Cloudmigratie


Definitie van cloudmigratie

De overstap naar cloud computing maakt onvermijdelijk deel uit van de digitale transformatie van bedrijven. Steeds meer informatiesystemen en applicaties worden overgezet naar services die gehost worden in door cloudproviders geëxploiteerde datacenters. Deze bieden ontzettend veel voordelen voor bedrijven.

Move-to-cloud

Wat is een migratie naar de cloud?

Voor organisaties wordt de strategie voor cloudmigratie afgestemd op hun zakelijke behoeften. Het bestaat uit het verplaatsen van gewoonlijk op locatie (on-premises) gehoste applicaties en omgevingen naar een cloudinfrastructuurprovider. Met deze externe installatie heeft u via internet niet alleen toegang tot services en gegevens, maar het biedt daarnaast ook talrijke voordelen: lagere langetermijnkosten, schaalbaarheid, betere prestaties, enzovoorts.

Een strategie voor cloudmigratie opstellen

De start van een migratie naar de cloud is een kans om uw applicatieportefeuille, uw informatiesysteem en de onderliggende infrastructuur eens goed onder de loep te nemen. Een diepgaande analyse zal u helpen om de sterke en zwakke punten van uw IT-systemen te vinden en om zo vast te stellen welke cloudservices u nodig heeft.

Om de migratie te vergemakkelijken en de kosten voor de verhuizing van uw toepassingen te verlagen, dient een inventarisatie, evaluatie en analyse te worden overwogen. Verouderde code kan worden verwijderd, ongebruikte toepassingen kunnen worden gewist en niet-essentiële gegevens kunnen worden gearchiveerd.

Door de doelstellingen te bepalen die met de migratie moeten worden bereikt, krijgt u een kader voor de implementatie. Dit bepaalt welke acties moeten worden ondernomen om deze doelstellingen te bereiken. De overstap naar cloudoplossingen is een project dat in meerdere stappen wordt uitgevoerd. Er is een investering voor nodig die op de lange termijn voordelen oplevert.

Strategische richtingen voor een succesvolle overgang naar de cloud

Elke toepassing waarvoor een migratie wordt overwogen, heeft een specifieke architectuur waarmee rekening moet worden gehouden om een perfecte migratie te garanderen. De 6 R's van de migratie van applicaties naar de cloud geven de meest voorkomende situaties weer die zich in een bedrijf voordoen. Dit is een indicatieve lijst van beproefde strategieën, die elk specifieke voordelen hebben.

Rehosting

Rehosting, oftewel lift and shift, is een van de eenvoudigst toe te passen strategieën. Het bestaat uit het overzetten van een bestaande omgeving naar de cloud, meestal de public cloud. Het is snel toepasbaar en alle onderdelen kunnen ongewijzigd worden overgezet, zonder dat u de code hoeft aan te passen en zonder veel middelen in te zetten. Er bestaan tools om deze migratie te vergemakkelijken, maar het kan ook interessant zijn om handmatig te werk te gaan om de werking van de cloud te leren kennen. Desalniettemin kunnen met rehosting niet alle voordelen worden benut waar de cloud bekend om staat. Aangezien er geen optimalisatie van de applicatiecode verplicht is voor uitvoering in de cloud, worden sommige functies zoals elasticiteit of ondemand-provisioning niet optimaal gebruikt. Een van de belangrijkste voordelen van een “lift and shift”-verhuizing is de overgang van CAPEX naar OPEX. Een van de belangrijkste taken bij dit type migratiestrategie is om de naleving van de IT-beveiligingsregels van de organisatie in de cloud goed om te zetten.

Repurchasing

De overstap naar de cloud is een gelegenheid om de gebruikte applicaties en andere diensten te herzien. Deze strategie bestaat in het algemeen eruit om na een analyse van het portfolio zakelijke applicaties, die niet tot een kernactiviteit behoren, te vervangen door hun SaaS-equivalent (Software as a Service). Het vereist dat uw teams getraind worden om met de nieuw geïmplementeerde tools te werken, maar dat is verwaarloosbaar in vergelijking met de verwachte winsten. SaaS-applicaties worden vaak gekozen vanwege het gemak waarmee ze kunnen worden geïmplementeerd en het onderhoud dat door de cloudserviceprovider wordt uitgevoerd.

