Dedicated Servers HG

Des serveurs personnalisables conçus pour les environnements les plus exigeants

Op maat te maken servers die ontworpen zijn voor de meest veeleisende omgevingen

Uw big data-project heeft een betrouwbare en krachtige infrastructuur nodig die in staat is om grote hoeveelheden gegevens in realtime te analyseren. Onze HG servers, die op maat gemaakt kunnen worden, beantwoorden aan alle eisen van een kritieke omgeving door hun hoge prestaties, grote storage-capaciteit en high availability.

High availability

Kies een redundante architectuur die gegarandeerd permanent operationeel blijft. U kunt een harddisk of SSD wisselen zonder serviceonderbreking (hot swap).

Op maat maken

Pas de configuratie van uw server aan uw behoeften aan door de talrijke mogelijkheden tot maatwerk voor alle componenten, waaronder rekenkracht en storage.

Beveiligd privénetwerk

Verbind uw machines met elkaar binnen een vRack privénetwerk via een snelle en beveiligde interserver-verbinding.

Gebruiksvoorbeelden van onze HG servers

Application IOPS intensive

IOPS-intensieve applicatie

Onze HG servers hebben zeer hoge IOPS zodat ze passen bij uiterst omvangrijke analyses, resource-intensieve videobewerkingen en databases die snelle toegang tot data nodig hebben.

Big data et solutions analytiques

Big data en analytische oplossingen

Onze HG servers worden meestal in clusters gebruikt en garanderen een zeer hoge fouttolerantie en een permanent privé dataverkeer tussen uw machines. Met hun high-density configuratie kunt u applicaties managen die intensieve berekeningen of gegevensanalyses uitvoeren.

In-Memory database

In-Memory database

Om de prestaties van uw applicaties en hun data requests te verbeteren is het beter om ze in het geheugen op te slaan om de belangrijke data flow te vergemakkelijken. Dit kost veel geheugen, net als machine learning-projecten, en er is een configuratie nodig die talrijke berekeningen kan ondersteunen.

IA et machine learning

AI en machine learning

In het kader van automatisch of handmatig leren hebben machine learning-projecten grote hoeveelheden resources nodig en moeten berekeningen parallel uitgevoerd worden. Onze high-performance componenten leveren u continu deze kracht.

Hulp of informatie nodig?

Vraag een OVHcloud-medewerker u gratis terug te bellen

Meer informatie over onze oplossingen

 

(1) In geval van aanvaarding worden de gegevens die via dit formulier worden meegedeeld, verzameld door OVH SAS, dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij mogen alleen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de OVH-groep en aan onderaannemers die in naam, in naam en in opdracht van OVH handelen voor de hieronder beschreven doeleinden. In dit geval zorgt OVH SAS voor een adequaat beschermingsmechanisme. De overdracht van gegevens naar entiteiten van de OVH-groep die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, is dus onderworpen aan de bindende bedrijfsvoorschriften van OVH. De gegevens worden met uw toestemming voor een periode van 36 maanden verwerkt om u aanbiedingen te kunnen doen met betrekking tot de infrastructuur, producten en diensten van de OVH Groep.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te wissen, te beperken, af te beelden en zich op legitieme gronden te verzetten tegen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt ook te allen tijde gebruik maken van uw recht om uw toestemming in te trekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een aanvraag indienen via ons speciale formulier, of indien nodig rechtstreeks bij de betrokken partner. Indien u na contact met ons meent dat uw recht op gegevensbescherming en privacy niet wordt gerespecteerd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Lees meer over de de bescherming van persoonlijke gegevens van OVHcloud.