facturation mensuelle est en place, il n'est pas possible de changer pour une facturation horaire. Avant le démarrage de l’instance, sélectionnez soigneusement le mode de facturation le plus adapté à votre projet.

Est-il possible de mettre la facturation d’une instance en pause ?

Oui. En utilisant directement l'API OpenStack, il est possible d’utiliser la fonction « shelve ». Celle-ci sauvegardera automatiquement l'instance, effectuera l’enregistrement de la configuration et la libération des ressources. Lors de l’opération « d’unshelve », le processus inverse restaurera l'instance à l'identique.

Puis-je gérer le placement de mes instances sur les hyperviseurs ?

Indirectement oui. Il est possible d'utiliser des groupes d'affinité ou d'anti-affinité qui placent respectivement les instances sur le même hyperviseur ou sur des hyperviseurs différents. Par exemple, un groupe d'anti-affinité permet de s'assurer qu'aucune instance ne fonctionne sur le même hyperviseur qu'une autre instance du groupe. Cela supprime le risque de perdre plusieurs instances du même groupe en cas de dysfonctionnement sur un hyperviseur.