Replatforming

Bij een overgang naar een nieuw platform kan de huidige omgeving worden omgezet en kan men ook alles gaan gebruiken wat de cloud kan bieden. Het gaat dus niet alleen om het hosten van applicaties in de cloud, maar ook om hiervan gebruik te maken om al het mogelijke te optimaliseren, zonder de hele code of architectuur te hoeven herzien. Door databases vóór de migratie aan te passen, kunnen de functies van de cloud worden gebruikt en kan men een hoger rendement behalen. Hoewel de architectuur van de applicaties deels herzien moet worden, vereist deze methode in het algemeen slechts kleine wijzigingen.

Refactoring

Refactoring wordt gezien als de meest complexe strategie om te implementeren. Daarbij moet de architectuur van de applicaties herzien worden, zodat ze geschikt zijn voor de cloud en de functies ervan optimaal benutten. De kosten betreffende resources en de door de teams geïnvesteerde tijd worden echter gecompenseerd door een grotere efficiëntie op de lange termijn. Deze methode kan alleen optimaal worden uitgevoerd met een strakke organisatie en door nieuwe doelen voor de applicatie te formuleren.

Retiring

Als u naar de cloud migreert, is het verstandig om de systemen, de architectuur en de applicaties te herzien. Sommige services zijn verouderd en worden vervangen door ingebouwde en geautomatiseerde functies in de cloud. Anderen zijn minder nuttig dan voorheen en kunnen worden gestopt op het moment van de overstap.

Nadat dit onderzoek gedaan is en de te verwijderen functies zijn geïdentificeerd, kunt u zich richten op het migreren van applicaties en services die essentieel zijn voor uw architectuur. Inactiveren betekent echter niet per se verwijderen. In het geval van gegevens kan het eenvoudigweg goedkoper en logischer zijn om ze met de juiste service te archiveren.

Retaining

Soms is het om verschillende redenen nodig om een systeem of applicatie in zijn huidige vorm te behouden. Het kan bijvoorbeeld, vanwege kosten die op het moment van migratie niet gedragen kunnen worden, wenselijk zijn om eerst de belangrijkste services te migreren. Een systeem waarvan de gegevens onderworpen zijn aan specifieke certificeringen en nalevingseisen leidt ook tot extra randvoorwaarden, die de migratie naar de cloud vertragen. Kritieke applicaties, waarvan de werking niet mag worden onderbroken, blijven soms op de on-premises infrastructuur staan. De vervangende applicatie wordt parallel ontwikkeld om de dienstverlening niet te onderbreken en de bedrijfsactiviteiten niet te beïnvloeden.

Migreren naar de cloud: voordelen voor uw bedrijf

Realtime aanpassen

Elk systeem dat op het web beschikbaar is, heeft ooit te maken gehad met pieken in dataverkeer of verzadigde services. Vaak waren de middelen in eerste instantie toereikend en werd de beslissing tot migratie pas genomen als gevolg van een belangrijke storing. Hoewel men lange tijd niet echt gerust was op de cloud, is tegenwoordig het door de elasticiteit ontstane vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties en om te reageren op veranderende of incidentele behoeften een van de sterke punten van de cloud geworden. Het toevoegen van componenten, hardware en netwerkverbindingen in het datacenter is niet meer aan de orde. De serviceprovider beheert alles, automatisch of met behulp van technische teams. In een werkveld waar reactievermogen van cruciaal belang is, kunnen dankzij tijdwinst en de schaalbaarheid van de cloud beslissingen realtime worden genomen en geïmplementeerd.

Houd uw budget onder controle

Door een cloudcomputing-provider in te schakelen, profiteert u van de expertise en de controle over een geïndustrialiseerde cloud. U bespaart op veel kostenposten die u eerst zelf betaalde. Het onderhoud en het vernieuwen van hardware worden op grote schaal uitgevoerd door de provider, wat ook een positief effect heeft op de tarieven van uw diensten. U hoeft geen teams in te zetten voor onderhoud en ondersteuning van uw infrastructuur. Uw resources worden dus beter gebruikt voor werk met toegevoegde waarde.

U hoeft niet langer vooraf resources te voorzien of te betalen voor functies die niet gebruikt worden. U schakelt over van een CAPEX-investeringsmodel naar een OPEX-model met exploitatiekosten.

Maak uw werk eenvoudiger

Alles is gemaakt om het werk van IT-teams, het functioneren van applicaties en het beheer van de infrastructuur te vereenvoudigen. Uw IT-exploitatieteams en ontwikkelteams hoeven geen tijdrovend beheer van de hardware-infrastructuur, updates en complexe bewaking van de systemen meer te verrichten. De nadruk ligt op beveiliging, met een fijnmazig beheer van gebruikersrechten en een architectuur die gevoelige gegevens beschermt tegen externe risico's.

