OVHcloud - Webhosting, Cloud, VPS en Dedicated servers

Hoe kies ik het juiste beveiligingsniveau voor de cloud: ontdek het geheim van een efficiënt veiligheidsbeoordelingsproces.

“Beveiliging van de cloud is een tegenstander met twee gezichten... om een veilige cloud de herkennen en te beoordelen, moet u beide sets vereisten begrijpen.”

OVHcloud is er trots op beveiligingssystemen en -processen van wereldklasse te hebben. Maar hoe gemakkelijk is het voor uw bedrijf om een cloudprovider te beoordelen? Niet alleen wat betreft beveiliging, maar ook wat betreft de unieke beveiligingsvereisten van uw IT-projecten. In dit uitgebreide e-book gidsen we u door de principes van een "veilige cloud" en onthullen we methodologieën van een effectieve veiligheidsbeoordeling.


Wilt u meer weten? Ontvang de gratis gids voor meer informatie →

De belangrijkste leerpunten zijn onder andere:

  • Uitleg over beveiliging van de cloud en het model van gedeelde verantwoordelijkheden
  • De twee sets beveiligingsvereisten: “Beveiliging van de cloud”
  • Beveiligingsevaluatie op basis van compliance
  • Beveiligingsevaluatie op basis van risico

Voorvertoning van het rapport

Assets template

Hoe kies ik het juiste beveiligingsniveau voor de cloud: ontdek het geheim van een efficiënt veiligheidsbeoordelingsproces.

OVHcloud is er trots op beveiligingssystemen en -processen van wereldklasse te hebben. Maar hoe gemakkelijk is het voor uw bedrijf om een cloudprovider te beoordelen? Niet alleen wat betreft beveiliging, maar ook wat betreft de unieke beveiligingsvereisten van uw IT-projecten. In dit uitgebreide e-book gidsen we u door de principes van een "veilige cloud" en onthullen we methodologieën van een effectieve veiligheidsbeoordeling.

(1) Indien geaccepteerd, zullen de middels dit formulier verzonden gegevens door OVH SAS, optredend als gegevensbeheerder, verzameld worden. Ze mogen alleen voor de onderstaande doelen doorgestuurd worden naar andere entiteiten van de OVH-groep en naar onderaannemers die uit naam van, namens en op aanwijzing van OVH handelen. In dit geval zorgt OVH SAS dat er voldoende beschermingsmechanismes geïmplementeerd zijn. Als zodanig valt elke overdracht van gegevens naar entiteiten van de OVH-groep, die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder het bindende bedrijfsreglement van OVH. De gegevens worden met uw toestemming gedurende een periode van 36 maanden verwerkt om u aanbiedingen te leveren over de infrastructuren, producten en services van de OVH-groep.

U heeft op legitieme gronden recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en oppositie inzake alle persoonsgegevens die op u van toepassing zijn. U mag ook altijd uw recht uitoefenen om uw goedkeuring terug te trekken. Stuur uw verzoek om deze rechten uit te oefenen naar de betreffende partner. Als u contact met ons heeft opgenomen en van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming en privacy niet gerespecteerd zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Klik hierom meer te lezen over het beleid van OVHcloud voor de bescherming van persoonsgegevens.