Door te kiezen voor een open en interoperabele cloud kunt u heel gemakkelijk workloads migreren, verschillende diensten verbinden en de resilience van uw infrastructuur versterken.

Verbeter prestaties

Door zijn ontwerp verbetert de cloud de verdeling van beschikbare resources aanzienlijk. Waar sommige servers in een infrastructuur vroeger niet volledig gebruikt werden, kunnen deze nu in een cloudomgeving op aanvraag toegewezen worden. Zo wordt een maximum aan resources toegewezen aan workloads waar de meeste bewerkingen nodig zijn. Deze geoptimaliseerde levering van resources binnen de infrastructuur is op meerdere niveaus nuttig. Het budget blijft beter onder controle, de variabele behoeften aan rekenkracht worden eenvoudig afgehandeld en daardoor wordt de effectiviteit van de gehoste services en webapplicaties verbeterd.

Waarom kiezen voor OVHcloud als leverancier van clouddiensten?

De keuze van uw cloudprovider is van essentieel belang en dient aan uw criteria te voldoen. Bij OVHcloud delen al onze IaaS-, PaaS- en SaaS-cloudoplossingen gemeenschappelijke waarden: openheid, reversibiliteit, interoperabiliteit en transparantie.

Beveiliging, certificeringen en naleving

Veiligheid ligt ons na aan het hart en is de basis van al onze producten, van de productie van servers tot de services die ze ondersteunen. We volgen de geldende lokale regelgevingen en voldoen aan verschillende certificeringen en nalevingsstandaarden. Afhankelijk van het product en het datacenter waar dit gehost wordt, betreft het certificeringen als SecNumCloud (vertrouwde Cloud), PCI DSS (bankgegevens) en HDS (medische gegevens).

Reversibiliteit van gegevens

Ons open ecosysteem is reversibel. Migratie naar onze oplossingen is gemakkelijk, maar ook naar externe oplossingen, zonder enige beperking. We willen niet alleen dat u de controle behoudt over uw applicaties en gegevens. Reversibiliteit is ook belangrijk als u een hybride of multi-cloudstrategie wilt implementeren.

Gegevensbescherming

We respecteren alle gegevens zo goed mogelijk en garanderen de bescherming ervan, of ze nu gevoelig zijn, persoonlijk, kritiek, of wat nog meer. OVHcloud leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) na en is tegen het omzeilen van de regels. We zijn niet gebonden aan extraterritoriale wetten die de vertrouwelijkheid van uw gegevens in gevaar kunnen brengen.

Transparantie

OVHcloud communiceert altijd op een transparante manier. Dat is een waarde die wij op alle niveaus verdedigen en toepassen. Duidelijke en nauwkeurige facturatie, vertrouwelijkheid van uw gegevens, locatie van datacenters en toepasselijke jurisdictie: alle informatie is volledig transparant beschikbaar.

Migreren naar Public Cloud

Gebruikt u een on-premises infrastructuur om uw applicaties en IT-diensten te hosten? Door naar Public Cloud te migreren beschikt u over een ecosysteem van rekenresources, cloud-storage, netwerk, maar ook managed services voor orkestratie, databases, Data Analytics, AI en machine learning. Zo hoeft u geen hardwarebeheer en tijdrovende infrastructuurwijzigingen meer te verrichten, zodat u zich op uw kernactiviteiten kunt richten. De Public Cloud-services zijn on demand beschikbaar, worden naar verbruik gefactureerd en bieden een passende oplossing om uw budget op basis van uw verbruik onder controle te houden.

De voordelen van de Public Cloud

Icons/concept/Cloud/Cloud Padlock Created with Sketch.

Flexibiliteit en beveiliging

de public cloud is een complete oplossing waarmee uw project vrijelijk kan groeien. U kunt meer gaan doen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de infrastructuur, die zich on demand aanpast. Beveiliging staat centraal in het ontwerp van onze Public Cloud, zodat u er met een gerust hart uw gevoelige gegevens kunt opslaan. Overal waar onze datacenters zich bevinden, leven we de geldende normen en wetten na.

Resources on demand

voor maximale flexibiliteit en responsiviteit kunnen resources snel en eenvoudig worden geactiveerd en verwijderd. U kunt uw implementaties op elk gewenst moment opschalen en automatiseren met behulp van IaC (Infrastructure as code).

Fijnmazige facturering

u betaalt alleen voor wat u verbruikt. Met een facturatie per uur of per minuut voor bepaalde diensten hoeft u niet vooraf resources te regelen die niet gebruikt zullen worden. U houdt uw budget onder controle met onze eenvoudige en voorspelbare tarieven.

Icons/concept/server/ServerManaged Created with Sketch.

Managed services

het hardwarebeheer van de cloud en de activiteiten met betrekking tot de onderste lagen vereisen expertise, tijd en budget. Focus op de essentie, uw project en uw zakelijke software. Wij zorgen voor de rest.

Migreren naar Hosted Private Cloud

Is uw on-premises datacenter verouderd, duur en tijdrovend voor uw projectteams? Overweeg dan om een deel of uw volledige infrastructuur, workloads en opslagservers naar onze Hosted Private Cloud te migreren. Profiteer van veilige producten om uw private cloud te creëren met ondemandresources en compatibiliteit met onze andere cloudservices. Onze partners en het Professional Services-team van OVHcloud begeleiden u bij de migratie van uw infrastructuur naar onze datacenters.

De voordelen van de Private Cloud

Uitgebreide producten en vertrouwde technologie

kies uw huidige platform of een ander platform naar keuze; we bieden VMware, Nutanix en Anthos. Onze producten gaan vergezeld van talrijke services om u uw eigen complete privédatacenter te leveren. Investeer uw kennis in uw projecten, wij implementeren de infrastructuur voor u.

Beveiliging en certificeringen

al onze infrastructuren zijn ontworpen met veiligheid als uitgangspunt. Dit is in het bijzonder het geval voor onze private cloud-oplossingen. Onze Hosted Private Cloud voldoet met een strikt veiligheidsbeleid aan de meest veeleisende standaarden en certificeringen. Het is bijvoorbeeld perfect geschikt voor het hosten van bankgegevens of medische gegevens. Sommige oplossingen zijn, afhankelijk van het datacenter, gecertificeerd volgens SecNumCloud. Deze erkenning is een bewijs van onze inspanningen om een service van hoge kwaliteit aan onze klanten en partners te leveren.

Resources on demand

piekbelastingen, tijdelijke vereisten… alle situaties kunnen snel worden opgelost. Implementeer zonder provisioning in enkele ogenblikken extra resources.

Icons/concept/Gear/Gear Arrow Created with Sketch.

Disaster Recovery Plan

uw services zijn essentieel voor uw bedrijf en moeten daarom worden beschermd. Zorg met een Disaster Recovery Plan (DRP) voor continu werkende services en altijd beschikbare gegevens.

Meer informatie over de cloud en migratie

Waarom migreren bedrijven naar de cloud?

De cloud heeft onze manier van werken met IT-apparatuur en applicaties veranderd. Tegenwoordig gebruiken we systematisch internet voor alle services. Bedrijven hebben er alle belang bij om hun infrastructuren naar de cloud te migreren om efficiënt en concurrerend te blijven. De exploitatie wordt eenvoudiger en is veel beter afgestemd op de toepassingen en uitdagingen van onze inmiddels digitale wereld.

Hoe kan ik migreren naar de cloud?

De eerste stap van een migratie naar de cloud is het bepalen van de doelen en uitdagingen die met deze beslissing gepaard gaan. De diensten en applicaties die moeten worden overgezet, de architectuur die moet worden herzien om optimaal met de cloud te werken: al deze elementen worden geanalyseerd om de juiste cloudstrategie te kiezen. Veel cloudservices, die door experts worden geëxploiteerd, zijn geschikt voor uw gebruik. Sommige bieden zelfs automatische of begeleide migratie om uw overstap te vergemakkelijken en uw activiteiten draaiende te houden. Zodra de migratie is voltooid en uw teams zijn getraind, kunt u uw infrastructuur blijven ontwikkelen in een of meerdere clouds.

Wat is een cloudservice?

We horen regelmatig over cloud computing, maar wat zit er eigenlijk achter de cloud en wat is een cloudservice? Dit is een dienst of oplossing die de gewoonlijk gebruikte fysieke server vervangt. Deze service slaat gegevens, applicaties en andere bestanden op zodat deze via een simpele internetverbinding toegankelijk zijn. Er bestaan verschillende soorten cloudservices, zoals public cloud en private cloud, of IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service).